Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae 29 digwyddiadau yn y 7 diwrnod nesaf.

Tynnu Jac y Neidiwr

Ymunwch â’r ceidwaid i gael gwared â’r planhigion estron sy’n difrodi glannau ein hafonydd a’n cynefinoedd brodorol. Darperir menig.

Lleoedd: Ty Mawr
Dyddiad: 26/07/2017
Amseroedd: 1pm-3.30pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03 January 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10483

Sesiwn Flasu

Galwch heibio’r Pafiliwn Bowlio i roi cynnig ar y gamp hamddenol hon.

Lleoedd: Ponciau Banks
Dyddiad: 26/07/2017
Amseroedd: 1:30pm - 3:30pm

Addas ar gyfer 8+

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03 January 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10484

Sesiynau Chwaraeon a Gemau

Cyfarfod yn y bandstand i gael llawer o hwyl!

Lleoedd: Bellevue Park
Dyddiad: 26/07/2017
Amseroedd: 1:00pm - 3:00pm

Addas ar gyfer 8-14.

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03 January 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10486

Creaduriad Clai

Hwyl gyda chlai.

Lleoedd: Alyn Waters
Dyddiad: 26/07/2017
Amseroedd: 1:30pm - 3:30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03 January 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10487

Pennau Pensiliau a Nodau Llyfrau

Cyfle i wneud nod llyfrau a phen ar gyfer pensil – pensil am ddim!

Lleoedd: Ty Mawr
Dyddiad: 27/07/2017
Amseroedd: 1:30pm - 3:30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03 January 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10488

Prisio ar gyfer Elw

Mae’r modiwl yma’n canolbwyntio ar faes pwysig costio a phrisio. Mae’n eich helpu i ddynodi’r mathau o gostau y gallwch eu cael yn eich busnes,yn esbonio’r gwahanol ddulliau prisio ac yn rhoi arweiniad ar osod y pris ar gyfer eich cynnyrch a gwasanaethau. Erbyn diwedd y sesiwn hon, byddwch yn: •Deall y gwahanol fathau o gostau yn eich busnes •Gallu creu cyllideb goroesiad personol eich hun •Gwybod sut i gostio eich cynnyrch neu wasanaeth •Deall y gwahanol strategaethau prisio sydd ar gael i chi •Deall gwerth Cynllun Busnes cadarn fel sylfaen i lwyddiant eich busnes

Lleoedd: Glyndwr University, Wrexham, LL11 2AW
Dyddiad: 27/07/2017
Amseroedd: 09:30 - 12:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 June 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11144

Prisio ar gyfer Elw

Mae’r modiwl yma’n canolbwyntio ar faes pwysig costio a phrisio. Mae’n eich helpu i ddynodi’r mathau o gostau y gallwch eu cael yn eich busnes,yn esbonio’r gwahanol ddulliau prisio ac yn rhoi arweiniad ar osod y pris ar gyfer eich cynnyrch a gwasanaethau. Erbyn diwedd y sesiwn hon, byddwch yn: •Deall y gwahanol fathau o gostau yn eich busnes •Gallu creu cyllideb goroesiad personol eich hun •Gwybod sut i gostio eich cynnyrch neu wasanaeth •Deall y gwahanol strategaethau prisio sydd ar gael i chi •Deall gwerth Cynllun Busnes cadarn fel sylfaen i lwyddiant eich busnes

Lleoedd: Glyndwr University, Wrexham, LL11 2AW
Dyddiad: 27/07/2017
Amseroedd: 09:30 - 12:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/cy/bookbasketitem/35648/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 June 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11145

Rheoli eich Arian

Mae’r modiwl hwn yn edrych ar elfennau allweddol ochr ariannol eich busnes. Mae’n cyflwyno’r datganiadau ariannol sylfaenol, yn dangos i chi sut y mae cyfrif Elw a Cholled a mantolen yn cael eu rhoi wrth ei gilydd ac yn esbonio datganiadau llif arian. Yn fyr, mae’n eich helpu i ddeall digon o’r manylion i gymryd rheolaeth o’ch busnes. Erbyn diwedd y sesiwn hon byddwch yn: •Deall y datganiadau ariannol sylfaenol ar gyfer eich busnes •Gallu paratoi cyfrif Elw a Cholled a darllen mantolen •Gwybod sut i gwblhau rhagolwg llif arian a’i ddefnyddio i gadw trac ar eich cyllid Deall y gwahanol ffyrdd o ragweld gwerthiant

Lleoedd: Wrexham Glyndwr University, Wrexham, LL11 2AW
Dyddiad: 27/07/2017
Amseroedd: 13:30 - 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/bookbasketitem/35652/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 June 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11146

Questions, Questions, Questions!

