Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae 33 digwyddiadau yn y 7 diwrnod nesaf.

#DementiaDO... the basics (Dementia Awareness Workshop)

There are over 850,000 people with dementia in the UK, 40,000 are under 65 #DementiaDO...the basics is a free two hour dementia awareness workshop, endorsed by the Alzheimer's Society and NHS England. This session will be led by former NHS memory nurse Andy Tysoe and will give you a greater understanding of the disease. It will help you appreciate how minor modifications to the way you operate your business can make a huge difference to both you and your customers

Lleoedd: The Mill Hotel, Milton Street, Chester, CH1 3NF
Dyddiad: 19/09/2017
Amseroedd: 09:15 – 11:30

Addas ar gyfer

Cyswllt ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/dementiado-the-basics-dementia-awareness-workshop-tickets-36439139447?aff=es2 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 September 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11255

Make your Business Better Engaged/ Capitalise on your Human Collateral

This event is hosted by Justine Watkinson Employment Law partner Hillyer Mckeown, Michael Hughes (Founder Orbit Engagement) & David Roberts (Associate Lecturer in International HRM & Engagement specialist).The workshop is designed for business owners, senior managers interested in employee engagement, people strategy and organisational development. It will provide real business examples, practical measurement tools, and introduce new insights. The workshop will be interactive and proactive. Delegates will leave the workshop with a greater understanding of how employee engagement will make their business more successful.

Lleoedd: Hillyer Mckeown, Gorse Stacks House, George St, Chester, CH13EQ
Dyddiad: 19/09/2017
Amseroedd: 08:30 – 11:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Justine Watkinson, Michael Hughes, David Roberts. ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/make-your-business-better-engaged-capitalise-on-your-human-collaterol-tickets-37305096548?aff=es2 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 September 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11256

Cyflymu Busnesau Cymru - Llwyddo gyda’r Digidol

Tyfodd busnesau yn y DU sy'n defnyddio technoleg £30 biliwn rhwng 2011 a 2015. Yn y gweithdy hwn sydd wedi'i ariannu'n llwyr, cewch gyfle i ddarganfod sut gallwch gynyddu eich presenoldeb ar-lein, ennill cwsmeriaid newydd, arbed arian a thyfu eich busnes gyda thechnoleg ddigidol. Byddwch yn dysgu: •Sut mae arbed arian a chynyddu elw gyda’r Cwmwl •Sut i dargedi gwsmeriaid newydd ac adeiladu’ch brand gyda’r cyfryngau cymdeithasol •Sut mae gweithio’n glyfrach gyda gweithio symudol a hyblyg •Sut y gallwch feithrin perthnasau gwell â chwsmeriaid •Sut i ysgrifennu cynnwys gwe sy’n sefyll ar wahân •Sut gall offer marchnata digidol helpu i ddenu eich marchnad darged

Lleoedd: Catrin Finch Centre, Wrexham, LL11 2AW
Dyddiad: 19/09/2017
Amseroedd: 13:30 - 16:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/bookbasketitem/35495/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 September 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11267

Chamber Lunch & Networking at Luke’s Eating House & Gin Rickey’s

The Chamber of Commerce is delighted to invite you to join us at our upcoming Lunch and Networking Event, generously co-hosted by Luke’s Eating House & Gin Rickey’s, Chester. Ran by the local and renowned chef Luke Thomas, Luke’s Eating House ins located on the first floor above Gin Rickey’s in the centre of Chester. A local favourite for those who love swanky, urban decor and delicious experimental food. This will be the Chamber’s fourth event at the venue which we are very excited to host, with each former event providing exquisite food and hospitality. A 2 course lunch will be served , with the menu still to provided we can ensure it will be delicious as it has been every time before. We hope you will be able to join us for what will be a wonderful Lunch and Networking event and we look forward to seeing you on the day. *Speaker to be advised*

Lleoedd: 10 St John Street, Chester, CH1 1DA
Dyddiad: 19/09/2017
Amseroedd: 12:30 pm to 2:30 pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt West Cheshire and North Wales Chamber of Commerce ar 01244669988 neu ebost j.davidson@wcnwchamber.org.uk

Swyddfa Bocs: 01244669988 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://wcnwchamber.org.uk/event/chamber-lunch-networking-lukes-eating-house-gin-rickeys-2/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £18.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 08 November 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10300

Clwb Ffilmiau - Top Cat

Clwb ffilmiau rhad ac am ddim i bobl ifanc 3-19 oed (plant dan 11 rhaid cael rhiant - dim cost). Diodydd ar gael.

