Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae 10 digwyddiadau yn y 7 diwrnod nesaf.

Dechrau a Rhedeg Busnes

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cychwyn-a-rhedeg-busnes-rhoi-cynnig-arni--2/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 22/10/2019
Amseroedd: 10:00 - 16:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12702

Clwb Marchnata Gogledd Cymru - Canva i Ddechreuwyr

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/north-wales-marketing-club-canva-for-beginners-tickets-71249847211?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Prifysgol Glyndŵr | Glyndwr University
Dyddiad: 23/10/2019
Amseroedd: 15:00 – 17:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt TBC Marketing ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/north-wales-marketing-club-canva-for-beginners-tickets-71249847211?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12719

Hyfforddiant Sgiliau Digidol: Arloesi a Phresenoldeb ar y We

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/digital-skills-training-innovation-and-web-presence-tickets-73548604857

Lleoedd: Prifysgol Glyndŵr | Glyndwr University
Dyddiad: 24/10/2019
Amseroedd: 09:30 – 12:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Prifysgol Glyndŵr | Glyndwr University ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/digital-skills-training-innovation-and-web-presence-tickets-73548604857 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12726

Hyfforddiant Sgiliau Digidol: Marchnata ar y Cyfryngau Cymdeithasol a Deallusrwydd Artiffisial

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/digital-skills-training-social-media-marketing-artificial-intelligence-tickets-73549519593

Lleoedd: Prifysgol Glyndŵr | Glyndwr University
Dyddiad: 24/10/2019
Amseroedd: 13:00 – 15:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Prifysgol Glyndŵr | Glyndwr University ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/digital-skills-training-social-media-marketing-artificial-intelligence-tickets-73549519593 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12727

Diwylliant Busnes Rhyngwladol - Tsieina

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/diwylliant-busnes-rhyngwladol-tsieina/

Lleoedd: Ramada Plaza, Wrecsam | Ramada Plaza, Wrexham
Dyddiad: 24/10/2019
Amseroedd: 08:00 - 13:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Llywodraeth Cymru | Welsh Government ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/international-business-culture-china/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 August 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12660

Brandio a Marchnata

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/gweithdy-brandio-a-marchnata/

Lleoedd: Tŵr Rhydfudr | Redwither Tower
Dyddiad: 25/10/2019
Amseroedd: 09:30 - 16:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/branding-marketing/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12703

Lab Trychineb Proffeswr Monty

Sioe Gwyddoniaeth Bwganllyd unigryw, Ymunwch â ni yn ein Lab i wneud rhywfaint o Lysnafedd Brawychus! Ewch yn grefftus gyda rhai pethau hyfryd. Trochi eich hun yn ein sesiynau galw heibio Rhith-wirionedd. Ymchwilio i'r ochr arall fel heliwr ysbrydion . A llawer mwy!

SYLWCH: Mae archebu'n hanfodol trwy ein system archebu ar-lein gan fod lleoedd yn gyfyngedig.

Rhaid i chi fod yn deiliwr Docyn Blynyddol dilys a ddylid ei gyflwyno yn y dderbynfa ar ôl cyrraedd. Os yw'ch tocyn blynyddol wedi dod i ben, peidiwch â phoeni, gallwch ei adnewyddu ar y diwrnod neu brynu un am y tro cyntaf ar y diwrnod neu dros y ffôn! - gadewch i ni wybod i ni pan fyddwch chi'n archebu.>

Gall Deiliaid Tocynnau ddod ag uchafswm o 6 gwestai, a chodir £ 4 yr un arnynt. Rhaid cadw lleoedd gwesteion hefyd wrth archebu. Rhowch wybod i ni a yw'ch gwesteion yn oedolion neu'n blant.

Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn ar gyfer y digwyddiad hwn.

Lleoedd: Techniquest Glyndŵr
Dyddiad: 26/10/2019
Amseroedd: 17:00-20:00

Addas ar gyfer Teluoedd/Families

Cyswllt Ollie Williams ar 01978 293400 neu ebost info@tqg.org.uk

Swyddfa Bocs: 01978 293400 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://bit.ly/2kIquKR (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Am Ddim/Free (deiliaid tocyn blynyddol/annual pass holders). £4

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12686

Gwerthiant Pen Bwrdd

Gwerthiant Pen Bwrdd

Lleoedd: Y Lleoliad yn y Parc, Alyn Waters Country Park LL11 4AG
Dyddiad: 26/10/2019
Amseroedd: 10am - 3pm

Addas ar gyfer oedolion / adults

Cyswllt Hanna Clarke ar 01978 757524 neu ebost hanna.clarke@groundworknorthwales.org.uk

Swyddfa Bocs: 01978 757 524 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £5 y bwrdd / £5 a table

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 October 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12739

Pel-droed Am Byth!

Pêl-droed am byth! Cyflwyno hanes pêl-droed yng Nghymru a Chymru ar y maes pêl-droed Arddangosfa yng nghartref Casgliad Pêl-droed Cymru yn Wrecsam — cartref ysbrydol pêl-droed Cymru

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam | Wrexham Museum
Dyddiad: o 21/10/2019 i 26/10/2019
Amseroedd: Mon-Fri: 10am - 4.30 pm; Sat: 11am - 3.30pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim |Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 July 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12588

Cyngerdd Clasurol X Dros Calon FM

Mae Calon FM, gorsaf Radio Cymunedol Wrecsam, yn cynnal cyngerdd Clasurol X Over gwych sy'n cynnwys nifer o'r artistiaid mwyaf poblogaidd yn y maes cerddoriaeth hwn sy'n tyfu'n gyflym gan gynnwys Elan Catrin Parry o Wrecsam Mae artistiaid eraill sy'n ymddangos yn cynnwys Joanna Forest. Y cyfansoddwr brenhinol Olga Thomas, Natasha Hardy a Lucy Thomas a Hercules Smith (The Voice).

Lleoedd: Theatr y Stiwt / Stiwt Theatre, Rhosllannerchrugog
Dyddiad: o 19/10/2018 i 20/10/2019
Amseroedd: 7pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Janine Rawlinson ar 07765 258662 neu ebost jan.r.doyle@gmail.com

Swyddfa Bocs: 01978 841300 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.stiwt.com (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £15 / £12

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12684