Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae 16 digwyddiadau yn y 7 diwrnod nesaf.

Casglu deunydd bytholwyrdd Nadoligaidd i wneud addurniadau

Casglu deunydd bytholwyrdd Nadoligaidd i wneud addurniadau DEWISOL - Cinio (Bwffe Sawr/Melys) a digwyddiadau. (RHAID BWCIO I GADW LLE £5)

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 20/12/2018
Amseroedd: 10.15 - 3pm

Addas ar gyfer Pob oedran/All Ages

Cyswllt parciau gwledig ar 01978 763140 neu ebost Countrypark@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £5.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12008

Sioe Gerddoriaeth Fyw yn Nhŷ Pawb

Byddwn yn cloi ein cyfres o gyngherddau AM DDIM y Sioe Gerddoriaeth Fyw yn yr hydref gyda datganiad ar y piano gan Daniel Bradford. Mae Daniel yn byw yn Wrecsam ac mae’n gerddor ifanc dawnus iawn. Bydd ei ddatganiad yn cynnwys cerddoriaeth gan Brahms, Schubert a Beethoven. Byddwn yn dathlu cyfres lwyddiannus yr hydref o gyngherddau’r Sioe Gerddoriaeth Fyw ac yn cynnig gwydraid o win cynnes a canapés Nadolig.

Lleoedd: Ty Pawb Arts Centre, Market Street, Wrexham LL13 8BB
Dyddiad: 20/12/2018
Amseroedd: 1pm - 2pm

Addas ar gyfer Pawb | All

Cyswllt Derek Jones ar 07889379591 neu ebost jones_derek@btconnect.com

Pris Tocyn: Am ddim | Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 December 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12185

Comedi Dydd Gwener Gwyllt

Tŷ Pawb yn cyflwyno: NOSON GOMEDI DYDD GWENER GWYLLT! Ymunwch â ni am noson arall o gomedi proffesiynol o'r brig gan rai o brif gomics teithiol y DU. Ymysg y digrifwyr fydd:* | NOEL JAMES | | CALLUM OAKLEY | a'ch compère, o Wrecsam ei hun: | KEVIN CASWELL-JONES | 7.30PM /£10 *digrifwyr yn amodol ar newid

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: 21/12/2018
Amseroedd: 19:30 – 22:30

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Morgan Thomas ar 01978 291146 neu ebost typawb@wrexham.gov.uk

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/comedi-dydd-gwener-gwyllt-mad-friday-comedy-tickets-50392620685?aff=erelexpmlt (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £10

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12038

 Comedi Dydd Gwener Gwyllt

Ty Pawb yn cyflwyno: NOSON GOMEDI DYDD GWENER GWYLLT!

Ymunwch â ni am noson arall o gomedi proffesiynol o'r brig gan rai o brif gomics teithiol y DU. Ymysg y digrifwyr fydd:*

IGNACIO LOPEZ
CALLUM OAKLEY
a'ch compère, o Wrecsam ei hun: | KEVIN CASWELL-JONES

7.30PM /£10 *digrifwyr yn amodol ar newid.

Lleoedd: Tŷ Pawb, Market St., Wrexham, LL13 8BB
Dyddiad: 21/12/2018
Amseroedd: 7.30pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Morgan Thomas ar 01978 292144 neu ebost morgan.thomas@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292144 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/comedi-dydd-gwener-gwyllt-mad-friday-comedy-tickets-50392620685 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £10

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12111

Groto Siôn Corn

Gall y rhai bychain gyfarfod Siôn Corn yn ei ogof a derbyn rhodd arbennig.

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: 24/12/2018
Amseroedd: 11am - 4pm

Addas ar gyfer Plant o phob oedran

Cyswllt Claire Luckock ar 01978 292538 neu ebost Claire.luckock@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £4.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12175

Groto Siôn Corn

Gall y rhai bychain gyfarfod Siôn Corn yn ei ogof a derbyn rhodd arbennig.

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: o 22/12/2018 i 23/12/2018
Amseroedd: 11am - 4pm

Addas ar gyfer Plant o phob oedran

Cyswllt Claire Luckock ar 01978 292538 neu ebost Claire.luckock@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £4.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12174

Groto Siôn Corn

Gall y rhai bychain gyfarfod Siôn Corn yn ei ogof a derbyn rhodd arbennig.

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: o 17/12/2018 i 21/12/2018
Amseroedd: 2pm – 6pm

Addas ar gyfer Plant o phob oedran

Cyswllt Claire Luckock ar 01978 292538 neu ebost Claire.luckock@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £4.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12173

Rhyfel a Heddwch: Philip Jones Griffiths a Grym Ffotograffiaeth

Roedd Philip Jones Griffiths yn un o ffotograffwyr mwyaf dylanwadol yn niwedd yr 20fed ganrif. Cafodd Griffiths ei eni a’i fagu yng ngogledd-ddwyrain Cymru, roedd yn heddychwr hyd ei oes ac ymdrechodd i ddangos effaith y rhyfel ar frwydrwyr a dinasyddion trwy ei waith. Mae’r arddangosfa hon, ganrif ar ôl ‘y rhyfel i roi terfyn ar bob rhyfel’ yn canolbwyntio ar ei ffotograffau o ddau ryfel hirfaith: Rhyfel Fietnam yn ne-ddwyrain Asia a’r Terfysg yng Ngogledd Iwerddon

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam/Wrexham Museum
Dyddiad: o 17/12/2018 i 22/12/2018
Amseroedd: Llun-Gwe/Mon-Fri:10am-4pm/Sad/Sat 11am -4pm.

