Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Nofio am Ddim i Oedran 16 neu Iau

Os ydych yn 16 oed neu’n iau gallwch fanteisio ar ein gwersi nofio AM DDIM yn eich canolfan hamdden a gweithgareddau leol; y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cofrestru ar gyfer eich Cerdyn Hamdden Pur.

Cofiwch… dim cerdyn, dim nofio am ddim!

Gweithgareddau Nofio yn ystod y Pasg 2017

Sesiynau Penwythnos am ddim i rai Dan 16

* Gallwch gael cardiau hamdden PUR o unrhyw un o’r cyfleusterau sydd ar y rhestr uchod. Gofynnwch i’r staff ar y dderbynfa am ragor o wybodaeth.

** Cyfyngiadau oedran yn berthnasol.

Telerau ac Amodau

Menter Llywodraeth Cynulliad Cymru yw hon sy’n gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Chymdeithas Nofio Amatur Cymru.