Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwobrau Chwaraeon Cyngor Wrecsam

Mae Cyngor Bwrdesitref Sirol Wrecsam yn unol a’i Tim Datblygu Chwaraeon clodfawr wedi’u cynllunio i werthfawrogi’r gwaith ardderchog a wneir gan bobl leol yn y cymunedau lleol ledled Wrecsam. Maent yn fodd i gydnabod ac anrhydeddu cyflawniadau athletwyr, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr eraill o fyd chwaraeon sy’n ceisio rhagoriaeth yn eu maes yn Wrecsam.

Ers i’r cystadleuaeth gael ei hatgyfodi yn 2004 maet wedi bod yn hynod o lwyddiannus wrth godi proffil cyfleusterau chwaraenl lleol ac athletwyr yn yr ardal drwy eu cydnabod a’u anrhydeddu am ei cyfraniad i sbort yn Wrecsam a’i cyffiniau.

Oriel Gwobrau Chwaraeon 2019

Gwobrau Chwaraeon 2019