Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cerdyn Teyrngarwch Hamdden Pur

Freedom Leisure

Rydym yn hapus iawn i ni gael ein dewis gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i reoli Waterworld, Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Y Waun, Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans a Queensway o’r 1af Mawrth 2016.

Cerdyn Hamdden Pur, eich pasport i arbedion a llawer mwy!

Mae talu £10 yn unig (Plentyn / 60+ / DASH / Myfyriwr £4) yn golygu y bydd modd i chi arbed 20% ar y rhan fwyaf o weithgareddau megis nofio, sesiynau yn y gampfa a dosbarthiadau ffitrwydd. Bydd deiliaid cerdyn hefyd yn mwynhau dewis gostyngiadau manwerthu, blaenoriaeth wrth archebu cyfleusterau a bydd modd iddynt gymryd mantais o'n cynllun gwobrwyo gwych, a fydd yn eich galluogi i gasglu pwyntiau bob tro y byddwch chi'n ymweld i gael eu hadbrynu yn erbyn gweithgareddau pellach o'ch dewis chi!

Gallwch hefyd lawrlwytho ffurflen gais, y gallwch ei llenwi gartref a'i gymryd i Ganolfan Hamdden a Gweithgareddau o'ch dewis ble dynnir llun ohonoch am ffi fechan a byddwch yn derbyn eich cerdyn.

Cost adnewyddu / colli cerdyn £4 (Plentyn / 60+ / DASH / Myfyrwyr £2).