Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans

Freedom Leisure

Rydym yn hapus iawn i ni gael ein dewis gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i reoli Waterworld, Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Y Waun, Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans a Queensway o’r 1af Mawrth 2016.

Os ydych yn chwilio am le gwych i nofio, neuadd chwaraeon ag offer da a rhaglen o weithgareddau a chyfleoedd sydd â rhywbeth at ddant pawb, yna Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans yw’r lle i chi!

Wedi'i lleoli yng nghanol cymuned Gwersyllt, wrth Ysgol Bryn Alyn, mae'r ganolfan wych hon yn hawdd i’w chyrraedd gyda char neu ar gludiant gyhoeddus. (Wrecsam 5 munud, Caer 15 munud)

Cyfleusterau

Ystafell Ffitrwydd Pur

Mae gan ein hystafell ffitrwydd newydd sbon offer cardiofasgwlaidd a gwrthiant o’r ansawdd uchaf. Mae croeso i bawb yn yr ystafell ffitrwydd, sydd wedi’i aerdymheru, boed nhw’n ceisio colli pwysau, tynhau’r corff neu'n gwella o rywbeth mwy difrifol.

Cyfleusterau Dŵr

Mae'r cyfleuster dŵr trawiadol hwn yn cynnwys pwll nofio 25 metr, gyda 4 ​​lôn, a seddi ar gyfer 100 o wylwyr.

Hoffem feddwl bod ein rhaglen o weithgareddau yr un mor drawiadol â’n cyfleuster. Rydym yn cynnig ystod lawn o wersi nofio o fabanod i oedolion nad ydynt yn nofio i safonau a gydnabyddir yn genedlaethol, dosbarthiadau ymarfer yn y dŵr i gerddoriaeth, sesiynau ar gyfer pobl 50 oed +, sesiynau teulu a Splash Nites ac mae'r cyfleusterau ar gael i bobl ag anableddau. Dylai bod rhywbeth at ddant pawb yn rhaglen y pwll, ond os nad oes, cofiwch roi gwybod i ni.

Cyfleusterau chwaraeon

Lleoliad amlbwrpas yw’r Neuadd Chwaraeon ar gyfer popeth o grefft ymladd, hyfforddiant cylchol, dosbarthiadau ffitrwydd, tennis bwrdd, pêl-rwyd, pêl-droed a badminton.

Maes amlbwrpas gyda llifoleuadau yn yr awyr agored yw’r MUGA (Ardal Gemau Aml-ddefnydd) ar gyfer pêl-droed a phêl-fasged.

Mae tri chwrt tennis yn yr awyr agored, sy'n cael eu cynnal yn dda, yn darparu amgylchedd perffaith i chwaraewyr tennis.