Lleoedd: Stiwt Theatr, Rhos
Dyddiad: 19/09/2017
Amseroedd: 4.30pm

Addas ar gyfer 3-19

Cyswllt Eirian Jones ar 01978 841300 neu ebost eirian@stiwt.com

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 July 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11192

'Bend on the Bend': Yoga in the World Heritage Site

Glandwr Cymru, the Canal & River Trust charity in Wales, is inviting visitors to reach new spiritual heights at the Pontcysyllte Aqueduct and Llangollen Canal World Heritage Site in North Wales - by joining in an outdoor yoga session overlooking the stunning Dee Valley.

The free yoga session, run by Gaele from Be Balanced Yoga. Advance booking is essential and places can be reserved by visiting the Trust’s visitor centre at Trevor Basin. Participants will be required to bring a mat with them and dress appropriately for the outdoors but it will be perfect for beginners.

We are hoping for fine weather but have a gazebo on hand just in case. As well as the yoga class, visitors can also enjoy a walk along the canal, across the aqueduct and refreshments in our floating café.

The Trust cares for 2,000 miles of the nation’s waterways, including hundreds of aqueducts and bridges.Constructed by canal engineers Thomas Telford and William Jessop between 1796 and 1805, Pontcysyllte Aqueduct is one of the wonders of the waterways and forms the centrepiece of the canal World Heritage Site.

Measuring a record-breaking 1,000 feet long and 126 feet high, the aqueduct carries the beautiful, rural Llangollen Canal over the River Dee valley. The cast iron trough is supported by 18 slender sandstone piers and 19 elegant arches, each with a 45 feet span.

Lleoedd: Opposite Trevor Basin Visitor Centre at Pontcysyllte Aqueduct
Dyddiad: 20/09/2017
Amseroedd: 11am - 12pm

Addas ar gyfer Any

Cyswllt Ani Sutton ar 0303 040 4040 neu ebost enquiries.northwalesborders@canalrivertrust.org.uk

Pris Tocyn: FREE but you need to register at Trevor Basin Visitor Centre

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05 September 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11275

BYGONE TRANSPORT IN MINERA TALK TO CIVIC SOCIETY

"BYGONE TRANSPORT - MINERA RAILWAYS AND CROSVILLE BUSES" is the title of a presentation to be given to the Wrexham Area Civic Society.

It will be given by Dewi Davies, who has for many years collected and taken photographs of old and modern Coedpoeth.

The talk is open, and free, to all to attend. This is the first of several talks to be sponsored by the Society. To find out more about these, and about the activities, of the Society please come to the meeting. Or view the society's website www.facebook.com/wrexhamcivic.

Lleoedd: Ty AVOW, 21 Egerton Street, Wrexham
Dyddiad: 21/09/2017
Amseroedd: 7.15pm

Addas ar gyfer Any

Cyswllt Simon Jones ar 01978 2662945 neu ebost simong.jones@tiscali.co.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05 September 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11276

Grwp Ffocws: Beth sy'n eich Rhwystro Chi Rhag Bod yn Aelod Cynulliad?

Hoffwn eich gwahodd i grwp ffocws bychan i drafod y rhwystrau sy’n wynebu ymgeiswyr sydd eisiau sefyll mewn etholiad i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Yn ogystal â phobl sydd â phrofiad o wleidyddiaeth, rydym yn awyddus i gysylltu â phobl nad ydynt wedi ymgymryd â rôl wleidyddol eto, am ba bynnag reswm. Byddwch yn derbyn £20 mewn gwerthfawrogiad o'ch amser.

Yn y grwp byddwn yn trafod sut fath o rwystrau mae pobl yn eu hwynebu a pha fath o gymhellion newydd fyddai’n annog mwy o bobl i sefyll mewn etholiadau. Ni fydd pwysau arnoch i gyfrannu eich profiadau personol. Yn hytrach, bydd yn ffordd o drafod rhwystrau cyffredin ac i ennyn barn y cyhoedd ynglyn â chymhellion newydd. Cynhelir yr ymchwil gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru (Prifysgol Caerdydd) ac fe'i cyllidir gan Fwrdd Taliadau annibynnol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Lleoedd: Glyndwr University, Mold Road, Wrexham
Dyddiad: 21/09/2017
Amseroedd: 5.30pm - 7pm

Addas ar gyfer Over 18

Cyswllt Dr Huw Pritchard ar (02920) 874355 neu ebost pritchardh3@cardiff.ac.uk

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/incentives-and-barriers-to-entering-the-national-assembly-for-wales-tickets-37534207826 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 11 September 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11287

The Marches School 11-18 years Open Evening

If you are considering secondary school options for next year or looking ahead for your child currently in Year 4 or 5 or even looking for somewhere to study A Levels why not come along to our Open Evening on Thursday 21st September and you will understand why we are amongst the top performing schools locally.

