Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Digwyddiadau Parciau a Chefn Gwlad

Digwyddiadau

Sylwer, mae'n bosibl y bydd rhai digwyddiadu yn cael eu gohirio oherwydd y Sefyllfa Traed a'r Genau presennol. Fe'ch cynghorir i wirio gyda threfnwr y digwyddiad ymlaen llaw.

Parc Bellevue - Cerddoriaeth Fyw yn y Parc

Yn safle’r seindorf Cefnogir y digwyddiad hwn gan ‘Gyfeillion Bellevue’

Lleoedd: Parc Bellevue
Dyddiad: 28/06/2019
Amseroedd: 7.00pm – 9.00pm.

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 April 2019

Tŷ Mawr – Grŵp nyddu, gwau a gwehyddu misol

Croeso i ddechreuwyr Cysylltwch â June Mclaughlin ar 01978 711941 neu anfonwch neges e-bost at junemclaughlin@btinternet.com i gael mwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 03/07/2019
Amseroedd: 1.00pm – 4.00pm

Addas ar gyfer Pob oedran / All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim /Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 April 2019

Parc Bellevue - Cerddoriaeth Fyw yn y Parc

Yn safle’r seindorf Cefnogir y digwyddiad hwn gan ‘Gyfeillion Bellevue’

Lleoedd: Parc Bellevue Bellevue Park
Dyddiad: 05/07/2019
Amseroedd: 7.00pm – 9.00pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 April 2019

Tŷ Mawr – Ffarwel i’r Ffromlys

Helpwch y Ceidwaid i gael gwared â’r planhigion estron sy’n difrodi glannau ein hafonydd a’n cynefinoedd brodorol.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 10/07/2019
Amseroedd: 1.30 to 3.30

Addas ar gyfer 16+ oed 16+

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 April 2019

Parc Acton – Digwyddiad Tacluso a Glanhau Cymunedol

Dewch i helpu tacluso'r parc. Cyfarfod yn y pafiliwn bowlio. Am ddim. Darperir lluniaeth.

Lleoedd: Parc Acton Acton Park
Dyddiad: 16/07/2019
Amseroedd: 10am – 12pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim. Free.

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 April 2019

Dyfroedd Alyn – Ffarwel i’r Ffromlys

Helpwch y Ceidwaid i gael gwared â’r planhigion estron sy’n difrodi glannau ein hafonydd a’n cynefinoedd brodorol.

Lleoedd: Dyfroedd Alyn Alyn Waters
Dyddiad: 18/07/2019
Amseroedd: 9.30am – 12pm

Addas ar gyfer 16+ oed 16+

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim. Free.

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 April 2019

Parc Bellevue - Carnifal Offa

Carnifal cymunedol gydag amrywiaeth o atyniadau Mynediad

Lleoedd: Bellevue Park Parc Bellevue
Dyddiad: 20/07/2019
Amseroedd: 11.00am – 3.00pm

Addas ar gyfer 16+ oed 16+

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: am ddim Free entry

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 April 2019

Parc Acton - Hyfforddiant Tennis

Hyfforddiant Tennis am ddim Cyfarfod yn y cyrtiau

Lleoedd: Parc Acton Acton Park
Dyddiad: 23/07/2019
Amseroedd: 1pm – 3pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: am ddim Free entry

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 April 2019

Parc Bellevue – Sesiynau Chwaraeon a Gemau

Cyfarfod wrth safle’r seindorf i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau llawn hwyl. Ffoniwch 01978 298997 am fanylion

Lleoedd: Parc Bellevue Bellevue park
Dyddiad: 24/07/2019
Amseroedd: 1pm – 2pm

Addas ar gyfer 8-14

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: am ddim Free entry

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 April 2019

Tŷ Mawr - Gwartheg Clai a Moch Pridd

Hwyl gyda chlai. Sesiynau rhwng

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 25/07/2019
Amseroedd: 1.30pm a 3.30pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.70

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 April 2019

Parc y Ponciau – Noson o gerddoriaeth

Prif grŵp – Abstract. Bydd lluniaeth ar gael. Dewch â blanced i eistedd arni. Rhoddion i Gyfeillion Parc y Ponciau.

