Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canolfan Gynghori Wrecsam a'r Fro

Oriau Agor:

Manylion Mynediad:

Gwasanaethau Arbenigol:

Allgymorth

Mae pob gwasanaeth allgymorth ar gael i gleientiaid sy'n byw yn y ward berthnasol yn unig.

Brymbo

Defnyddiwch y Llinell Ffôn

Brynteg

Tŷ Cymunedol (drws nesaf i’r fferyllydd), Ffordd Darby, Brynteg
Pob dydd Mawrth 9:30 - 12:30

Cefn

Y Llyfrgell, Lôn Plas Kynaston, Cefn
Pob dydd Mercher 1:30 - 4:30

Eitha

Eglwys Nazarene, Stryt Issa, Pen Y Cae
Bob yn ail ddydd Mercher 10:00 - 1:00

Gwaunyterfyn

Y Ganolfan Gymunedol, Ffordd Owrtyn, Gwaunyterfyn
Pob dydd Mercher 9:30 - 12:30

Gwersyllt

Y Ganolfan Gymunedol, Ail Rodfa, Gwersyllt
Pob dydd Iau 9:30 - 2:00

Llai

Y Ganolfan Adnoddau, Sgwâr y Farchnad, Llai
Bob yn ail ddydd Mawrth

Pant

Ffordd y Gardden, Rhos
Bob yn ail ddydd Mercher 12:00 - 2:30

Pen Y Cae

Neuadd y Pentref, Stryd y Farchnad, Penycae
Bob yn ail ddydd Mercher 9:30 - 2:00

Plas Madoc

Y Ganolfan Gyfleoedd, Ffordd Hampden
Pob dydd Llun 9:00 - 12:00

Rhos

Y Llyfrgell, Ffordd y Tywysog, Rhos
Bob yn ail ddydd Mercher 9:30 - 2:00

Y Waun

Y Llyfrgell, Lôn y Capel, Y Waun
Pob dydd Llun 9:00 - 12:00