Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ardaloedd Cadwraeth

Mae ardal yn ‘ardal gadwraeth’ os oes ganddi nodweddion pensaernïol neu hanesyddol arbennig, a bod cadw neu ychwanegu at gymeriad neu ymddangosiad yr ardal yn ddymunol.  Y brif ystyriaeth ydi ‘rhinweddau’r lle’, sy’n cynnwys nifer o elfennau - yr adeiladau, sut maen nhw’n asio, eu perthynas â’r cyffiniau, y bensaernïaeth, y manylion brodorol, y dirwedd a’r golygfeydd, a chyfraniad y cyfan at gymeriad a naws yr ardal gyfan.

Mae gan fwrdeistref Wrecsam 23 ardal gadwraeth:

Mae gan y cyngor ddyletswydd i baratoi a chyhoeddi argymhellion ynglŷn â sut i gadw, ac ychwanegu at, gymeriad yr ardal gadwraeth.  Mae Cyngor Wrecsam wedi bod yn adolygu ei ardaloedd cadwraeth, er mwyn creu cynlluniau rheoli ac asesu cymeriad ar gyfer pob un.

Mae’r cynllun yma’n cynnwys y rhesymau dros nodi ardal yn ardal gadwraeth.  Nid rhwystro na llyffetheirio ymdrechion i ddatblygu ac addasu ydi’r bwriad.  Y bwriad ydi hyrwyddo a chefnogi newidiadau sy’n cyd-fynd â chymeriad yr ardal.  Mae’r dogfennau’n cael eu rhannu’n ddwy:-

Mae’n bosib chwilio am ardaloedd cadwraeth Wrecsam ar Archwilio.