Lleoedd: Parc y Ponciau Ponciau Banks
Dyddiad: 26/07/2019
Amseroedd: 4.00pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 April 2019

Parc Bellevue – Sesiynau Chwaraeon a Gemau

Cyfarfod wrth safle’r seindorf i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau llawn hwyl. Ffoniwch 01978 298997 am fanylion .

Lleoedd: Parc Bellevue Bellevue Park
Dyddiad: 31/07/2019
Amseroedd: 1pm – 2pm

Addas ar gyfer 8-14

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 April 2019

Dyfroedd Alun – Cyfeiriannu i’r Teulu

Dyfroedd Alun – Cyfeiriannu i’r Teulu Hwyl i’r teulu. Addas i rai newydd Galwch heibio rhwng

Lleoedd: Dyfroedd Alun Alyn Waters
Dyddiad: 31/07/2019
Amseroedd: 1.30pm – 3.30pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.70 y grwp £2.70 per group

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 April 2019

Tŷ Mawr – Argraffu Cerdyn Post

Argraffwch eich cerdyn post eich hun i’w anfon i’ch ffrindiau a’ch teulu! Digwyddiad Dathlu Dengmlwyddiant Safle Treftadaeth y Byd Pontcysyllte.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 01/08/2019
Amseroedd: 1.30pm – 3.30pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: ?2.70

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 April 2019

Parc Bellevue – Hyfforddiant Tennis

Dysgwch gan hyfforddwr cymwys. .

Lleoedd: Parc Bellevue Bellevue Park
Dyddiad: 01/08/2019
Amseroedd: 1.30pm – 3.30pm

Addas ar gyfer 6-14

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 April 2019

Tŷ Mawr – Grŵp nyddu, gwau a gwehyddu misol

Tŷ Mawr – Grŵp nyddu, gwau a gwehyddu misol Croeso i ddechreuwyr. Cysylltwch â June Mclaughlin ar 01978 711941 neu anfonwch neges e-bost at junemclaughlin@btinternet.com i gael mwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 04/08/2019
Amseroedd: 1.00pm – 4.00pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019

Tŷ Mawr – Dosbarth Crefftau Iau – sêr a bandiau pen wedi’u ffeltio â nodwydd

Darperir yr holl ddeunyddiau. £10 yr un. I gadw eich lle, cysylltwch â junemclaughlin@btinternet.com neu ffoniwch 01978 711941 am fwy o fanylion. (Rhaid i oedolyn aros gyda phlant dan 16 oed).

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 07/08/2019
Amseroedd: 1.30pm – 3.30pm

Addas ar gyfer 8+ oed Age 8+

Cyswllt Countryparks ar 01978 711941 neu ebost junemclaughlin@btinternet.com

Pris Tocyn: £10

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 April 2019

Parc Bellevue – Sesiynau Chwaraeon a Gemau

Cyfarfod wrth safle’r seindorf i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau llawn hwyl. Ffoniwch 01978 298997 am fanylion .

Lleoedd: Parc Bellevue
Dyddiad: 07/08/2019
Amseroedd: 1pm – 2pm

Addas ar gyfer 8-14 oed

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 April 2019

Tŷ Mawr – Gwestai Trychfilod

Dewch i greu gwesty 5 seren i drychfilod er mwyn annog bywyd gwyllt i ddod i’ch gardd. .

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 08/08/2019
Amseroedd: 1.30-3.30

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.70

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 April 2019

Parc Acton – Digwyddiad Tacluso a Glanhau Cymunedol

Dewch i helpu tacluso'r parc. Cyfarfod yn y pafiliwn bowlio. Darperir lluniaeth. .

Lleoedd: Parc Acton Acton Park
Dyddiad: 13/08/2019
Amseroedd: 10am – 12pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim. FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 April 2019

Tŷ Mawr – Taith Tractor a Chwis Anifeiliaid y Fferm

Tŷ Mawr – Taith Tractor a Chwis Anifeiliaid y Fferm .

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 15/08/2019
Amseroedd: 1.30-3.30

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.70

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 April 2019

Parc Acton – Helfa Drysor i’r Teulu

Diwrnod llawn hwyl i’r teulu cyfan Cefnogir y digwyddiad hwn gan Gyfeillion Parc Acton. .

