Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae 31 digwyddiadau yn y 7 diwrnod nesaf.

Creu a Chael

Cyfle i greu crefftau hanesyddol yn Amgueddfa Wrecsam. Thema grefft yr wythnos hon: Cwilt cof papur bach . Yn addas ar gyfer teuluoedd gyda phlant. Digwyddiad galw heibio. £1 y plentyn.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives
Dyddiad: 30/05/2017
Amseroedd: 10.30am - 12.30pm.

Addas ar gyfer Families with children.

Cyswllt Wrexham Museums ar 01978 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 297460

Pris Tocyn: £1.

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 April 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10854

Hyfforddiant Tennis

Cyfar fod ger y cyrtiau.

Lleoedd: Acton Park
Dyddiad: 30/05/2017
Amseroedd: 1.00pm-3.00pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 December 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10452

Symudion Adar

Dewch i wneud symudun aderyn syml.

Lleoedd: Nant Mill
Dyddiad: 30/05/2017
Amseroedd: 1.30pm-3.30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 December 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10453

Clwb Ffilmiau (Dydd Mawrth)

CLWB FFILMIAU RHAD AC AM DDIM I BOBL IFANC 3-19 OED(PLANT DAN11 RHAID CAEL RHIANT-DIM COST) DIODYDD AR GAEL. GWELWCH Y POSTERI AM WYBODAETH AM Y FFILMIAU.

Lleoedd: Stiwt Theatr Rhos
Dyddiad: 30/05/2017
Amseroedd: 4.30PM

Addas ar gyfer 3-19

Cyswllt STIWT THEATR ar 01978 841300 neu ebost eirian@stiwt.com

Swyddfa Bocs: 01978 841300

Gwefan: http://www.stiwt.com (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 23 March 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10779

Crefftau sesiwn Daliwr Breuddwydion

Crefftau sesiwn Daliwr Breuddwydion

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: 30/05/2017
Amseroedd: 10-11am

Addas ar gyfer 7-10

Cyswllt Emily Ashworth ar 01978 292604 neu ebost emily.ashworth@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: 50p

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 May 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10940

Mini Business Bootcamp

- Business start-up steps - Inspirational entrepreneurs - Tips on marketing & finance Only 20 places available. interested? For more information about this workshop, please contact Zone Manager Judith Alexander on: 01978 293297 / j.alexander@glyndwr.ac.uk, or visit the Careers Centre based at the ELC .

Lleoedd: Catrin Finch Conference Centre, Glyndwr University
Dyddiad: 31/05/2017
Amseroedd: 9:30am

Addas ar gyfer

Cyswllt Judith Alexander ar 01978 293297 neu ebost j.alexander@glyndwr.ac.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 May 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10970

