Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Campfeydd ac Ystafelloedd Ffitrwydd

Freedom Leisure

Rydym yn hapus iawn i ni gael ein dewis gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i reoli Waterworld, Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Y Waun, Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans a Queensway o’r 1af Mawrth 2016.

Mae gan ein Hystafelloedd Ffitrwydd offer cardiofasgwlaidd a gwrthiant o'r ansawdd uchaf. Mae croeso i bawb yn yr ystafell ffitrwydd sydd wedi'i aer dymheru, boed nhw'n ceisio colli pwysau, tynhau'r corff neu'n gwella o rywbeth mwy difrifol.

Sesiynau Ystafell Ffitrwydd i Oedolion yn Queensway

Dewch i ddefnyddio Ystafell Ffitrwydd PUR am ddim ond £2.90, y ffordd berffaith i fod yn heini!

Bob Dydd Llun, Mercher a Gwener 9.00am - 12.00pm

Does dim angen bod yn aelod*!

* Mae angen sesiwn gynefino llawn yn Ystafell Ffitrwydd PUR. Gostyngiad pris i £2.50 gyda Cherdyn PUR dilys.