Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Mynwent Wrecsam (Ffordd Ruabon – Ffordd Plas Acton): Ffioedd a Chostau

Ffioedd a Chostau 2015/16

Cwestiynau a Offynnir yn Aml - Profedigaeth

PRYNU HAWLIAU CYFYNGOL I GLADDU Ffi (£)
Llain bedd fesul oedolyn unigol (hyd at 3 claddedigaeth) £871.00
Llain bedd fesul baban unigol (ar gyfer 1 gladdedigaeth yn unig) £431.50
Llain ar gyfer gweddillion wedi'u hamlosgi (hyd at 4 gweddillion/w.h) £431.50
Fesul llain unigol yn yr Adran Fwslemaidd £871.00
CLADDEDIGAETHAU
Plentyn dan 13 oed (pob dyfnder bedd) DIM FFI
Oedolyn – dyfnder o 8½ troedfedd (2.5m) £871.00
Oedolyn – dyfnder o 6½ troedfedd (2.0m) £843.50
Oedolyn – dyfnder o 4½ troedfedd (1.3m) £676.00
Gweddillion wedi'u hamlosgi – dyfnder 2 droedfedd (0.6m) £346.00
Gwaith cloddio ychwanegol Am y gost +15% costau ychwanego
Adeiladu bedd briciau neu gladdgell Am y gost +15% costau ychwanego
COFFAU
Hawl i osod cofeb gyda neu heb arysgrif £156.50
Hawl i osod ffiol gyda neu heb arysgrif DIM FFI
Hawl i osod arysgrif ychwanegol ar gofeb garreg neu ffiol DIM FFI
Hawl i symud neu roi cofeb neu ffiol arall DIM FFI
COSTAU AMRYWIOL
Defnyddio capel y fynwent, unrhyw gyfnod hyd at 30 munud £55.50
Dyfyniad ardystiedig o'r Gofrestr Claddedigaethau £37.80
Copi o'r Dystysgrif: Perchnogaeth Hawl Cyfyngol i Gladdu £37.80
Trosglwyddiad Cofrestredig o Hawliau Cyfyngol i Gladdu gyda thystysgrif £37.80
Chwilio drwy'r Gofrestr Gladdu (un chwiliad) DIM FFI
Chwilio drwy'r Gofrestr Gladdu (nifer o chwiliadau) £20.00

Sut i gysylltu â ni

Cemeteries Superintendent
Ffôn: (01978) 840068
Ffacs: (01978) 846211
Ebost: crematorium@wrexham.gov.uk