Hyfforddiant Google Adwords

Busnes Cymru, mewn partneriaeth â PPC Pro, bydd yn cynnal digwyddiad ar y cyd â Google & Google Partneriaeth. Bydd y digwyddiad yn cynnwys cyfres o gyflwyniadau gan ganolbwyntio ar bwysigrwydd marchnata ar y rhyngrwyd, ynghyd â hyfforddiant AdWords Google ar 'Sut i Osod ac Optimeiddio Cyfrif Google AdWords'. Mae'r hinsawdd economaidd bresennol wedi gadael llawer o fusnesau yn brwydro i aros yn arnofio; yn ogystal, Google wedi creu cyfres o algorithmau i wneud y gorau sy'n rhengoedd yn uchel ar ei beiriant chwilio. Mae hyn yn peri fel problem i lawer o fusnesau bach, yn methu i safle erbyn cwmnïau prif ffrwd fawr sydd yn gyson yn meddiannu gofod hwn a gwneud yn bron yn amhosibl cystadlu yn organig gan ddefnyddio SEO. Google AdWords wedi dod yn rhan annatod o wneud llawer o fusnesau bach a chanolig eu maint yn llwyddiannus. Mae'r canlyniadau o'r math hwn o hysbysebu yn syth, a phan wneud yn gywir, gall busnes fod fel roced awyr i lwyddiant. Mae Ochr arall y geiniog: pan sefydlwyd anghywir, gall adael busnes yn adfeilion. Mae llawer o bethau i'w hystyried ynglyn â sut mae Google yn defnyddio ymgyrchoedd i hysbysebu busnes - rydym am ddangos i chi sut i wneud hyn yn gywir ar gyfer eich busnes. Bydd y diwrnod yn cael ei rannu'n 4 modiwl: 1.Y gorffennol, presennol a dyfodol Google, sut effeithio Band eang cyflym iawn ymddygiad defnyddwyr, ac felly eich busnes 2.Sut i sefydlu AdWords cyfrif yn gywir - cam wrth gam 3.Rhwydweithiau ac offer eraill, gan gynnwys YouTube, Analytics, Lleoliadau a Siopa 4.Optimeiddio a gwella ymgyrchoedd unwaith yn byw Mae'r modiwlau yn cwmpasu popeth sydd angen i chi ei wybod am sut i ddechrau gyda Google Adwords; Pro PPC hefyd wedi cynnig yn garedig mynediad i'w rhaglen hyfforddiant ar-lein, gan gynnwys wyth fideo i'ch tywys drwy'r sefydlu a phrosesau optimeiddio a gwmpesir mewn modiwlau 2 a 3. Bydd pob modiwl yn rhoi llawer iawn o gipolwg ar sut i wella ac yn y dyfodol-brawf eich marchnata ar y rhyngrwyd. Mae'r sgyrsiau yn cael eu darparu gan arbenigwyr yn y diwydiant, a bydd o fudd mawr i bawb oedd yn bresennol.

Lleoedd: Gladstone's Library, Deeside, CH5 3DF
Dyddiad: 31/05/2017
Amseroedd: 10:30 - 16:30

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/bookbasketitem/34421/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21 April 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10877

Gardd Wenyn

Dewch i wneud ty gwydr bach a thyfu blodau ar gyfer y gwenyn.

Lleoedd: Alyn Waters
Dyddiad: 31/05/2017
Amseroedd: 1.30pm-3.30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 December 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10454

Sesiwn Flasu Bowlio

Galwch heibio’r Pafiliwn Bowlio i roi cynnig ar y gamp hamddenol hon. Oedran 8+.

Lleoedd: Ponciau Banks
Dyddiad: 01/06/2017
Amseroedd: 1:30pm - 3:30pm

Addas ar gyfer Age 8+

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 December 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10455

Hyfforddiant Tennis

Ger y cyrtiau.

Lleoedd: Bellevue Park
Dyddiad: 01/06/2017
Amseroedd: 1.00pm - 3.00pm

Addas ar gyfer Ages 6-14.

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 December 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10456

Cneifio Defaid Reids ar Dractors a Chrefftau Gwlân

Dewch i weld defaid yn cael eu cneifio a gweithwyr yn nyddu, mwynhau reid ar dractor a rhoi cynnig ar grefftau gwlân. Cnu ar werth. Pob oedran (cyfraniadau neu dâl bychan am rai gweithgareddau.)

Lleoedd: Ty Mawr
Dyddiad: 01/06/2017
Amseroedd: 1.30pm - 3.30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Donation or small charge for some activities

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 December 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10457

On the 1st Thursday of the month we hold a Lunch & Learn session here at the Rainbow Centre. We provide a 2 course, home cooked meal along with the craft session. The cost for this is £15pp. March session will be needle felting, with a different craft session being taught every month. For more detail please visit our website.

Lleoedd: Penley Rainbow Centre
Dyddiad: 01/06/2017
Amseroedd: 10.30am-2.30pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Geraldine Vaughn ar 01948830730 neu ebost admin@penleyrainbowcentre.co.uk

Swyddfa Bocs: 01948830730 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.rainbowcentrepenley.org.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £15

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 23 January 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10586

Cyflwyniad i Gymorth Cyntaf Paediatreg

Gwyl Dysgu

Lleoedd: Acton Community Resource Centre
Dyddiad: 01/06/2017
Amseroedd: 09.30 - 11.30

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Lynn Williams ar 01978 359795 neu ebost lynn.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 359795 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 May 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10983

