Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Oriau Agor

Freedom Leisure

Rydym yn hapus iawn i ni gael ein dewis gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i reoli Waterworld, Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Y Waun, Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans a Queensway o’r 1af Mawrth 2016.

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Darland

Ardal Oriau Agor
Arall 5.00pm - 10.00pm

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Morgan Llwyd

Ardal Oriau Agor
Arall 6.00pm - 9.00pm

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Rhiwabon

Ardal Oriau Agor
Haf - Pob Ardal Maw, Iau a Gwe: 5.00pm - 10.30pm
Gaeaf - Pob Ardal Llu-Gwe: 5.00pm - 10.30pm

Mae cyfleusterau eraill ar gael. Cysylltwch â'r ganolfan unigol ar gyfer taliadau archebu.