Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gweithgareddau yn Wrecsam

Freedom Leisure

Rydym yn hapus iawn i ni gael ein dewis gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i reoli Waterworld, Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Y Waun, Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans a Queensway o’r 1af Mawrth 2016.

Gwybodaeth am yr amrywiaeth o weithgareddau sydd ar gael yn ein Canolfannau Hamdden a Gweithgareddau.

Campfa

Mae gan ein Hystafelloedd Ffitrwydd offer cardiofasgwlaidd a gwrthiant o'r ansawdd uchaf. Mae croeso i bawb yn yr ystafell ffitrwydd sydd wedi'i aer dymheru, boed nhw'n ceisio colli pwysau, tynhau'r corff neu'n gwella o rywbeth mwy difrifol.