Stiwt Sinema+

FFILMIAU I BAWB-YN DANGOS BOB MATH O FFILMIAU O'R CLASURON I RAI MWY CYFOES. DEWCH I FWYNHAU FFILMIAU AR Y SGRIN FAWR. PANED A BISGED AR GAEL. GWELER Y POSTERI AM WYBODAETH AM Y FFILMIAU

Lleoedd: Stiwt Theatr Rhos
Dyddiad: 02/06/2017
Amseroedd: 2.00PM

Addas ar gyfer 20+

Cyswllt STIWT THEATR ar 01978 841300 neu ebost eirian@stiwt.com

Swyddfa Bocs: 01978841300

Gwefan: http://www.stiwt.com (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: : £3 TO COVER REFRESHMENTS

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 23 March 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10761

Anrhegion Syml Wrecsam

Gyda "Anrhegion Syml" mae NEW Sinfonia yn cyflwyno cyngerdd o gerddoriaeth o America a Ffrainc fel rhan o'i gyfres Cerddoriaeth Gerddorfaol. Gynlluniwyd y cyfres i ddod â rhai o'r gerddoriaeth mwyaf cyffrous i Ogledd Cymru.

Mae cysylltiadau rhwng America a Ffrainc yn mynd mor bell yn ôl â'r Rhyfeloedd Chwyldroadol yn America ac mae yna lawer o enghreifftiau o gysylltiadau cerddorol drwy gydol hanes. Yn y perfformiad hwn mae NEW Sinfonia yn canolbwyntio ar gyfansoddwyr sydd wedi chwarae rhan pwysig mewn sefydlu hunaniaeth genedlaethol ar gyfer cerddoriaeth eu cenedl.

Uchafbwynt y cyngerdd yw Appalachian Spring gan Aaron Copland, darn sydd wedi rhoi poblogrwydd parhaol ac eang i'r cyfansoddwr. A gomisiynwyd yn wreiddiol fel bale, mae'r darn yn eich atgofa am dangnefedd y Mynyddoedd Appalachian. Mae Copland yn defnyddio'r alaw "Anrhegion Syml" fel sail ar gyfer y darn terfynol sy'n dod â'r darn i gasgliad dawel.

Rhaglen:
Debussy: Prelude à l'Après-midi d'faune
Barber: Adagio for Strings
Bizet: Ystafell Carmen
Debussy: Clair de lune
Honegger: Pastorale d'été
Copland: Appalachian Spring

Lleoedd: Wrexham Methodist Church
Dyddiad: 03/06/2017
Amseroedd: 7.30pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Robert Guy ar 07725 050510 neu ebost robert@newsinfonia.org.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292015 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://newsinfonia.org.uk/en/event/simple-gifts/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £15, £10, £3

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03 May 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10907

Blodau ac infertebrata

Dan arweiniad Andrew Graham, dyma gyfle i ymweld â thir sydd wedi’i brynu’n ddiweddar gan aelod o’r Ymddiriedolaeth Natur i’w ffermio a’i drin fel gwarchodfa natur hefyd.

Lleoedd: Gwynfryn, near Minera GR SJ 254 524
Dyddiad: 04/06/2017
Amseroedd: 14:00 to 17:00

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Steve Palin ar 07876501014 neu ebost stevepalin@supanet.com

Pris Tocyn: Donations are welcome

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 May 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10917

Ras Dros Fywyd

Cofrestrwch ar gyfer ras eleni: www.raceforlife.org

Lleoedd: Alyn Waters
Dyddiad: 04/06/2017
Amseroedd: www.raceforlife.org

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost contryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 December 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10459

1st Monday of the month with Ruth More. Entry is £2.50 per person and includes Tea/Coffee and biscuits. Singing daily for at least 10 minutes reduces stress, clears sinuses, improves posture and can even help you to live longer.