Lleoedd: Parc Acton Acton Park
Dyddiad: 20/08/2019
Amseroedd: 1.30-3.30

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks'wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 April 2019

Dyfroedd Alun – Cyfeiriannu i’r Teulu

Dyfroedd Alun – Cyfeiriannu i’r Teulu Hwyl i’r teulu. Addas i rai newydd Galwch heibio rhwng .

Lleoedd: Dyfroedd Alun Alyn Waters
Dyddiad: 21/08/2019
Amseroedd: 1.30-3.30pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2. 70

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 April 2019

Parc Bellevue – Sesiynau Chwaraeon a Gemau

Parc Bellevue – Sesiynau Chwaraeon a Gemau Cyfarfod wrth safle’r seindorf i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau llawn hwyl. Ffoniwch 01978 298997 am fanylion.

Lleoedd: Parc Bellevue Bellevue Park
Dyddiad: 21/08/2019
Amseroedd: 1pm – 2pm

Addas ar gyfer 8-14

Cyswllt Countryparks ar 01978 298997 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 April 2019

Tŷ mawr – Drymiau ac Ysgydwyr

Dewch i greu eich rhythmau eich hun!

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 22/08/2019
Amseroedd: 1.30pm a 3.30pm

Addas ar gyfer Pob oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.70

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019

Parc Bellevue – Sesiynau Chwaraeon a Gemau

Cyfarfod wrth safle’r seindorf i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau llawn hwyl. Ffoniwch 01978 298997 am fanylion

Lleoedd: Parc Bellevue Bellevue Park
Dyddiad: 28/08/2019
Amseroedd: 1pm – 2pm

Addas ar gyfer 8-14

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019

Ty Mawr – Peintio Cerrig

Creu eich pwysau papur perffaith eich hun.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 29/08/2019
Amseroedd: 1.30pm a 3.30pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.70

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019

Parc y Ponciau – Diwrnod o Hwyl

Diwrnod llawn hwyl i’r teulu cyfan Cefnogir y digwyddiad hwn gan Gyfeillion Parc y Ponciau

Lleoedd: Parc y Ponciau
Dyddiad: 07/09/2019
Amseroedd: 1.00pm – 5.00pm

Addas ar gyfer Pob Oedran / All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019

Parc Acton – Digwyddiad Tacluso a Glanhau Cymunedol

Dewch i helpu tacluso'r parc. Cyfarfod yn y pafiliwn bowlio. Am ddim. Darperir lluniaeth.

Lleoedd: Parc Acton Acton Park
Dyddiad: 10/09/2019
Amseroedd: 10am – 12pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free.

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019

Tŷ Mawr – Grŵp nyddu, gwau a gwehyddu misol

1.00pm - 4.00pm. Croeso i ddechreuwyr. Cysylltwch â June Mclaughlin ar 01978 711941 neu anfonwch neges e-bost at junemclaughlin@btinternet.com i gael mwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 02/10/2019
Amseroedd: 1.00pm – 4.00pm.

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free.

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019

Tŷ Mawr – Sesiwn flasu Dosbarth Crefftau Ffeltio â Nodwydd – Madarch a Chaws Llyffant Hudolus

Darperir yr holl ddeunyddiau. I gadw eich lle, cysylltwch â junemclaughlin@btinternet.com neu ffoniwch 01978 711941 am fwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 05/10/2019
Amseroedd: 1.00pm – 4.00pm.

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £15

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019

Dyffryn Moss – Digwyddiad Glanhau’r Hydref

Cyfarfod yn y maes chwarae wrth y llyn. Dewch â menig gyda chi.

Lleoedd: Dyffryn Moss Moss Valley
Dyddiad: 06/10/2019
Amseroedd: 10am – 12pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019

Parc Acton – Digwyddiad Tacluso a Glanhau Cymunedol

Parc Acton – Digwyddiad Tacluso a Glanhau Cymunedol Dewch i helpu tacluso'r parc. 10am – 12pm - Cyfarfod yn y pafiliwn bowlio. Am ddim. Darperir lluniaeth.

