Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Pan Fydd Rhywun Wedi Marw, Dwedwch wrthon ni Unwaith

Pan fydd rhywun wedi marw, mae 'na lawer o bethau sydd angen eu gwneud, ar adeg pan na fyddwch chi'n teimlo fel eu gwneud nhw o gwbl. Un o'r rheiny ydi cysylltu ag adrannau'r llywodraeth a gwasanaethau'r cyngor lleol sydd angen eu hysbysu.

Pan fyddwch chi'n cofrestru'r farwolaeth yn ein Swyddfa Gofrestru gallwn ddarparu gwasanaeth ychwanegol a fydd, rydyn ni'n gobeithio, yn gwneud pethau'n haws. Mae'r gwasanaeth hwn yn golygu y gallwch chi ddweud wrthon ni ac fe gysylltwn ni â'r sefydliadau hyn.

Mae yna nifer o sefydliadau y gellid eu hysbysu yng Nghyngor Bwrdeistref Siriol Wrecsam a sefydliadau eraill y llywodraeth fel yr Adran Gwaith a Phensiynau, Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi a'r DVLA, yn dibynnu ar eich amgylchiadau. Mae yna restr lawn i'w chael yma.

I gael rhagor o wybodaeth ar y gwasanaeth gallwch lawrlwytho taflen neu gysylltu â'r Cofrestrwyr ar 01978 298997.

Yn dibynnu ar eich amgylchiadau gellir hysbysu'r sefydliadau canlynol gan ddefnyddio'r gwasanaeth Unwaith: