Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau'r Y Waun

Freedom Leisure

Rydym yn hapus iawn i ni gael ein dewis gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i reoli Waterworld, Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Y Waun, Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans a Queensway o’r 1af Mawrth 2016.

Mae gennym amrywiaeth o gyfleusterau yn barod ac yn aros amdanoch chi. Pa ffordd well i dreulio eich diwrnod.

Cyfleusterau