We pride ourselves on providing students with a high quality and enriched education.

We run affordable and reliable transport from Wrexham and surrounding areas.

For further information please visit www.marchesschool.co.uk or telephone 01691 664407

Lleoedd: Marches School, Morda Road, Oswestry, SY11 2AR
Dyddiad: 21/09/2017
Amseroedd: 4.30pm - 7.30pm

Addas ar gyfer All Welcome

Cyswllt Kelly Parsons ar 01691 664407 neu ebost parsons.k@marchesschool.net

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05 September 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11274

HR Breakfast Seminar - Employment Law Update & Talent Attraction Tips

Recruitment and HR Seminar - Including an ‘Ask the Experts’ panel Q&A session and networking event. If you’re a HR professional or employer open to a refresher or update whilst networking with like-minded professionals over light refreshments, why not join us for an engaging and informative recruitment and HR event. Seminar Topics: JVP Group’s Managing Director Cath Harrison will reveal her ’Top 5 Tips to Attract Quality Talent’. In addition, Partner and Head of Employment Law at Hillyer McKeown Justine Watkinson will provide an insight into this summer’s most important cases in employment law, including workers’ rights, the status of voluntary overtime and holiday pay, and much more… Who is this event for? • HR Professionals • Business Owners • People Managers

Lleoedd: Gorse Stacks House, George Street, Chester, CH1 3EQ
Dyddiad: 21/09/2017
Amseroedd: 08:00 – 10:00

Addas ar gyfer

Cyswllt JVP Group - The Recruitment Advertising Experts ar 01745 774 955 neu ebost services@jvpgroup.co.uk

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/hr-breakfast-seminar-employment-law-update-talent-attraction-tips-tickets-36887366105?aff=Eventsites (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 23 August 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11235

North Wales Cyber Security Cluster September 2017

The Cluster meeting for September 2017 will be hosted by Moneypenny at their award winning offices in Wrexham. Attendees we be given a tour of the bespoke building and hear from Martin King, Head of IT for Moneypenny, about how Moneypenny face the unique challenges in their global market place. Following Martin's presentation, Bethan Bonsall, Lead Policy Advisor from the ICO will be talking us through the latest guidance and changes coming from the ICO in advance of the introduction of GDPR next May. Attendees will have the opportunity to ask questions and participate in group discussions with Bethan around any areas relating to GDPR.

Lleoedd: Moneypenny, Wrexham, LL13 7ZB
Dyddiad: 21/09/2017
Amseroedd: 14:00 – 16:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Jason Davies ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/north-wales-cyber-security-cluster-september-2017-tickets-37446666989?aff=es2 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 September 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11257

Gwneud pwrs - Sesiwn Cwiltwyr Rhif 3

Sesiwn Cwiltwyr ar gyfer Oedolion: Dysgwch sut i wneud pwrs darnau arian £15 y pen (yn cynnwys tâl £5 am ddeunyddiau a lluniaeth) Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael. Mae angen talu o flaen llaw (arian parod yn unig) i sicrhau lle Arweinir gan: Gwenfai Rees-Griffiths Dewch draw i 1 sesiwn neu i bob un o’r 4! Mae pob sesiwn yn cynnwys cyflwyniad i gwiltio clytwaith trwy sgwrs, arddangosiad a gweithdy.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives
Dyddiad: 21/09/2017
Amseroedd: 10.30 a.m. to 12.30 p.m.

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 297 460 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £15

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 17 May 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10973

