Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Mabwysiadu

Ers 2010 cyfunwyd holl wasanaethau mabwysiadu awdurdodau lleol ar draws Gogledd Cymru yng Ngwasanaeth Mabwysiadu newydd Gogledd Cymru. Yr awdurdodau dan sylw yw Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Wrecsam ac Ynys Môn. Erbyn hyn mae’r awdurdodau’n cronni eu hadnoddau ac yn datblygu gweithgareddau ar y cyd er mwyn rhoi gwasanaeth mwy effeithlon i bawb sy’n ymwneud â mabwysiadu ar draws y rhanbarth.

Trwy rannu arferion da a gwybodaeth arbenigol gweithwyr mabwysiadu yn y Gogledd nod y gwasanaeth yw:

I gael rhagor o wybodaeth:

Gwefan: www.northwalesadoption.gov.uk
Ffôn: 0800 085 0774
Ebost: adoption@wrexham.gov.uk