Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Map Ffyrdd Mabwysiedig

Allwedd: Ffyrdd Dosbarth AFfyrdd Dosbarth A, Ffyrdd Dosbarth BFfyrdd Dosbarth B, Ffyrdd Dosbarth CFfyrdd Dosbarth C. Ffyrdd DiddosbarthFfyrdd Diddosbarth, llwybrau wedi'u mabwysiadullwybrau wedi'u mabwysiadu. Am ragor o wybodaeth ffoniwch Galw Wrecsam ar 01978 298989

Ffyrdd sy'n cael eu cynnal a'u cadw ar draul y cyhoedd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yw ffyrdd mabwysiedig. Ffyrdd heb eu mabwysiadu yw ffyrdd preifat ac fe gânt eu cynnal a'u cadw yn breifat.

Am ragor o wybodaeth mae croeso ichi gysylltu â ni;

E-bost – cysylltwch@wrexham.gov.uk
Ffôn – 01978 298989
Post – Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Adran yr Amgylchedd, De Ffordd yr Abaty, Ystad Ddiwydiannol Wrecsam, Wrecsam, LL13 9PW