Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru

Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru yn wasanaeth rhanbarthol sy’n recriwtio, asesu hyfforddiant, cefnogi mabwysiadwyr a dod o hyd i deuluoedd ar gyfer y chwe awdurdod yng Ngogledd Cymru sef Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Wrecsam ac Ynys Môn. Mae’r awdurdodau yn casglu eu hadnoddau ynghyd ac yn datblygu gweithgareddau ar y cyd i ddarparu gwasanaeth mwy effeithlon i bawb sydd ynghlwm â mabwysiadu ar draws y rhanbarth. Ers mis Ebrill 2014, mae’r gwasanaeth wedi ei chyfuno i’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yng Nghymru.

Drwy rannu arferion da ac arbenigedd gweithwyr mabwysiadu, ar sail rhanbarthol a chenedlaethol, mae’r gwasanaeth yn bwriadu:

I gael rhagor o wybodaeth:

Gwefan: www.northwalesadoption.gov.uk
Rhif ffôn: 0800 085 0774