Lleoedd: Penley Rainbow Centre
Dyddiad: 05/06/2017
Amseroedd: 1.30pm-3pm

Addas ar gyfer 18+

Cyswllt Geraldine Vaughn ar 01948830730 neu ebost admin@penleyrainbowcentre.co.uk

Pris Tocyn: £2.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 23 January 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10577

Auditions

Hannay Stands Fast! By David Edgar

(A comedy based on the novel “Mr Standfast” by John Buchan. A sequel to “The Thirty-Nine Steps”)

Synopsis

An hilarious ripping yarn based on the John Buchan novel “Mr Standfast”, a sequel to “The Thirty-Nine Steps”. Once again Richard Hannay finds himself fighting alone against a brilliant enemy spymaster determined to undermine Britain’s defences by infiltrating the Bletchley Park code-breaking station, a situation complicated when both fall in love with the same woman. A series of outrageous adventures with numerous grotesque characters, lead Hannay from a quiet pacifist community in Cornwall to the bright lights of Paris and a gripping finale with his adversary at the Eiffel Tower.

Actors required (3 male, 2 female) and approximate ages

Richard Hannay – 30s to 40s

Mary Lamington – 20s to 30s

Male Clowns x 2 – 20s to 50s

Female Clown – 20s to 40s

(‘Clowns’ refers to the actors who will be playing the variety of different characters who Hannay and Mary encounter on their adventures)

Audition Date

Open auditions will take place on Tuesday 6th June 2017 (7.30pm) at Llangollen Town Hall Please contact David Edgar on e mail: david.edgar@gmail.com for audition pieces.

Performance Dates

Thursday 2nd to Saturday 4th November 2017 – 7.30pm Llangollen Town Hall

There will also be a matinee performance on Saturday 4th November at 2.30pm

Lleoedd: Llangollen Town Hall, Castle Street, Llangollen
Dyddiad: 06/06/2017
Amseroedd: 7.30pm

Addas ar gyfer 20 to 50 years

Cyswllt David Edgar ar 01978 351315 neu ebost david.edgar@gmail.com

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 May 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10977

Cyflymu Cymru i Fusnesau – Dosbarth Meistr Y Cyfryngau Cymdeithasol

Caiff holl ddigwyddiadau Cyflymu Cymru i Fusnesau eu llunio yn arbennig ar gyfer busnesau masnachu, a gall cynrychiolwyr fynychu un digwyddiad yn unig. Gall dim mwy na 2 gynrychiolydd fynychu o un cwmni. Os oes gennych unrhyw gwestiwn ynglyn â chymhwysedd neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch ynglyn â digwyddiadau a chefnogaeth Cyflymu Cymru i Fusnesau, cysylltwch ag un o’n Cynghorwyr Ar-lein ar 03332 408329 neu anfonwch e-bost atsuperfast@businesswales.org.uk Bydd y Dosbarth Meistr Cyfryngau Cymdeithasol yn cynnwys: •Cyflwyniad i brif lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest, Instagram a Google+ •Sut i gynllunio a chydlynu eich gweithgarwch cyfryngau cymdeithasol •Sut i gynhyrchu cynnwys gwych, penodol i lwyfan, i’w ddefnyddio yn eich negeseuon cyfryngau cymdeithasol •Sut i fesur effeithiolrwydd eich gweithgarwch cyfryngau cymdeithasol Peidiwch â cholli’r cyfle gwerthfawr hwn i ennill mewnwelediad gwirioneddol i sut gallwch ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i ennill mantais gystadleuol, ymgysylltu â chwsmeriaid a thyfu eich busnes. Sylwch, ar ôl i chi gofrestru eich diddordeb mewn digwyddiad, bydd un o aelodau ein tîm yn cysylltu â chi i drefnu apwyntiad un i un dros y ffôn i drafod eich anghenion busnes. Disgwylir i fusnesau cymwys gofrestru eu diddordeb mewn gweithdy sy’n ateb gofynion eu busnes. Oherwydd gofynion cyllido, dim ond un gweithdy Cyflymu Cymru I Fusnesau gall gleient fynychu. Os bydd angen cymorth arnoch i benderfynu pa weithdy sy’n gweddu orau atoch a’ch busnes, cysylltwch gydag un o’m Hymgynghorwyr Ar-lein ar 03332 408 329 lle’r byddant yn awgrymu’r gweithdy gorau at eich anghenion yn seiliedig ar eich blaenoriaethau.