Gweithdy Ysgogi Newid Cyflymu Busnesau Cymru

Caiff holl ddigwyddiadau Cyflymu Cymru i Fusnesau eu llunio yn arbennig ar gyfer busnesau masnachu, a gall cynrychiolwyr fynychu un digwyddiad yn unig. Gall dim mwy na 2 gynrychiolydd fynychu o un cwmni. Os oes gennych unrhyw gwestiwn ynglyn â chymhwysedd neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch ynglyn â digwyddiadau a chefnogaeth Cyflymu Cymru i Fusnesau, cysylltwch ag un o’n Cynghorwyr Ar-lein ar 03332 408329 neu anfonwch e-bost at superfast@businesswales.org.uk Bydd y pynciau a fydd yn cael eu trafod yn y digwyddiad hwn yn cynnwys: •Gwerthu mwy i’ch cwsmeriaid – trosolwg o systemau Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid •Effaith symudol – gweithio unrhyw le unrhyw adeg •Gwerthu mwy trwy’r cyfryngau Cymdeithasol: trosolwg o Facebook, Twitter a LinkedIn ar gyfer busnesau •Gwefannau – gwerthu’n rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn fyd eang •Y Cwmwl – beth ydyw a sut gallwch chi ei ddefnyddio i adeiladu’ch busnes? •Mae cefnogaeth bellach ar gael i helpu busnesau i wella effeithlonrwydd trwy dechnoleg newydd Y cyfan yn cael ei gyflwyno mewn ffordd di-jargon a hawdd ei ddeall. Peidiwch a cholli’r cyfle gwerthfawr hwn i gael syniad da iawn o’r fantais gystadleuol sydd ar gael drwy gysylltiad band eang cyflymach a thechnoleg newydd.

Lleoedd: Catrin Finch Centre, Wrexham, LL11 2AW
Dyddiad: 21/09/2017
Amseroedd: 10:00 - 12:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Superfast Business Wales ar 03332 408329 neu ebost superfast@businesswales.org.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/bookbasketitem/35495/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 June 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11074

Glanhau’r Gymuned

Dewch i roi help llaw i dacluso’r parc. Cyfarfod yn y pafiliwn bowlio.

Lleoedd: Acton Park
Dyddiad: 21/09/2017
Amseroedd: 10am - 12pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free.

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 January 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10524

Chatty Craft

Bring a craft project you are working on, have a chat and cuppa. It is an informal session where people share their skills and often learn new things.

Lleoedd: Acton Community resource Centre, Overton Way, LL12 7LB
Dyddiad: 22/09/2017
Amseroedd: 10am -12noon

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Sally Griffiths ar 01978 362033 neu ebost admin@christchurchwrexham.org.uk

Pris Tocyn: Suggested donation £2

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 May 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11006

Cyflogi am y tro cyntaf

Dewch i ddarganfod beth ddylech ystyried cyn cyflogi am y tro cyntaf. Mi fydd rhestr gwirio ag cyfarwyddiadau yn cael ei rhoi ichi, gan gynnwys gwybodaeth ar sut i gyfrifo costau cyflogi unigolyn gan ystyried (gwyliau, yswiriant gwladol, pensiynau); cofrestru efo HMRC fel cyflogwr; gweinyddu’r gyflogres; drafftio contract o gyflogaeth; ac yn ychwanegol rheoli’r anwythiad ar gyfnod prawf ar chyfnod prawf.

Lleoedd: Wrexham Glyndwr University, Wrexham, LL11 2AW
Dyddiad: 22/09/2017
Amseroedd: 09:30 - 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/bookbasketitem/36188/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 September 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11268

Dechrau a Rhedeg Busnes

Fe fyddwch yn dysgu elfennau hanfodol ar gyfer llwyddiant busnes yn cynnwys ymchwil eich marchnad, denu cwsmeriaid, sut i osod prisiau a dulliau i reoli cyllid eich busnes.

Lleoedd: Wrexham Glyndwr University, Wrexham, LL11 2AW
Dyddiad: 22/09/2017
Amseroedd: 09:30 - 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/bookbasketitem/35899/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 September 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11269

Cinema + - Inferno

£3 entry and refreshments

Lleoedd: Stiwt Theatr, Rhos
Dyddiad: 22/09/2017
Amseroedd: 2pm

Addas ar gyfer Adults

Cyswllt Eirian Jones ar 01978 841300 neu ebost eirian@stiwt.com

Pris Tocyn: £3

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 July 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11199

Year of Legends Firewalk for Wales Air Ambulance

Take on the challenge walking over hot coals for Wales Air Ambulance - registration at 5pm. Spectators and supporters come for free. Food, entertainment and raffle on the evening.

Lleoedd: The Boathouse, Chirk
Dyddiad: 23/09/2017
Amseroedd: 7pm - 11pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Alyson Winn ar 07836795799 neu ebost AlysonWinn@walesairambulance.com

Gwefan: http://www.ticketsource.co.uk/walesairambulancefundraiser (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £45 plus raise £50 in sponsorship for the charity

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 23 May 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10979

World Peace Day

World Peace Day Big Lunch

World Peace day is an international event...with the theme for 2017 Together for Peace: Respect, Safety and Dignity for All http://www.un.org/en/events/peaceday/

Celebrating the acheivements of Community groups in Wrexham...

Please bring food to share - and some food will be provided incorporating food from some of the incredible edible beds - feel free to do the same.

Free event.

Exact times and acts to be confirmed.

