Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae 8 digwyddiadau yn y 7 diwrnod nesaf.

Datganiad piano

Datganiad piano gan Geoffrey Smales (89 oed, ac oherwydd salwch difrifol, na ddisgwylir iddo gyrraedd 20 oed,) ei wraig, Mary Smales (yn gwella ar ôl llawdriniaeth ar y galon) ynghyd â Ruth Howlett a Megan Martin (dau gyn-ddisgybl piano). Mae'r rhaglen yn cynnwys unawdau, deuawdau, un triawd ac un pedwarawd.

Lleoedd: Canolfan Adnoddau Gwersyllt Resourse Centre - LL11 4ED
Dyddiad: 25/05/2019
Amseroedd: 7.00pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Geoffrey Smales ar 01978756112 neu ebost geoffreysmales@btinternet.com

Swyddfa Bocs: 01978756112

Pris Tocyn: £0.

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 23 April 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12451

Cwrdd â Ffederasiwn Busnesau Bach a'r Gwaith Elw!

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cwrdd-a-ffederasiwn-busnesau-bach-ar-gwaith-elw/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 28/05/2019
Amseroedd: 12:00 - 14:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/meet-the-federation-of-small-business-and-the-profit-works/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03 May 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12477

Parc Acton - Hyfforddiant Tennis

Hyfforddiant Tennis am ddim. Cyfarfod yn y cyrtiau.

Lleoedd: Parc Acton Acton Park
Dyddiad: 28/05/2019
Amseroedd: 1pm – 3pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Parciau Gwledig / Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21 March 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12347

Tŷ Mawr – Gwenu gyda’r Gwenyn!

Tŷ Mawr – Gwenu gyda’r Gwenyn! Dewch i wenu gyda'r gwenyn y pnawn ‘ma drwy gymryd rhan mewn llwybr canfod gwenyn a gweithgareddau hwyliog eraill Sesiynau rhwng 11.00pm a 4.00pm Pob oedran Bydd y gost yn amrywio yn ôl y gwahanol weithgareddau.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 29/05/2019
Amseroedd: 11.00pm a 4.00pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Parciau Gwledig / Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Prisiau'n amrywio Cost varies

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21 March 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12348

Taith Dywys Eglwys Iscoyd a Llwybr Maelor

Taith Dywys Eglwys Iscoyd a Llwybr Maelor Cyfarfod ym maes parcio Eglwys y Santes Fair, Iscoyd (SY13 3AN) Cychwyn am 6.30pm 4 milltir 2.5 awr Dim cŵn Am ddim Glaswelltir, giatiau, camfeydd 01978 729766 i gael mwy o fanylion.

Lleoedd: Iscoyd (SY13 3AN)
Dyddiad: 29/05/2019
Amseroedd: Cychwyn am 6.30pm Starts 6:30pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Parciau Gwledig / Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21 March 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12349

Taith Gerdded Eglwys Iscoyd a Llwybr Maelor

Taith Gerdded. 4 milltir. 2.5 awr. Dim Cwn. Am ddim. Glaswelldir, giatiau, camfeydd.

Lleoedd: Cyfarfod ym maes parcio Eglwyd Iscoyd/Meet at St Mary's Church car park Iscoyd (SY13 3AN)
Dyddiad: 29/05/2019
Amseroedd: 6.30pm

Addas ar gyfer 14+

Cyswllt Sion Roberts ar 01978 729766 neu ebost sion.roberts@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 February 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12293

Parc Bellevue – Hyfforddiant Tennis

Dysgwch gan hyfforddwr cymwys. Yn y cyrtiau

Lleoedd: Parc Bellevue Bellevue Park
Dyddiad: 30/05/2019
Amseroedd: 1.30pm – 3.30pm

Addas ar gyfer 6-14

Cyswllt Parciau Gwledig / Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21 March 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12350

Ysbyty Llannerch Banna: Hanes Cymuned Bwylaidd yng Nghymru

Arddangosfa am y Pwyliaid a ymgartrefodd mewn pentref bychan yn ardal Maelor yn ystod y blynyddoedd yn dilyn yr Ail Ryfel Byd. Mae’r arddangosfa, a grëwyd gyda chymorth cyn-drigolion gwersyll Ysbyty Llannerch Banna ac mae’r gwirfoddolwyr, yn cynnwys: • Arteffactau o’r hen ysbyty a’i gapel fel y reredos (gwaith celf tair rhan yn canolbwyntio ar y Forwyn Fair a’r Plentyn.) • Ffilm yn seiliedig ar recordiadau archif o fywyd yn yr ysbyty yn y 1960au • Sioe sleidiau yn dangos ffotograffau o’r gymuned. • Cyfle i’r rhai ieuengach i wisgo gwisg genedlaethol arddull Pwylaidd, gan ddilyn traddodiad sydd wedi ei hen sefydlu yn Llannerch Banna.

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: o 20/05/2019 i 25/05/2019
Amseroedd: Mon - Fri 10am - 5pm; Sat 11am - 4pm

Cyswllt Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: AM DDIM / FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 March 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12335