Lleoedd: Catrin Finch Centre, Wrexham, LL11 2AW
Dyddiad: 06/06/2017
Amseroedd: 09:00 - 13:30

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/bookbasketitem/34394/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21 April 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10878

Cychwyn Busnes: Rhoi Cynnig Arni (Ebrill-Mehefin 2017 North)

Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi'n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo. Erbyn diwedd y sesiwn, byddwch yn: •Deall manteision ac anfanteision bod yn bennaeth arnoch chi'ch hun •Gallu asesu eich sgiliau personol •Gwybod am agweddau cyfreithiol cychwyn busnes •Deall y tasgau allweddol y mae eu hangen i gychwyn busnes •Gwybod sut mae rhoi cynllun busnes sylfaenol ar waith •Gwybod ble i droi am gyngor a chyllid ar gyfer eich busnes

Lleoedd: Gladstone's Library, Deeside, CH5 3DF
Dyddiad: 06/06/2017
Amseroedd: 09:30 - 13:00

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/bookbasketitem/34463/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21 April 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10879

Clwb Ffilmiau (Dydd Mawrth)

CLWB FFILMIAU RHAD AC AM DDIM I BOBL IFANC 3-19 OED(PLANT DAN11 RHAID CAEL RHIANT-DIM COST) DIODYDD AR GAEL. GWELWCH Y POSTERI AM WYBODAETH AM Y FFILMIAU.

Lleoedd: Stiwt Theatr Rhos
Dyddiad: 06/06/2017
Amseroedd: 4.30PM

Addas ar gyfer 3-19

Cyswllt STIWT THEATR ar 01978 841300 neu ebost eirian@stiwt.com

Swyddfa Bocs: 01978 841300

Gwefan: http://www.stiwt.com (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 23 March 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10780

Fforwm Treftadaeth Wrecsam - Sgwrs

Siaradwr Gwadd: Sonia Bonbow Jones. Testun: Y Draphont Treftadaeth y Byd. Croeso I bawb. http://nickamyes.com/wrexhamheritage Facebook: Wrexham Heritage Forum.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives
Dyddiad: 06/06/2017
Amseroedd: 7pm

Addas ar gyfer Adults

Cyswllt Wrexham Heritage Forum ar 01978 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 297460

Pris Tocyn: Free to members

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10891

Gwnio Sylfaenol

Gwyl Dysgu

Lleoedd: Llay Park Resource Centre
Dyddiad: 06/06/2017
Amseroedd: 09.30 - 12.00

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Sarah Smallwood ar 01978 859020 neu ebost lprc@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 859020 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 May 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10984

Gwnio Sylfaenol

Gwyl Dysgu

Lleoedd: The Memorial Centre Brynteg
Dyddiad: 06/06/2017
Amseroedd: 13.00 - 15.30

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Cathryn O'nions ar 01978 722942 neu ebost bryntegmemorialcentre@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 722942 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 May 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10985

: Learn Life-Coaching skills - No1: Positive Thinking to Overcome Habits

This is the first in a series of life-coaching workshops, designed to give you the tools and skills to coach yourself and others through some of the obstacles which can get in the way of the results you want. I will look at various effective ways you can use the power of positive thinking in your day to day life, and discuss what positive thinking truly means (i.e. it’s not a case of burying your head in the sand and pretending everything is wonderful) and how negative thought patterns can stand in our way of success without us even realising it. The session will end with a simple, practical demonstration of how you can quickly and easily change your state and your physiology to feel more motivated, energetic and confident in achieving your goals. Please feel free to join the new Meetup group: Wrexham and Cheshire Learn to Life-Coach, or simply come along to this session. I look forward to seeing you there, Julie Finn Certified Coach and NLP Practitioner Owner and Founder of The Coach & Enterprise

Lleoedd: Plas Power Adventure Centre, Plas Power Road, Southsea, LL11 5SZ
Dyddiad: 06/06/2017
Amseroedd: 6:30pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Julie Finn ar 07926 285629 neu ebost ltjuliefinn@yahoo.com

