Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Nofio am ddim i bobl 60 oed neu hyn

Ydych chi 60 oed neu'n Hyn? Ydych chi am gadw'n heini? Oes gennych chi awydd nofio AM DDIM?

Mae pob sesiwn nofio gyffredinol i’r cyhoedd ar gael AM DDIM ynghyd â rhai gweithgareddau arbenigol. Cysylltwch â’ch canolfan leol am fanylion.

60 + - Gweithgareddau Nofio Am ddim

Gwersi Nofio am ddim 60 +
Mae gwersi nofio ar gael i oedolion yng Nghanolfannau Hamdden a Gweithgareddau Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac wedi eu cynllunio yn benodol â'r nofiwr mewn golwg! P'un a ydych yn fwy addas ar gyfer fflotiau na ffliperi mae rhywbeth ar gael ar gyfer pob gallu.

Erobeg Dŵr Am ddim 60+
Erobeg dŵr (ffitrwydd yn y dŵr) yw'r gwneud ymarfer erobeg mewn dŵr, fel mewn pwll nofio. Wedi’i wneud yn bennaf yn fertigol a heb nofio, rydych fel arfer at eich canol mewn dŵr dwfn neu ddyfnach, mae’n fath o hyfforddiant gwrthiant. Yn addas ar gyfer pob gallu.

Ymarfer Cylched yn y Dŵr 60+
Gall Ymarfer Cylched yn y Dŵr ddarparu dewis amgen effeithiol i’r strwythur traddodiadol rhaglen ymarfer corff yn y dŵr. Mae'n cynnig hyblygrwydd ac amlbwrpasedd. Pob gorsaf wedi'i gynllunio i adeiladu cryfder a diffiniad y cyhyrau gan ddefnyddio ymarferion yn y dŵr. Yn addas ar gyfer pob gallu.