Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Digwyddiadau Hamdden a Chwaraeon

Sylwer, mae'n bosibl y bydd rhai digwyddiadu yn cael eu gohirio oherwydd y Sefyllfa Traed a'r Genau presennol. Fe'ch cynghorir i wirio gyda threfnwr y digwyddiad ymlaen llaw.

A Night With The Big Beat 2017

Come and join us for this popular annual event of live music and dancing **Plus special guests TBC. Get your tickets now to avoid missing out! Doors 7:30pm Tickets £14

Ymhle: Brymbo Sports & Social Complex

Dyddiadau: 18/03/2017 i 19/03/2017

Amserau: 07:30pm - 01:00am

Music digwyddiad am 18+
Cysylltu i Stephen Jones ar 07856015545 neu ebost stephen.jones@wrexham.gov.uk
Pris Ticed: 14.00