Come along to our Fun Team-quiz evening with refreshments. This event is FREE for everyone to enjoy. Show off your quizzing skills, plus consider life's big questions and some honest bible answers. All 'Masterminds' and 'Pointless quizzers' welcome.

For more information please Quiz Master, Nigel Eardley on 07419 319247

Lleoedd: Bradley Road Baptist Church, 104 Bradley Road, Wrexham LL13 7TP
Dyddiad: 27/07/2017
Amseroedd: 7pm

Addas ar gyfer 18-100

Cyswllt Nigel Eardley ar 07419 319247 neu ebost nigel.eardley@bradleyroadbaptistchurch.org.uk

Gwefan: http://www.bradleyroadbaptistchurch.org.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 July 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11179

Prentisiaethau Gofal Cymdeithasol

Ydych chi’n 18 oed neu’n hyn ac awydd gyrfa ym maes Gofal Cymdeithasol? Oes gennych chi natur ofalgar a deallgar? Ydych chi'n hoffi bod bob dydd yn wahanol ac yn heriol? Hoffech chi gael eich talu tra'n ennill sgiliau? Hoffech chi ennill sgiliau a dealltwriaeth ym maes Gofal Cymdeithasol i’ch helpu i gael gyrfa lwyddiannus? Hoffech chi? …..yna dyma’r cyfle i chi. Mae Datblygu'r Gweithlu Bwrdeistref Sirol Wrecsam, mewn partneriaeth ag ITEC Wrecsam, yn cynnig ystod o hyfforddiant a phrofiad perthnasol i unigolion i’w galluogi i gymhwyso’n llawn i gael gwaith yn y sector Gofal Cymdeithasol. Os hoffech chi ddysgu mwy am y rhaglen, rydym yn cynnal pnawn agored yn Canolfan Adnoddau Gwersyllt, Wrecsam LL114ED, ddydd Iau 27 Gorffennaf 2017, 12.30pm – 4pm. Yn y digwyddiad anffurfiol hwn, cewch gyfle i sgwrsio gydag unigolion sy’n cael eu cefnogi, rheolwyr gwasanaeth a gweithwyr cefnogi, am weithio yn y sector gofal cymdeithasol, yn ogystal â dysgu mwy am y rhaglen hyfforddi.

Lleoedd: Gwersyllt Resource Centre / Canolfan Adnoddau Gwersyllt
Dyddiad: 27/07/2017
Amseroedd: 12.30pm - 4pm

Addas ar gyfer 18+

Cyswllt Jayne Owen ar 01978 292965 neu ebost jayne.owen@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 July 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11170

Working Safely Courses (Save 10% Special Offer)

Course content: 1. Introducing working safely This module stresses the realities of human suffering behind statistics and emphasises the importance of personal responsibility. 2. Defining hazard and risk This module puts ‘hazard’ and ‘risk’ into everyday language, and uses familiar examples to show what can happen. It makes it clear that even something very simple can go wrong - with serious consequences.. 3. Identifying common hazards All the main issues are covered in this module – entrances and exits, work traffic, fire, chemicals, electricity, physical and verbal abuse. 4. Improving safety performance This module deals with systems and processes and includes contract work, inspections, safe systems and permits, protective equipment, signage, emergency procedures, reporting and health checks

Lleoedd: 9b Edison Court, Ellice Way, Wrexham LL13 7YT
Dyddiad: 28/07/2017
Amseroedd:

Addas ar gyfer

Cyswllt Don Cronin ar 01978 366336 neu ebost don.cronin@dacriskmanagement.co.uk

Pris Tocyn: £85.50 (with discount, usually £95)