**Confirmed Acts**

Heal the Last Stand http://www.healthelaststand.com/

Lizzi£ Squad

The Unforgiven Sinners

and more TBA

**Stalls**

So many great stalls are involved...these include:

Incredible Edible Wrecsam who grow food for anyone to harvest and tend for free with recent Green Flag awards. Incredible Edible are hosting a foodshare. They will be cooking up a plant based meal* with ingredients from the community growing beds and Garth Organic gardens. And you are invited to bring food to share - perhaps also using some of the ingredients to the incredible edible beds * This delicious dish will be animal product free, gluten free, sugar free, nut free dish to make this dish suitable for as many of you as possible... If you wish to participate in the foodshare, as well as food to share, please bring plates and cutlery For more information on Incredible Wrecsam, there is a video online - and there is a facebook group where you can join in the community gardening. https://www.youtube.com/watch?v=QyUozmzL0BY&t=2s

Creating Welhealth 'The more we gave away....the more we got', Creating Wehealth a gift economy organisation will be coming with their free stall, workshops and a wealth of information and experience in the gift economy world. Feel free to pick up anything from the free stall you like...for free... and you can also bring anything that you would like to gift to the stall too if you like. https://www.facebook.com/IncredibleEdibleGiftEconomyEcoFarm/

CLPW CIC (Portuguese Group from Wrexham) - Promoting Equality, Diversity and Inclusion: https://www.facebook.com/clpw.uk

The Big Harvest :) Something new for this year's World Peace day ... this year, as well as the big lunch, where we can all bring food to share and eat together, we thought it might be a nice idea to have a big harvest - where any of us can bring anything that we have grown, or that is growing in the garden in abundance, that we have an excess of, to pass on to others who can make good use of it. That could be apples, pears, potatoes, herbs ... any fruit ,veg or herbs that we may have growing in excess and don't want to go to waste. Any fruit, veg and herbs brought along will be available to all on a help ourselves basis, anyone is free to bring or take any of it, there will be no charge in the spirit of gift economy :) There will be a magic hat for donations for anyone who wants to donate.

Sophia Leadill :) Sophia is a Wrexham based artist and arts workshop facilitator. She works as a freelance face & body painter and community artist. Sophia will be working her painty magic at this year's World Peace Day, offering face painting, bio-degradable glitter and henna. Check out her short henna demo and have a go at creating your own henna-inspired designs at our special face & body art themed activity table. There will also be unique face painting colouring in sheets to keep younger visitors entertained :) Check out Sophia's face & body art page here: www.facebook.com/SophiaLeadillfaceandbodyart

Massage practitioner, the wonderful Mr Brian Cervera :) Brian is based here in Wrexham, and will be offering taster sports massage, quiromasaje and relaxation massage treatments to assist you in reducing pain, tension, aches and niggles - and to assist you in feeling that inner peace.... Check out Brian's Facebook page here: https://www.facebook.com/MassageWrexham/

Creuynni Complementary Healthcare - Supporting self-health management with complementary healthcare practices, Creuynni will be offering Bodywork (including energy massage, trigger point release and deep tissue massage) and Innerwork (including a group meditation).

Piccolo's Crafts and Story Telling :) For our younger visitors, The Storyteller will be delivering a fabulous rendition of that old favourite, 'The Gruffalo', by Julia Donaldson. Bring your picnic blanket and a cushion, and wait to be enthralled by this exciting tale :) "Piccolo's Crafts" - will also be offering quirky gifts and accessories - made from upcycled materials.

* * * More stallholders anounced daily in the run up to world peace day:) * * *

Volunteers needed - please contact us for more information.

If you are a member of a community organisation that would like a stall, to hold a workshop or would like to be involved in any way - please also get in touch :)

Lleoedd: Llwyn Isaf, Wrexham
Dyddiad: 23/09/2017
Amseroedd: 10am - 6pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Iolanda Viegas ar 07791956817 neu ebost iolanda@clpwcic.co.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 September 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11307

Ras Hwyaid

Ras hwyaid a diwrnod hwyl i’r teulu. Pob oedran. www.woodlandtrust.org.uk/ events/

Lleoedd: Plas Power Woods Nant Mill
Dyddiad: 24/09/2017
Amseroedd: 1pm - 4pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 January 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10525

