Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwersi Nofio

Freedom Leisure

Rydym yn hapus iawn i ni gael ein dewis gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i reoli Waterworld, Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Y Waun, Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans a Queensway o’r 1af Mawrth 2016.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cynnig gwersi nofio i blant ac oedolion o bob oed (o bedair mis oes ymlaen). Mae rhywbeth ar gyfer pawb! Mae Athrawon Nofio â chymwyster ASA/UKCC Lefel 2 yn arwain y gwersi, sy’n cael eu goruchwylio gan achubwyr bywyd. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am raglen Dysgu Nofio Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam cliciwch ar un o’r dolennau isod!

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi derbyn achrediad Nofio21 ar gyfer ei raglen Dysgu Nofio a’i raglen Nofio i Ysgolion yn ddiweddar. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Nofio21 cliciwch ar y ddolen uchod.