Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Digwyddiadau Parciau a Chefn Gwlad

Digwyddiadau

Sylwer, mae'n bosibl y bydd rhai digwyddiadu yn cael eu gohirio oherwydd y Sefyllfa Traed a'r Genau presennol. Fe'ch cynghorir i wirio gyda threfnwr y digwyddiad ymlaen llaw.

Tŷ Mawr – Grŵp nyddu, gwau a gwehyddu misol

1.00pm - 4.00pm. Croeso i ddechreuwyr. Cysylltwch â June Mclaughlin ar 01978 711941 neu anfonwch neges e-bost at junemclaughlin@btinternet.com i gael mwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 02/10/2019
Amseroedd: 1.00pm – 4.00pm.

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free.

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019

Tŷ Mawr – Sesiwn flasu Dosbarth Crefftau Ffeltio â Nodwydd – Madarch a Chaws Llyffant Hudolus

Darperir yr holl ddeunyddiau. I gadw eich lle, cysylltwch â junemclaughlin@btinternet.com neu ffoniwch 01978 711941 am fwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 05/10/2019
Amseroedd: 1.00pm – 4.00pm.

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £15

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019

Dyffryn Moss – Digwyddiad Glanhau’r Hydref

Cyfarfod yn y maes chwarae wrth y llyn. Dewch â menig gyda chi.

Lleoedd: Dyffryn Moss Moss Valley
Dyddiad: 06/10/2019
Amseroedd: 10am – 12pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019

Parc Acton – Digwyddiad Tacluso a Glanhau Cymunedol

Parc Acton – Digwyddiad Tacluso a Glanhau Cymunedol Dewch i helpu tacluso'r parc. 10am – 12pm - Cyfarfod yn y pafiliwn bowlio. Am ddim. Darperir lluniaeth.

Lleoedd: Parc Acton Acton Park
Dyddiad: 08/10/2019
Amseroedd: 10am – 12pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019

Llwybr Llusernau yng Nghoedwig Plas Power

Dewch i archwilio’r goedwig yn y nos gyda llwybr o oleuadau, adroddwr straeon a diodydd o amgylch y tân. Ewch i wefan y Woodland Trust i weld yr amseroedd. Mae’n rhaid i chi gadw eich lle: £5 am 1 plentyn ac 1 oedolyn Rhaid i blant dan 16 oed ddod gyda rhiant neu warcheidwad. www.woodlandtrust.org.uk/news/events

Lleoedd: Melin y Nant Nant Mill
Dyddiad: 12/10/2019
Amseroedd: 5.30pm – 8.30pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £5 am 1 plentyn ac 1 oedolyn£5 for 1 child and 1 adult

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019

Glanhau Stryt Las

Glanhau Stryt Las Dewch i helpu’r Ceidwaid i dacluso Parc Stryt Las Cyfarfod ym mynedfa’r parc ochr Cwm Glas (LL14 2AD)

Lleoedd: Stryt Las
Dyddiad: 16/10/2019
Amseroedd: 1.30pm t 3.00pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019

Glanhau Stryt Las

Dewch i helpu’r Ceidwaid i dacluso Parc Stryt Las Cyfarfod ym mynedfa’r parc ochr Cwm Glas (LL14 2AD)

Lleoedd: Stryt Las
Dyddiad: 16/10/2019
Amseroedd: 1.30pm - 3.00pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019

Parc y Ponciau – Hyfforddiant BMX Proffesiynol

Dewch i ddysgu sut i feistroli’r trac neu wella’r sgiliau sydd gennych yn barod. Ychydig yn unig o leoedd sydd ar gael, ffoniwch 01978 844028 i gadw lle ymlaen llaw

Lleoedd: Parc y Ponciau Ponciau Banks
Dyddiad: 28/10/2019
Amseroedd: 10.00am - 3.00pm

Addas ar gyfer 7+

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £7.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019

Tŷ Mawr – Hwyl Calan Gaeaf

Llond crochan o hwyl a sbri – wynebau'r coetir, taflu cylchoedd Calan Gaeaf, swynion hud a lledrith, towcio afalau a llawer mwy. Hwyl i’r teulu gyda gwisg ffansi.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 31/10/2019
Amseroedd: 1.30-3.30

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.go.uk

Pris Tocyn: £2.70

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019

Tŷ Mawr – Grŵp nyddu, gwau a gwehyddu misol

Croeso i ddechreuwyr. Cysylltwch â June Mclaughlin ar 01978 711941 neu anfonwch neges e-bost at junemclaughlin@btinternet.com i gael mwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 06/11/2019
Amseroedd: 1.00pm – 4.00pm.

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 711941 neu ebost junemclaughlin@btinternet.com

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019

Tŷ Mawr – Dosbarth Crefftau – Gwlân a Helyg – torchau Nadolig

Tŷ Mawr – Dosbarth Crefftau – Gwlân a Helyg – torchau Nadolig Darperir yr holl ddeunyddiau. I gadw eich lle, cysylltwch â junemclaughlin@btinternet.com neu ffoniwch 01978711941 am fwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 09/11/2019
Amseroedd: 11.00pm – 4.00pm.

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £30.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019

Parc Acton – Digwyddiad Glanhau Cymunedol

Dewch i helpu tacluso'r parc. Cyfarfod yn y pafiliwn bowlio. Am ddim

Lleoedd: Parc Acton Acton Park
Dyddiad: 12/11/2019
Amseroedd: 10am – 12pm

Addas ar gyfer pob oedran All ages.

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019

Tŷ Mawr – Grŵp nyddu, gwau a gwehyddu misol

Croeso i ddechreuwyr. Cysylltwch â June Mclaughlin ar 01978 711941 neu anfonwch neges e-bost at junemclaughlin@btinternet.com i gael mwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 04/12/2019
Amseroedd: 1.00pm - 4.00pm.

Addas ar gyfer pob oedran All ages.

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019

Dyffryn Moss – Digwyddiad Nadoligaidd

Dyffryn Moss – Digwyddiad Nadoligaidd Ewch i dudalen Facebook ‘Friends of Moss Valley’ am fwy o fanylion.

Lleoedd: Dyffryn Moss Moss Valley
Dyddiad: 08/12/2019
Amseroedd: ‘Friends of Moss Valley’ am fwy o fanylion.

Addas ar gyfer pob oedran All ages.

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019