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt Amgueddfa Wrecsam/Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: AM DDIM/FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12142

Llythyrau at Siôn Corn

Ydych chi’n bwriadu ysgrifennu llythyr at Siôn Corn eleni? Beth am ei anfon o Lyfrgell Wrecsam! Casglwch eich papur ysgrifennu o’r llyfrgell a’i bostio yn ein blwch post Nadolig…ô yna galwch heibio eto ym mis Rhagfyr i weld eich ateb yn ein harddangosfa Nadoligaidd! Croeso i blant o bob oed

Lleoedd: Llyfrgell Wrecsam Library
Dyddiad: o 26/11/2018 i 21/12/2018
Amseroedd: Amser Agor Arferol/Normal Opening Times

Addas ar gyfer Pob oedran/All ages

Cyswllt Emily Ashworth ar 01978 292090 neu ebost emily.ashworth@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12133

Sesiwn galw mewn - cyfrifiadur (Bob Dydd Gwener)

Ydych chi eisiau help efo e-bost, atodiadau neu help ymarferol efo cyfrifiadur? Dewch yma fe ac fe wnawn geisio eich helpu

Lleoedd: Llyfrgell Y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 09/11/2018 i 21/12/2018
Amseroedd: 2.00 p.m. Every Friday | Bob Dydd Gwener

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt Llyfrgell Y Waun/Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free | Am Ddim

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11559

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Seswin Galw Mewn (3ydd Dydd Iau o bob mis)

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Seswin Galw Mewn

Lleoedd: Llyfrgell Y Waun / Chirk Library
Dyddiad: o 15/09/2018 i 20/12/2018
Amseroedd: Pob dydd Iau 2.15p.m. - 4.15p.m.Every Thurs

Addas ar gyfer Pawb/All

Cyswllt Llyfrgell y Waun/Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 20 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11941

Cerddoriaeth Gwlad Bob Nos Iau

Cerddoriaeth Gwlad Bob Nos Iau.Drysau'n 7:30yh

Lleoedd: Wrexham Lager Club
Dyddiad: o 21/06/2018 i 20/12/2018
Amseroedd: 8:30 - 10:45

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Bob ar 01978312037 neu ebost r.a.donovan@btinternet.com

Pris Tocyn: Adult £5, Under 16 £2:50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11810

Stori a Chan yn Llyfrgell Wrecsam bob pnawn ddydd iau 2-23.30pm

Sessiwn stori a Chan yn Llyfrgerll Wrecsam bob pnawn ddydd Iau 2 - 2.30pm

Lleoedd: Llyfrgell Wrecsam/Wrexham Library
Dyddiad: o 07/06/2018 i 20/12/2018
Amseroedd: 2 - 2.30pm

Addas ar gyfer o da 5 oed/under 5's

Cyswllt Nia Davies ar 01978292090 neu ebost Nia.Davies@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090

Pris Tocyn: am ddim/free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11737

Cynfnewid Jigsos

MAE CROESO I CHI DDOD Â CH JIGSOS CYFLAWN NAD YDYCH EU ANGEN A CHYFNEWID AM UN ARALL. Ar gael yn ystod oriau agor

Lleoedd: Llyfrgell y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 01/05/2018 i 21/12/2018
Amseroedd: Yn ystod oriau agor - during opening times.

Addas ar gyfer Pawb/All

Cyswllt Llyfrgell y Waun/Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 April 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11718

Grwp Crefftau Memrwn

Grwp Crefftau Memrwn Yn dechrau dydd iau 26 Hydref 2017 Yn Llyfrgell Llai Dewch a'ch pecyn crefftau memrwn gyda chi!

Lleoedd: Llyfrgell Llai/Llay Library
Dyddiad: o 26/10/2017 i 20/12/2018
Amseroedd: 1.00-3.00pm

Addas ar gyfer oedolion/adult

Cyswllt Llyfrgell Llai/Llay Library ar 01978 855100 neu ebost llay.library'wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: am ddim/free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11468

Grwp Darllen Plant

Mae ein grwp darllen plant yn cyfarfod bob tair wythnos I drafod y llyfr diweddaraf meant yn ei ddarllen. Maent hefyd yn gwneud chwileiriau, posau a chael sgwrs am y pethau meant yn hoffi eu darllen. Yn dilyn meant yn cael diod a rhywbeth bach i'w fwyta.

Lleoedd: Llyfrgell Llai/Llay Library
Dyddiad: o 06/01/2017 i 23/12/2018
Amseroedd: 3.30-4.30

Addas ar gyfer 5-11

Cyswllt Llyfrgell Llai/Llay Library ar 01978855100 neu ebost llay.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: am ddim/free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 January 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10549