Mesur Maint y Farchnad & Ennill a Chadw Cwsmeriaid

Mesur Maint y Farchnad: Mae'r sesiwn hon yn mynd â chi drwy'r broses ymchwil marchnad, yn eich helpu i adnabod y cwestiynau rydych angen atebion i, yn egluro ble i gael gwybodaeth a pha dechnegau i'w defnyddio, ac yn dangos i chi sut i ddefnyddio eich canfyddiadau i wneud penderfyniadau gwell. Erbyn diwedd y modiwl hwn byddwch yn: • Deall pam ymchwil i'r farchnad mor bwysig • Byddwch yn glir pa ymchwil i'r farchnad angen i chi ei wneud •Gwybod ble i ddod o hyd i wybodaeth a pha dechnegau i'w defnyddio •Gwybod y farchnad a'ch cystadleuwyr • Deall eich cwsmeriaid • Gallu ymgymryd â'ch ymchwil marchnad eich hun Ennill a Chadw Cwsmeriaid: Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i arwain a chefnogi i ddatblygu eich marchnata. Mae'n mynd â chi gam wrth gam; o ddiffinio eich cynnyrch neu wasanaeth a nodi eich cwsmeriaid, i gynllunio sut i ddenu cwsmeriaid hynny a'u cael i brynu. Erbyn diwedd y sesiwn hon byddwch yn: • Cael proses cam wrth gam i ddatblygu cynllun marchnata • Gallu diffinio eich Cwsmer Delfrydol yn glir a chyfateb eich cynnyrch neu wasanaeth i'r hyn y maent ei eisiau • Gwybod sut i brisio eich cynnyrch a gwasanaethau i wneud y gorau o'ch elw • Deall hanfodion gwerthu llwyddiannus • Gallu rhoi cynllun ar waith i gael eich cwsmeriaid yn gyntaf

Lleoedd: Gladstone's Library, Deeside, CH5 3DF
Dyddiad: 25/09/2017
Amseroedd: 09:30 - 13:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/bookbasketitem/35680/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 September 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11270

Cyfryngau cymdeithasol & gweithdy marchnata digidol

Yn y cwrs hwn chynllunio'n benodol ar gyfer cyn-cychwyn busnesau a busnesau sydd newydd ei ffurfio, hyd i 12 mis o fasnachu. Cael mwy allan o Gyfryngau Cymdeithasol i Fusnes Mae'r gweithdy rhyngweithiol hanner diwrnod yma yn cael ei redeg mewn partneriaeth â InSynch ac wedi ei anelu at bobl sydd eisoes yn defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer eu busnes, ond yn awyddus i gymryd eu presenoldeb cyfryngau cymdeithasol i'r lefel nesaf. Er bod y gweithdy yn cynnwys y prif rwydweithiau cymdeithasol y gellid busnesau eu defnyddio gan gynnwys Twitter, Linked in ayyb; Bydd pwyslais arbennig yn cael ei roi ar gael mwy allan o Facebook a sut i ddefnyddio Facebook i hysbysebu yn effeithiol. Bydd hysbysebu ar Facebook yn cael ei arddangos ac egluro yn fanwl; O hwb pôst syml trwy i dargedu cynulleidfa uwch ac rail-farchnata ar Facebook i'r rhai sydd wedi ymweld eich gwefan. Marchnata Digidol ar gyfer Busnes Mae'r gweithdy rhyngweithiol hanner diwrnod yn cael ei redeg mewn partneriaeth â InSynch ac mae'n llawn awgrymiadau, technegau a gwybodaeth am sut y gall Marchnata Digidol cael ei ddefnyddio i yrru amcanion busnes. Mae hwn ddigwyddiad rhaid fod yn bresennol ar gyfer unrhyw fusnes sydd am ddefnyddio'r rhyngrwyd i gysylltu â'u cwsmeriaid. Mae marchnata digidol yn esblygu'n gyson ac mae gymaint o ffyrdd gwahanol ar gael ar gyfer busnesau i hyrwyddo eu hunain ar-lein. Mae'r cwrs hwn yn cwmpasu'r holl brif feysydd gan gynnwys mesur llwyddiant gyda Google Analytics, trosi porwyr i mewn i gwsmeriaid, cael ei darganfod ar y peiriannau chwilio, marchnata e-bost, talu-fesul-glicio hysbysebu a marchnata cynnwys. Yn bwysicaf oll mae’r opsiynau marchnata digidol gwahanol yn cael eu dwyn ynghyd mewn strategaeth cost effeithiol a llwyddiannus sy'n gallu dod â budd mwyaf i unrhyw fusnes.