Pris Tocyn: £10

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 May 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10976

Cyffyrddiad Cewri: Hanes Pêl-droed Rhyngwladol Cymru

Wedi ei amseru i gyd-fynd ag ymddangosiad cyntaf Cymru mewn rowndiau terfynol rhyngwladol ers 1958, mae’r arddangosfa hon yn adrodd hanes ymdrechion pêl-droedwyr gorau Cymru. Mae hawl tîm Cymru i fodoli wedi ei gwestiynu sawl gwaith ac mae ei sêr wedi cael eu gwrthod rhag chwarae; fodd bynnag mae’r tîm wedi uno Cymru ac mae ei sêr – John Charles, Ian Rush, Ryan Giggs a Gareth Bale ymysg y Cymry enwocaf yn y byd. Caiff yr hanes helyntus ei adrodd drwy arteffactau ac archifau Casgliad Pêl-droed Cymru.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum and Archives
Dyddiad: gan 30/05/2017 i 03/06/2017
Amseroedd: See www.wrexham.gov.uk/heritage

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Wrexham County Borough Museum and Archives ar (01978) 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 April 2016 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=9965

Cwilt Hynod Wrecsam

Mae Cwilt Teiliwr Wrecsam ymysg yr enghreifftiau gorau o gelf gwerin Ewropeaidd - celf wedi'i wneud gan bobl gyffredin sydd yn aml â doniau a sgiliau eithriadol. Nid yw’r cwilt a wnaethpwyd yn y dref rhwng 1842 ac 1852 wedi cael ei arddangos yn gyhoeddus yn Wrecsam ers 1933.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives
Dyddiad: gan 30/05/2017 i 03/06/2017
Amseroedd: 11am - 4pm

Addas ar gyfer -

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15 May 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10966

Wythnos Roald Dahl yn Llyfrgell Wrecsam

27 Mai – 3 Gorffennaf Dathlu 2017 Blwyddyn y Chwedl: Awduron Cymru. Arddangosfa a llyfrau Roald Dahl. Taflenni lliwio, chwileiriau, crefftau. Cystadleuaeth ysgrifennu straeon ar gyfer plant o dan 12 oed. Ffoniwch Llyfrgell Wrecsam am ragor o wybodaeth 01978 292090

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: gan 27/05/2017 i 03/06/2017
Amseroedd: All day

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Emily Ashworth ar 01978 292604 neu ebost emily.ashworth@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 May 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10939

Wildlife Workshops (Tuesdays)

Learn to paint realistic wildlife using pastels. The first workshop is an A3 Puma portrait. The second is a much larger 20 x 16 lion composition. Suitable for all abilities. My lessons are fun informative and professional. They aim to develop any potential skill you may have as a visual artist. Places are limited. For further details please check my BLOG on my website. A 50% deposit will secure your workshop. www.sublimedesignz.co.uk

Lleoedd: Glyn Wylfa Castle Road Chirk LL14 5BS
Dyddiad: gan 04/04/2017 i 30/05/2017
Amseroedd: 10am - 2pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Kaz Turner ar 01978 363539 neu ebost wild4artk1@gmail.com

Swyddfa Bocs: 01978 363539 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.sublimedesignz.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £85 /£110

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 February 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10658

Wildlife Workshops (Mondays)

Learn to paint realistic wildlife using pastels. The first workshop is an A3 Puma portrait. The second is a much larger 20 x 16 lion composition. Suitable for all abilities. My lessons are fun informative and professional. They aim to develop any potential skill you may have as a visual artist. Places are limited. For further details please check my BLOG on my website. A 50% deposit will secure your workshop. www.sublimedesignz.co.uk

Lleoedd: St Margaret's Community Hall Chester Road Wrexham LL12 2SH
Dyddiad: gan 03/04/2017 i 05/06/2017
Amseroedd: 12 - 4 pm (no workshop on 1st May)

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Kaz Turner ar 01978 363539 neu ebost wild4artk1@gmail.com

Swyddfa Bocs: 01978 363539 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.sublimedesignz.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £85 /£110

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 February 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10657