Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Digwyddiadau Parciau a Chefn Gwlad

Digwyddiadau

Sylwer, mae'n bosibl y bydd rhai digwyddiadu yn cael eu gohirio oherwydd y Sefyllfa Traed a'r Genau presennol. Fe'ch cynghorir i wirio gyda threfnwr y digwyddiad ymlaen llaw.

Yn anffodus, nid yw'r dudalen hon ar gael yn Gymraeg.

Spinning, Knitting & Weaving

Beginners welcome. Contact June Mclaughlin on 07780 000 206 for details.

Venue: Ty Mawr
Date: 06/12/2017
Time: 1-4.00pm

This is event is suitable for All Ages

Contact Countryparks on 01978 763140 or email countryparks@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Contact June Mclaughlin on

Date event submitted: 04 January 2017

Christmas Crafts

Make your own Christmas crafts using natural and recycled materials.

Venue: Ty Mawr
Date: 10/12/2017
Time: 1:30pm - 3:30pm

This is event is suitable for All Ages

Contact Countryparks on 01978 763140 or email countryparks@wrexham.gov.uk

Ticket Price: £2.50

Date event submitted: 04 January 2017