Lleoedd: Wrexham Glyndwr University, Wrexham, LL11 2AW
Dyddiad: 25/09/2017
Amseroedd: 10:00 - 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/bookbasketitem/36132/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 September 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11271

HR Breakfast Seminar - Employment Law Update & Talent Attraction Tips

Recruitment and HR Seminar - Including an ‘Ask the Experts’ panel Q&A session and networking event. If you’re a HR professional or employer open to a refresher or update whilst networking with like-minded professionals over light refreshments, why not join us for an engaging and informative recruitment and HR event. Seminar Topics: JVP Group’s Managing Director Cath Harrison will reveal her ’Top 5 Tips to Attract Quality Talent’. In addition, Partner and Head of Employment Law at Hillyer McKeown Justine Watkinson will provide an insight into this summer’s most important cases in employment law, including workers’ rights, the status of voluntary overtime and holiday pay, and much more… Who is this event for? • HR Professionals • Business Owners • People Managers

Lleoedd: Bodelwyddan Business Centre, Abergele Road, Bodelwyddan, Denbighshire, LL18 5SX
Dyddiad: 26/09/2017
Amseroedd: 08:00 – 10:00

Addas ar gyfer

Cyswllt JVP Group - The Recruitment Advertising Experts ar 01745 774 955 neu ebost services@jvpgroup.co.uk

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/hr-breakfast-seminar-employment-law-update-talent-attraction-tips-tickets-36827484999?aff=Eventsite (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 23 August 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11236

6 steps - How to build your business to make you more money

Growing a business often brings multiple challenges. The difference between the success and failiure of a business is how you deal with the challenges of an expanding business. The free 6 Steps seminar with give you the chance to step out of your business and get focussed. It is ensured that you will leave the seminar concrete ideas on how to increase your business profits, make your team more effective and take control your time management. With this practical session, you will have a clearer direction and new tools to help you reach your goals faster. Tea, Coffee and Cakes will be served on arrival. Our '6 Steps' Seminar Consists Of 3 Steps 1. The 20 Minute Call: Let’s save our time and make sure that this programme is right for you. 2. The Boot Camp: In a power packed 3 hours you’ll learn the growth models, systems and concepts that can make your business robust! 3. The Focus: Sit down with Les, in a complimentary 1-2-1 session, to see exactly how what you've learned applies directly to add value to your business.

Lleoedd: Mollington Banastre, 1 Parkgate Road, Mollington, Chester, CH1 6NN
Dyddiad: 26/09/2017
Amseroedd: 16:30 – 19:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Les Murray ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/6-steps-how-to-build-your-business-to-make-you-more-money-tickets-36714349608?aff=es2 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 September 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11258

MWL Systems FREE Event: Cybersecurity, GDPR and IT Efficiency

The main focus of this event will be on data & network security and the new GDPR regulations that become law on the 25th May next year. Britain’s businesses are being urged to better protect themselves from cyber criminals as a result of high profile government research into cyber security revealed that two thirds of UK businesses had been hit by a cyber breach or attack in the past year. The cost to businesses amounts to billions of pounds – as an example, the ‘Bogus boss’ scam alone has cost companies over £1.6billion worldwide Significantly, nearly seven out of ten attacks on all firms involve viruses, spyware or malware, which can be prevented using the correct technology. Both the internal and external threats facing any organisation’s IT environment are greater than ever, and companies are rapidly recognising that with the constant challenge of maintaining network security, adapting to new and ever more sophisticated threats and managing often unpredictable costs, they need guidance to help them along the way. Businesses are becoming increasingly reliant on IT and as the requirement to work anywhere, anytime grows, so does the risk of a cyberattack. That can pose a serious risk to organisations causing system failure, loss of critical data and financial loss. If you are an IT decision maker we will show you what you can do to combat these threats. Join us on the 26th September. Nestling in 27 acres of Cheshire woodland, Macdonald Craxton Wood Hotel is a tranquil country house haven offering secluded luxury within beautiful surroundings Agenda as follows: 08.30 - 9.00: Arrival, Bacon Sarnies and Peer Networking, 09.00 - 09.30: Regional Cyber Crime Unit, 09.30 - 10.15: GDPR & Data Security, 10.15: Break, 10.30 - 11.15: Combating the threat of Cyberattacks with Sophos, 11.15 - 12.00: How to greatly improve your Document Management, 12.00: Quick Break, 12.05 - 13.00– Overview of Microsoft Office 365 Suite of products, 13.00 – Lunch, We will also be entering every attendee in to a draw to win an Apple Watch!

Lleoedd: Macdonald Craxton Wood Hotel & Spa, Parkgate Road, Ledsham, Chester, Ch66 9PB
Dyddiad: 26/09/2017
Amseroedd: 08:30 – 13:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Darren Speed ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/mwl-systems-free-event-cybersecurity-gdpr-and-it-efficiency-registration-36438270849?aff=es2 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 September 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11263

Caff Cof

Tea, cakes, coffee, activities, arts, crafts, singing, dancing. We offer support for family and friends who know somebody dealing with dementia or if you have dementia yourself, we offer advice and support. Every 2nd and 4th Tuesday of the month. Everyone Welcome.