Lleoedd: Parc Acton Acton Park
Dyddiad: 08/10/2019
Amseroedd: 10am – 12pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019

Llwybr Llusernau yng Nghoedwig Plas Power

Dewch i archwilio’r goedwig yn y nos gyda llwybr o oleuadau, adroddwr straeon a diodydd o amgylch y tân. Ewch i wefan y Woodland Trust i weld yr amseroedd. Mae’n rhaid i chi gadw eich lle: £5 am 1 plentyn ac 1 oedolyn Rhaid i blant dan 16 oed ddod gyda rhiant neu warcheidwad. www.woodlandtrust.org.uk/news/events

Lleoedd: Melin y Nant Nant Mill
Dyddiad: 12/10/2019
Amseroedd: 5.30pm – 8.30pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £5 am 1 plentyn ac 1 oedolyn£5 for 1 child and 1 adult

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019

Glanhau Stryt Las

Glanhau Stryt Las Dewch i helpu’r Ceidwaid i dacluso Parc Stryt Las Cyfarfod ym mynedfa’r parc ochr Cwm Glas (LL14 2AD)

Lleoedd: Stryt Las
Dyddiad: 16/10/2019
Amseroedd: 1.30pm t 3.00pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019

Glanhau Stryt Las

Dewch i helpu’r Ceidwaid i dacluso Parc Stryt Las Cyfarfod ym mynedfa’r parc ochr Cwm Glas (LL14 2AD)

Lleoedd: Stryt Las
Dyddiad: 16/10/2019
Amseroedd: 1.30pm - 3.00pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019

Parc y Ponciau – Hyfforddiant BMX Proffesiynol

Dewch i ddysgu sut i feistroli’r trac neu wella’r sgiliau sydd gennych yn barod. Ychydig yn unig o leoedd sydd ar gael, ffoniwch 01978 844028 i gadw lle ymlaen llaw

Lleoedd: Parc y Ponciau Ponciau Banks
Dyddiad: 28/10/2019
Amseroedd: 10.00am - 3.00pm

Addas ar gyfer 7+

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £7.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019

Tŷ Mawr – Hwyl Calan Gaeaf

Llond crochan o hwyl a sbri – wynebau'r coetir, taflu cylchoedd Calan Gaeaf, swynion hud a lledrith, towcio afalau a llawer mwy. Hwyl i’r teulu gyda gwisg ffansi.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 31/10/2019
Amseroedd: 1.30-3.30

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.go.uk

Pris Tocyn: £2.70

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019

Tŷ Mawr – Grŵp nyddu, gwau a gwehyddu misol

Croeso i ddechreuwyr. Cysylltwch â June Mclaughlin ar 01978 711941 neu anfonwch neges e-bost at junemclaughlin@btinternet.com i gael mwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 06/11/2019
Amseroedd: 1.00pm – 4.00pm.

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 711941 neu ebost junemclaughlin@btinternet.com

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019

Tŷ Mawr – Dosbarth Crefftau – Gwlân a Helyg – torchau Nadolig

Tŷ Mawr – Dosbarth Crefftau – Gwlân a Helyg – torchau Nadolig Darperir yr holl ddeunyddiau. I gadw eich lle, cysylltwch â junemclaughlin@btinternet.com neu ffoniwch 01978711941 am fwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 09/11/2019
Amseroedd: 11.00pm – 4.00pm.

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £30.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019

Parc Acton – Digwyddiad Glanhau Cymunedol

Dewch i helpu tacluso'r parc. Cyfarfod yn y pafiliwn bowlio. Am ddim

Lleoedd: Parc Acton Acton Park
Dyddiad: 12/11/2019
Amseroedd: 10am – 12pm

Addas ar gyfer pob oedran All ages.

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019

Tŷ Mawr – Grŵp nyddu, gwau a gwehyddu misol

Croeso i ddechreuwyr. Cysylltwch â June Mclaughlin ar 01978 711941 neu anfonwch neges e-bost at junemclaughlin@btinternet.com i gael mwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 04/12/2019
Amseroedd: 1.00pm - 4.00pm.

Addas ar gyfer pob oedran All ages.

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019

Dyffryn Moss – Digwyddiad Nadoligaidd

Dyffryn Moss – Digwyddiad Nadoligaidd Ewch i dudalen Facebook ‘Friends of Moss Valley’ am fwy o fanylion.

Lleoedd: Dyffryn Moss Moss Valley
Dyddiad: 08/12/2019
Amseroedd: ‘Friends of Moss Valley’ am fwy o fanylion.

Addas ar gyfer pob oedran All ages.

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019