Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Dan 16

Freedom Leisure

Rydym yn hapus iawn i ni gael ein dewis gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i reoli Waterworld, Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Y Waun, Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans a Queensway o’r 1af Mawrth 2016.

Gwybodaeth am pa weithgareddau sydd ar gael i blant dan 16 oed ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Dydd Llun

Amser Gweithgareddau Lleoliad
9:00am - 2:00pm Nofio am Ddim* Byd Dŵr
11:00am - 12:00pm Sesiwn Hwyl* Y Waun
1:00pm - 2:00pm Erobeg Aqua* Byd Dŵr
2:00pm - 3:00pm Nofio am Ddim* Gwyn Evans
3:00pm - 4:00pm Snorclo neu Polo Dŵr* Gwyn Evans
4:00pm - 5:00pm Sesiynau Hwyl i’r Teulu* Y Waun
4:00pm - 5:00pm Campfa Iau (8-15 oed) Gwyn Evans
4:15pm - 5:00pm Les Mills Born To Move (8-12 oed) Byd Dŵr
5:15pm - 6:00pm Chwaraeon y Ddraig (6-11 oed) Morgan Llwyd
*Yn ystod gwyliau ysgol CBSW yn unig. Mae angen trefnu ar gyfer rhai sesiynau gweithgareddau. Mae cyfyngiadau oedran/gallu nofio ar rai a gall pob sesiwn newid. Nid oes angen trefnu gweithgareddau Byd Dŵr. Cysylltwch â phob cyfleuster i gael rhagor o wybodaeth. Rhoddir y tocyn olaf 30 munud cyn diwedd y sesiwn. Polisi mynediad arferol yn berthnasol. Nid yw'n cynnwys Gwyliau Banc.

Dydd Mawrth

Amser Gweithgareddau Lleoliad
9:00am - 9:30am Gwersi i Oedolion a Phlant (0-2 oed)*
(Cysylltwch â’ch canolfan leol i neilltuo lle)
Byd Dŵr
9:30am - 10:00am Gwersi i Oedolion a Phlant (3-4 oed)*
(Cysylltwch â’ch canolfan leol i neilltuo lle)
Byd Dŵr
9:00am - 2:00pm Nofio am Ddim* Byd Dŵr
11:00am - 11:30am Gwersi i Oedolion a Phlant (0-3 oed)* (Cysylltwch â’ch canolfan leol i neilltuo lle) Gwyn Evans
11:00am - 12:00pm Rookie Lifeguard* Byd Dŵr
11:00am - 12:00pm Swimability / Gwersi Nofio i’r Anabl * Byd Dŵr
12:00pm - 1:00pm Nofio Cydamserol * Byd Dŵr
2:00pm - 3:00pm Nofio am Ddim* Gwyn Evans
3:00pm - 4:00pm Snorclo neu Polo Dŵr* Gwyn Evans
4:15pm - 5:00pm Les Mills Born to Move (4-5 oed) Byd Dŵr
4:30pm - 5:30pm Campfa Iau (8-15 oed) Y Waun
5:30pm - 6:30pm Campfa Iau (8-15 oed) Queensway
*Yn ystod gwyliau ysgol CBSW yn unig. Mae angen trefnu ar gyfer rhai sesiynau gweithgareddau. Mae cyfyngiadau oedran/gallu nofio ar rai a gall pob sesiwn newid. Nid oes angen trefnu gweithgareddau Byd Dŵr. Cysylltwch â phob cyfleuster i gael rhagor o wybodaeth. Rhoddir y tocyn olaf 30 munud cyn diwedd y sesiwn. Polisi mynediad arferol yn berthnasol. Nid yw'n cynnwys Gwyliau Banc.

Dydd Mercher

Amser Gweithgareddau Lleoliad
9:00am - 2:00pm Nofio am Ddim* Byd Dŵr
10:30am - 11:00am Swimability / Gwersi Nofio i’r Anabl * Y Waun
11:00am - 12:00pm Swimfit* Y Waun
11:00am - 12:00pm Rookie Lifeguard* Gwyn Evans
11:00am - 12:00pm Nofio Ffitrwydd* Y Waun
1:00pm - 2:00pm Waterpolo* Byd Dŵr
2:00pm - 3:00pm Nofio am Ddim* Gwyn Evans
3:00pm - 4:00pm Snorclo neu Polo Dŵr* Gwyn Evans
4:00pm - 5:00pm Campfa Iau (8-15 oed) Y Waun
4:15pm - 5:00pm Les Mills Born to Move (8-12 oed) Byd Dŵr
*Yn ystod gwyliau ysgol CBSW yn unig. Mae angen trefnu ar gyfer rhai sesiynau gweithgareddau. Mae cyfyngiadau oedran/gallu nofio ar rai a gall pob sesiwn newid. Nid oes angen trefnu gweithgareddau Byd Dŵr. Cysylltwch â phob cyfleuster i gael rhagor o wybodaeth. Rhoddir y tocyn olaf 30 munud cyn diwedd y sesiwn. Polisi mynediad arferol yn berthnasol. Nid yw'n cynnwys Gwyliau Banc.

