Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Helo Byd – Canllaw i Ymwelwyr

Sut ma'i? Mae'n dda dy gyfarfod di.

Achos bod hyn yn ddechrau sgwrs arbennig rhyngot ti a Wrecsam.

Efallai dy fod yn dysgu am y fwrdeistref sirol am y tro cyntaf, yn meddwl am ymweld neu astudio yma, neu sefydlu busnes.

Efallai dy fod yn byw yma ers blynyddoedd ac yn adnabod Wrecsam yn dda, neu efallai bod arnat ti angen dy atgoffa tipyn bach.

Dim ots am hynny. Mae’r neges yn syml. Mae Wrecsam yn lle gwych i fod.

Mae’n lle y gelli di (a’r bobl rwyt yn eu caru) fyw, gweithio a chwarae ynddo.

Yma rwyt ti’n gallu breuddwydio, bod yn greadigol, gwneud fel y mynni di.

Felly, tro’r dudalen a dysga am y pethau sy’n gwneud bywyd yn dda.

A phan fyddi di wedi gorffen? Gafael yn dy ffôn deallus, cod dy dabled, tro dy gyfrifiadur ymlaen, wedyn dilyn, twît, fel petai.

Ac os nad wyt ti’n gyfarwydd iawn efo cymwysiadau, mynd ar weplyfr, trydar neu dderbyn echwythiad, wel coda’r ffôn.

Rydyn ni wrth ein bodd efo hynny hefyd.

Siarada efo ni, achos bod Wrecsam yn dweud ‘sut ma’i’.

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01978 292489.