Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae 6 digwyddiadau yn y 7 diwrnod nesaf.

Dechrau a Rhedeg Busnes

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cychwyn-a-rhedeg-busnes-rhoi-cynnig-arni--2/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 17/12/2019
Amseroedd: 10:00 - 16:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12710

Clwb Sgwrsio

Grŵp anffuriol ble gellwch wella wich sgiliau sgwrsio yn Gymraeg dros paned!

Lleoedd: Llyfrgell Y Waun / Chirk Library
Dyddiad: o 07/10/2019 i 16/12/2019
Amseroedd: Monday afternoon 2.30 p.m.

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Chirk Library ar 01691 772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 20 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12690

Caffi Galw Heibio Bygones yn CACH (Dydd Mawrth)

Caffi galw heibio ar ddydd Mawrth 1 tan 3pm i bobl alw heibio am baned a chacen a sgwrs gyfeillgar mewn awyrgylch hamddenol. Croeso i bawb. Prisiau lluniaeth rhesymol.

Lleoedd: Canolfan Adnoddau Cymunedol Hightown / Hightown Community Resource Centre
Dyddiad: o 10/09/2019 i 17/12/2019
Amseroedd: 13.00 - 15.00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Annette Bryden ar 07969 814442 neu ebost annette.bryden@wwha.co.uk

Swyddfa Bocs: 07969 814442

Pris Tocyn: Am Ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 August 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12654

Cyngor Ar Bopeth Wrecsam (Bob dydd Mawrth)

R’ydym yn cynnig, cyngor, sydd yn gyfrinachol a do-dduedd yn rhad ac am ddim ar faterion fel gwaith, budd- daliadau, dyledion a materion eraill Sesiwn galw heibio yw hon felly nid oes angen archebu apwyntiad

Lleoedd: Swyddfa Dai Plas Madoc/ Plas Madoc Housing Office
Dyddiad: o 03/09/2019 i 17/12/2019
Amseroedd: 1.00pm - 3.00pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Wrexham Citizens Advice ar 03444 77 20 20 neu ebost

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 August 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12656

Llais a Llyfr

Bob wythnos bydd y grwp yn darllen stori fer a darn o farddoniaeth ac yn trafod eu rhinweddau ar hyd y ffordd tra’n mwynhau paned o de. Croeso i bawb. Pob dydd Mawrth.

Lleoedd: Llyfrgell Wrecsam Library
Dyddiad: o 22/01/2019 i 17/12/2019
Amseroedd: 2.30-4pm

Addas ar gyfer 18+

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21 January 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12228

Grwp Scrabble

Scrabble

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 19/12/2018 i 18/12/2019
Amseroedd: 2:15 - 3:15

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 December 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12190