Lleoedd: St Giles Church, Wrexham
Dyddiad: 26/09/2017
Amseroedd: 1pm - 3pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Homes Instead Senior Care ar 01978 660423 neu ebost info.wrexham@homeinstead.co.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 May 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10934

Clwb Ffilmiau - Swallows and Amazons

Clwb ffilmiau rhad ac am ddim i bobl ifanc 3-19 oed (plant dan 11 rhaid cael rhiant - dim cost). Diodydd ar gael.

Lleoedd: Stiwt Theatr, Rhos
Dyddiad: 26/09/2017
Amseroedd: 4.30pm

Addas ar gyfer 3-19

Cyswllt Eirian Jones ar 01978 841300 neu ebost eirian@stiwt.com

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 July 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11193

Trucking Live

The event will include truck displays, showing the very best of trucks in the UK. An arena showing live action stunt shows and truck parades. The event will also have camping facilities. A retail village will be at this event selling a variety of trucking merchandise. The event will also have a fairground which will have dodgems, supersize bouncy castle. The event will also have a special guest from coronation street who has now changed his career and become a radio dj- Craig Charles.

Lleoedd: Oswestry
Dyddiad: gan 23/09/2017 i 24/09/2017
Amseroedd: 9am

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Matilda Alexander-Birch ar 01959541444 neu ebost Matilda@kelsey.co.uk

Pris Tocyn: £12 adults, £5 children, under 5s free £45 weekend camping

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 June 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11122

Archarwyr: Cymeriadau Chwedlonol Heddiw

Mae Superman, Batman, Wonder Woman, Dr Who a Spider-Man wedi dod yn gymeriadau chwedlonol ein hoes ni yn yr ymdrech tragwyddol rhwng da a drwg. Mae’r arddangosfa hon yn dathlu arwyr y dychymyg trwy ddarluniau'r darlunydd o Wrecsam, Neil Edwards. Ailgynhyrchir y darluniau trwy garedigrwydd DC Comics, Marvel Comics, Titan Comics a’r BBC. Arddangosfa Cymru – Blwyddyn y Chwedlau – 2017

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives / Amgueddfa ac Archifdy Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Dyddiad: gan 18/09/2017 i 23/09/2017
Amseroedd: Mon-Fri 10 a.m. - 5 p.m. Sat 11 a.m. - 4 p.m.

Addas ar gyfer Adults & children

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 June 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11100

Cwilt Hynod Wrecsam

Mae Cwilt Teiliwr Wrecsam ymysg yr enghreifftiau gorau o gelf gwerin Ewropeaidd - celf wedi'i wneud gan bobl gyffredin sydd yn aml â doniau a sgiliau eithriadol. Nid yw’r cwilt a wnaethpwyd yn y dref rhwng 1842 ac 1852 wedi cael ei arddangos yn gyhoeddus yn Wrecsam ers 1933.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives
Dyddiad: gan 18/09/2017 i 23/09/2017
Amseroedd: 11am - 4pm

Addas ar gyfer -

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15 May 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10950

Cwilt Hynod Wrecsam

Mae Cwilt Teiliwr Wrecsam ymysg yr enghreifftiau gorau o gelf gwerin Ewropeaidd - celf wedi'i wneud gan bobl gyffredin sydd yn aml â doniau a sgiliau eithriadol. Nid yw’r cwilt a wnaethpwyd yn y dref rhwng 1842 ac 1852 wedi cael ei arddangos yn gyhoeddus yn Wrecsam ers 1933.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives
Dyddiad: gan 14/08/2017 i 19/09/2017
Amseroedd: 11am - 4pm

Addas ar gyfer -

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15 May 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10955

Cwilt Hynod Wrecsam

Mae Cwilt Teiliwr Wrecsam ymysg yr enghreifftiau gorau o gelf gwerin Ewropeaidd - celf wedi'i wneud gan bobl gyffredin sydd yn aml â doniau a sgiliau eithriadol. Nid yw’r cwilt a wnaethpwyd yn y dref rhwng 1842 ac 1852 wedi cael ei arddangos yn gyhoeddus yn Wrecsam ers 1933.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives
Dyddiad: gan 21/08/2017 i 26/09/2017
Amseroedd: 11am - 4pm

Addas ar gyfer -

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15 May 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10954