Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ystafelloedd Iechyd

Freedom Leisure

Rydym yn hapus iawn i ni gael ein dewis gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i reoli Waterworld, Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Y Waun, Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans a Queensway o’r 1af Mawrth 2016.

Ffordd wych o ymlacio'r cyhyrau blinedig hynny a rhoi trefn ar eich enaid yn enwedig ar ôl bod yn ymarfer corff yn y gampfa neu mewn dosbarth ymarfer corff. Dewch â ffrind gyda chi neu dewch i ddianc rhag popeth mewn amgylchedd dymunol sydd â jacuzzi, sawna ac ystafell stêm.