Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datblygu Tennis

Newyddion

Amcan

Amcan y Swyddog Datblygu Tennis yw darparu cyfleoedd chwarae tennis ledled Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar gyfer pobl o bob oedran a gallu.

Chwarae’r gêm

Ym mhle allaf chwarae tennis yn Wrecsam?

Mae gan Wrecsam 6 Clwb tennis ar gyfer oedolion a phlant, canolfan tennis o dan do a pharc a chyrtiau sydd ar gael i’w hurio mewn canolfan hamdden.

Canolfan Tennis Dan Do

Canolfan Tennis Rhanbarthol Gogledd Cymru, Ffordd Plas Coch, Wrexham. LL11 2BW

Ffôn: 01978 265260
Ffacs: 01978 362730

Clybiau Tennis

Cymuned tennis ar-lein Prydain.

Cyrtiau Parc

Nid oes raid talu i ddefnyddio’r cyrtiau hyn.

Canolfannau Hamdden

Beth yw Tennis Byr?

Mae Tennis Byr yn gêm liwgar a hwyliog a luniwyd yn arbennig i ddatblygu gyda’r plant fel mae eu sgiliau’n datblygu.

Sut allaf chwarae tennis twrnamaint?

Mae gan Wrecsam galendr llawn o ddigwyddiadau ar gyfer pob oedran a gallu. Cynhelir digwyddiadau i unigolion a thimau mewn clybiau, ysgolion a’r ganolfan tennis. Am fwy o wybodaeth ynghylch digwyddiadau lleol a sut i gymryd rhan cysyllter â’r Swyddog Datblygu Tennis.

Dysgu Tennis

Ym mhle allaf gael gwersi tennis?

Mae sesiynau hyfforddi unigol a grwp ar gael yn y rhan fwyaf o safleoedd tennis yn Wrecsam. Am wybodaeth fwy penodol cysyllter â’r safleoedd neu’r Swyddog Datblygu Tennis.

Sut allai fy mab / merch ddecharu chwarae tennis a datblygu eu gêm?

Beth bynnag fo’ch oedran neu allu bydd sesiwn addas i chi. Mae gan ysgolion, clybiau a’r ganolfan tennis ystod eang o grwpiau a sesiynau unigol ar gyfer chwaraewyr newydd i’r gêm. Mae gan y ganolfan tennis hefyd raglen perfformiad gan Phil Leighton ar gyfer y chwaraewyr hynny sydd am fod yn chwaraewyr proffesiynol. Mae cyfleoedd hefyd i famau a thadau i gymryd rhan drwy grwpiau tennis a chyrsiau cymdeithasol. Am wybodaeth ynghylch grwpiau a chyrsiau cysyllter â’r safle neu’r Swyddog Datblygu Tennis.