Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae 14 digwyddiadau yn y 7 diwrnod nesaf.

Parc Acton - Hyfforddiant Tennis

Hyfforddiant Tennis am ddim Cyfarfod yn y cyrtiau

Lleoedd: Parc Acton Acton Park
Dyddiad: 23/07/2019
Amseroedd: 1pm – 3pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: am ddim Free entry

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 April 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12414

Crefft Creu a Chadw

Dydd Mawrth 23 Mehefin Crefft Creu a Chadw 10.30am –12.30pm (galw heibio) Ni yw’r Pencampwyr! Dewch i addurno tlws pêl-droed i fynd adref gyda chi. Argymhellir ar gyfer plant 3 oed a hŷn £1.50 fesul crefft

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: 23/07/2019
Amseroedd: 10.30am - 12.30pm

Addas ar gyfer 3 oed+ / 3 years+

Cyswllt Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum ar neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £1.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 June 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12544

Prisio

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/en/events/pricing/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 23/07/2019
Amseroedd: 12:00 - 15:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/pricing/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Am ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 July 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12575

Taith Gerdded Isycoed a Afon Clywedog

Taith Gerdded. 6 milltir, 3 awr. Dim cwn. Am ddim. Glaswelltir, giatiau a chamfeydd

Lleoedd: Cyfarfod yn depot y Cyngor Ffordd Abaty De/Meet at the Council depot, Abbey Road South (LL13 9PW)
Dyddiad: 24/07/2019
Amseroedd: 6:30pm

Addas ar gyfer 14+

Cyswllt Sion Roberts ar 01978 729766 neu ebost sion.roberts@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 February 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12291

Sut i Gyfathrebu’n Effeithol

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: 0300 30 30 006, employers@cambria.ac.uk

Lleoedd: Ffordd Y Bers / Bersham Road
Dyddiad: 24/07/2019
Amseroedd: 9:30 – 12:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Coleg Cambria ar 0300 30 30 007 neu ebost employers@cambria.ac.uk

Pris Tocyn: £40

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03 May 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12491

Parc Bellevue – Sesiynau Chwaraeon a Gemau

Cyfarfod wrth safle’r seindorf i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau llawn hwyl. Ffoniwch 01978 298997 am fanylion

Lleoedd: Parc Bellevue Bellevue park
Dyddiad: 24/07/2019
Amseroedd: 1pm – 2pm

Addas ar gyfer 8-14

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: am ddim Free entry

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 April 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12415

Tŷ Mawr - Gwartheg Clai a Moch Pridd

Hwyl gyda chlai. Sesiynau rhwng

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 25/07/2019
Amseroedd: 1.30pm a 3.30pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.70

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 April 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12417

Parc y Ponciau – Noson o gerddoriaeth

Prif grŵp – Abstract. Bydd lluniaeth ar gael. Dewch â blanced i eistedd arni. Rhoddion i Gyfeillion Parc y Ponciau.

Lleoedd: Parc y Ponciau Ponciau Banks
Dyddiad: 26/07/2019
Amseroedd: 4.00pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 April 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12418

Ffair Dreftadaeth Gogledd Ddwyrain Cymru

Bydd grwpiau hanes, archeoleg a threftadaeth ar draws gogledd-ddwyrain Cymru yn ymgynnull yng nghwrt blaen Amgueddfa Wrecsam i ddathlu treftadaeth ein cymunedau lleol. Dewch draw i ddarganfod mwy! Mewn partneriaeth gyda Fforwm Trefadaeth Gogledd Ddwyrain Cymru a'i aelodau

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam | Wrexham Museum
Dyddiad: 27/07/2019
Amseroedd: 11 a.m. - 3.30 p.m.

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim |Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 July 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12594

Amgueddfa Anniben

Dydd Llun 29 Gorffennaf Amgueddfa Anniben 10.30am –12pm (galw heibio) Dewch i greu blerwch a chwarae gyda gwahanol ddeunyddiau. Byddwn ni’n glanhau! Yn addas i blant 3 oed ac iau £2 bob babi / plentyn bach, oedolion am ddim

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: 29/07/2019
Amseroedd: 10.30am - 12noon

Addas ar gyfer 0-3 oed / 0-3 years

Cyswllt Wrexham Museum ar neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 June 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12537

Gweithdy brandio a marchnata

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/en/events/branding-marketing/

Lleoedd: Twr Rhydfudr | Redwither Tower
Dyddiad: 30/07/2019
Amseroedd: 09:30 - 16:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/branding-marketing/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03 July 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12566

Crefft Creu a Chadw

Dydd Mawrth 30 Gorffennaf Crefft Creu a Chadw Dewch i wneud thawmatrop, tegan twyll llygaid poblogaidd o Oes Fictoria Argymhellir ar gyfer plant 3 oed a hŷn £1.50 fesul crefft

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: 30/07/2019
Amseroedd: 10.30am - 12.30pm

Addas ar gyfer 3 oed+ / 3 years+

Cyswllt Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum ar neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £1.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 June 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12543

Clwb Cwtch

Mae Clwb Cwtch un gwrs blasu Cymraeg sydd wedi'i anelu at ddysgwyr newydd ac sy'n canolbwyntio ar iaith magu plant yn yr cartref. Mae croeso mawr i blant fynychu'r sesiynau, gan sicrhau nad yw gofal plant yn rhwystr i bobl ymuno. Bydd y sesiynau yn hwyliog, ysgafn ac yn defnyddio canu a gemau gydag amser am baned (wrth gwrs)!

Lleoedd: Llyfrgell Y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 07/06/2019 i 26/07/2019
Amseroedd: 1.00 p.m. - 2.15 p.m.

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.co.uk

Swyddfa Bocs: 01970 639639 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 May 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12504

Busnes i Gyn-filwyr

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/en/events/veterans-into-business/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: o 01/06/2019 i 27/07/2019
Amseroedd: 10:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/veterans-into-business/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31 May 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12516