Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflenni Cais ac Ymholiadau

Mae'r dudalen hon yn cynnwys rhestr gynhwysfawr o ffurflenni a chanllawiau y gellir eu llwytho i lawr a'u cwblhau.

Gellwch hefyd ofyn am unrhyw ffurflen neu nodiadau cyfarwyddyd cynllunio mewn print bras, Braille, Moon neu ar Dap Sain drwy gwblhau cais ar lein ar y wefan hon.

Sut i dalu am eich Gwasanaethau Cynllunio ar-lein

Taliadau Ar-lein

Gwybodaeth Cyn Cais Cynllunio, taliadau a Chyngor

Ffioedd Cais Cynllunio

Ffurflenni Cais Cynllunio

Ffurflenni Cynllunio

Ffurflenni Rheoli Adeiladu

Cais am Gymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu

Gweler y Canllawiau Rheoliadau Adeiladu cyn cwblhau eich ffurflen Rheoliadau Adeiladu.

Hysbysebu