Dydd Iau

Amser Gweithgareddau Lleoliad
9:00am - 2:00pm Nofio am Ddim* Byd Dŵr
10:30am - 11:00am Gwersi i Oedolion a Phlant (0-3 oed)* (Cysylltwch â’ch canolfan leol i neilltuo lle) Y Waun
11:00am - 11:30am Swimability / Gwersi Nofio i’r Anabl * Gwyn Evans
11:00am - 12:00pm Nofio Cydamserol Y Waun
1:00pm - 2:00pm Campfa Iau* Y Waun
1:00pm - 2:00pm Snorclo* Byd Dŵr
2:00pm - 3:00pm Nofio am Ddim* Gwyn Evans
3:00pm - 4:00pm Snorclo neu Polo Dŵr* Gwyn Evans
4:15pm - 5:15pm Les Mills Born to Move (4-5 oed) Byd Dŵr
4:30pm - 5:30pm Campfa Iau (8-15 oed) Y Waun
5:30pm - 6:30pm Campfa Iau (8-15 oed) Queensway
*Yn ystod gwyliau ysgol CBSW yn unig. Mae angen trefnu ar gyfer rhai sesiynau gweithgareddau. Mae cyfyngiadau oedran/gallu nofio ar rai a gall pob sesiwn newid. Nid oes angen trefnu gweithgareddau Byd Dŵr. Cysylltwch â phob cyfleuster i gael rhagor o wybodaeth. Rhoddir y tocyn olaf 30 munud cyn diwedd y sesiwn. Polisi mynediad arferol yn berthnasol. Nid yw'n cynnwys Gwyliau Banc.

Dydd Gwener

Amser Gweithgareddau Lleoliad
9:00am - 2:00pm Nofio am Ddim* Byd Dŵr
11:00am - 12:00pm Rookie Lifeguard* Y Waun
1:00pm - 2:00pm Sea-doos* Byd Dŵr
2:00pm - 3:00pm Nofio am Ddim* Gwyn Evans
2:00pm - 3:00pm Sesiynau Hwyl i’r Teulu / Nofio am Ddim* Gwyn Evans
3:00pm - 4:00pm Snorclo neu Polo Dŵr* Gwyn Evans
4:00pm - 5:00pm Family Fun Sessions* Y Waun
4:30pm - 5:15pm Les Mills Born to Move (8-12 oed) Byd Dŵr
4:30pm - 5:30pm Campfa Iau (8-15 oed) Y Waun
7:00pm - 8:00pm Campfa Iau (8-15 oed) Y Waun
*Yn ystod gwyliau ysgol CBSW yn unig. Mae angen trefnu ar gyfer rhai sesiynau gweithgareddau. Mae cyfyngiadau oedran/gallu nofio ar rai a gall pob sesiwn newid. Nid oes angen trefnu gweithgareddau Byd Dŵr. Cysylltwch â phob cyfleuster i gael rhagor o wybodaeth. Rhoddir y tocyn olaf 30 munud cyn diwedd y sesiwn. Polisi mynediad arferol yn berthnasol. Nid yw'n cynnwys Gwyliau Banc.

Dydd Sadwrn

Amser Gweithgareddau Lleoliad
12:00pm - 5:00pm* Nofio am Ddim* Byd Dŵr
3:00pm - 5:00pm Nofio am Ddim Byd Dŵr
3:30pm - 4:30pm Sesiwn teganau gwynt* Byd Dŵr
*Yn ystod gwyliau ysgol CBSW yn unig. Mae angen trefnu ar gyfer rhai sesiynau gweithgareddau. Mae cyfyngiadau oedran/gallu nofio ar rai a gall pob sesiwn newid. Nid oes angen trefnu gweithgareddau Byd Dŵr. Cysylltwch â phob cyfleuster i gael rhagor o wybodaeth. Rhoddir y tocyn olaf 30 munud cyn diwedd y sesiwn. Polisi mynediad arferol yn berthnasol. Nid yw'n cynnwys Gwyliau Banc.

Dydd Sul

Amser Gweithgareddau Lleoliad
12:00pm - 1:00pm Campfa Iau (8-15 oed) Gwyn Evans
12:00pm - 1:00pm Campfa Iau (8-16 oed) Y Waun
12:00pm - 3:00pm Nofio am Ddim* Byd Dŵr
*Yn ystod gwyliau ysgol CBSW yn unig. Mae angen trefnu ar gyfer rhai sesiynau gweithgareddau. Mae cyfyngiadau oedran/gallu nofio ar rai a gall pob sesiwn newid. Nid oes angen trefnu gweithgareddau Byd Dŵr. Cysylltwch â phob cyfleuster i gael rhagor o wybodaeth. Rhoddir y tocyn olaf 30 munud cyn diwedd y sesiwn. Polisi mynediad arferol yn berthnasol. Nid yw'n cynnwys Gwyliau Banc.