Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Teithiau Cerdded Tywysedig

Taith Gerdded Stad Ddiwydiannol Wrecsam a Isycoed - Dydd Mercher Mehefin y 6ed 2018

Lleoliad:    Taith Gerdded Stad Ddiwydiannol Wrecsam a Isycoed
Cyfarfod:   Depo'r Cyngor, Ffordd Dde yr Abaty, Stad Ddiwydiannol Wrecsam (LL13 9PW)
Amser:       6.30pm
Pellter:       6 milltir (3 awr)
Cost:          Am ddim
Tir:             Glaswelltir, giatiau a chamfeydd

Dim Cwn

Taith Gerdded Cronfeydd Dwr Rhosllanerchrugog - Dydd Mercher 18 o Gorffennaf 2018

Lleoliad:    Mynydd a Cronfeydd Dwr Rhosllanerchrugog
Cyfarfod:   Maes Parcio’r Sun Inn (LL142LG)
Amser:       6:30pm
Pellter:       5.5 milltir (2-3 awr)
Cost:          Am ddim
Tir:             Llethrau, rhostir, glaswelldir a chamfeydd

Dim Cwn

Taith Gerdded Camlas a Mawnogydd Llys Bedydd - Dydd Sadwrn Awst y 4ydd 2018

Lleoliad:   Taith Gerdded Camlas a Mawnogydd Llys Bedydd
Cyfarfod:  Maes parcio'r Neuadd Bentref, Llys Bedydd (SY13 2LD)
Amser:     10.30am
Pellter:      8.5 milltir (4 awr)
Cost:         Am ddim
Tir:            Glaswelltir, dim camfeydd

Dewch a pecyn bwyd

Dim Cwn

Mae sawl corff yn arwain teithiau cerdded yn yr ardal. Y rhan fwyaf o wythnosau, bydd rhywbeth yn digwydd yn agos i chi. Cliciwch ar y cysylltiadau canlynol i fynd i’w rhaglenni.

Mae’r holl grwpiau a restrir wedi ein sicrhau eu bod bob amser yn falch o weld wynebau newydd – nid oes raid i chi ymuno ag unrhyw beth.

Os ydych yn cynnal grŵp cerdded sy’n cerdded o gwmpas ardal Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac yr hoffech gael eich rhestru yma, cysylltwch â ni. Nid oes raid i chi feddu ar wefan – byddwn yn hapus i roi manylion cyswllt eraill yn lle hyn.