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03 July 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11153

Hyfforddiant Google Adwords

Busnes Cymru, mewn partneriaeth â PPC Pro, bydd yn cynnal digwyddiad ar y cyd â Google & Google Partneriaeth. Bydd y digwyddiad yn cynnwys cyfres o gyflwyniadau gan ganolbwyntio ar bwysigrwydd marchnata ar y rhyngrwyd, ynghyd â hyfforddiant AdWords Google ar 'Sut i Osod ac Optimeiddio Cyfrif Google AdWords'. Mae'r hinsawdd economaidd bresennol wedi gadael llawer o fusnesau yn brwydro i aros yn arnofio; yn ogystal, Google wedi creu cyfres o algorithmau i wneud y gorau sy'n rhengoedd yn uchel ar ei beiriant chwilio. Mae hyn yn peri fel problem i lawer o fusnesau bach, yn methu i safle erbyn cwmnïau prif ffrwd fawr sydd yn gyson yn meddiannu gofod hwn a gwneud yn bron yn amhosibl cystadlu yn organig gan ddefnyddio SEO. Google AdWords wedi dod yn rhan annatod o wneud llawer o fusnesau bach a chanolig eu maint yn llwyddiannus. Mae'r canlyniadau o'r math hwn o hysbysebu yn syth, a phan wneud yn gywir, gall busnes fod fel roced awyr i lwyddiant. Mae Ochr arall y geiniog: pan sefydlwyd anghywir, gall adael busnes yn adfeilion. Mae llawer o bethau i'w hystyried ynglyn â sut mae Google yn defnyddio ymgyrchoedd i hysbysebu busnes - rydym am ddangos i chi sut i wneud hyn yn gywir ar gyfer eich busnes. Bydd y diwrnod yn cael ei rannu'n 4 modiwl: 1.Y gorffennol, presennol a dyfodol Google, sut effeithio Band eang cyflym iawn ymddygiad defnyddwyr, ac felly eich busnes 2.Sut i sefydlu AdWords cyfrif yn gywir - cam wrth gam 3.Rhwydweithiau ac offer eraill, gan gynnwys YouTube, Analytics, Lleoliadau a Siopa 4.Optimeiddio a gwella ymgyrchoedd unwaith yn byw Mae'r modiwlau yn cwmpasu popeth sydd angen i chi ei wybod am sut i ddechrau gyda Google Adwords; Pro PPC hefyd wedi cynnig yn garedig mynediad i'w rhaglen hyfforddiant ar-lein, gan gynnwys wyth fideo i'ch tywys drwy'r sefydlu a phrosesau optimeiddio a gwmpesir mewn modiwlau 2 a 3. Bydd pob modiwl yn rhoi llawer iawn o gipolwg ar sut i wella ac yn y dyfodol-brawf eich marchnata ar y rhyngrwyd. Mae'r sgyrsiau yn cael eu darparu gan arbenigwyr yn y diwydiant, a bydd o fudd mawr i bawb oedd yn bresennol.

Lleoedd: Wrexham Glyndwr University, Wrexham, LL11 2AW
Dyddiad: 28/07/2017
Amseroedd: 10:00 - 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 June 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11147

Hyfforddiant Google Adwords

Busnes Cymru, mewn partneriaeth â PPC Pro, bydd yn cynnal digwyddiad ar y cyd â Google & Google Partneriaeth. Bydd y digwyddiad yn cynnwys cyfres o gyflwyniadau gan ganolbwyntio ar bwysigrwydd marchnata ar y rhyngrwyd, ynghyd â hyfforddiant AdWords Google ar 'Sut i Osod ac Optimeiddio Cyfrif Google AdWords'. Mae'r hinsawdd economaidd bresennol wedi gadael llawer o fusnesau yn brwydro i aros yn arnofio; yn ogystal, Google wedi creu cyfres o algorithmau i wneud y gorau sy'n rhengoedd yn uchel ar ei beiriant chwilio. Mae hyn yn peri fel problem i lawer o fusnesau bach, yn methu i safle erbyn cwmnïau prif ffrwd fawr sydd yn gyson yn meddiannu gofod hwn a gwneud yn bron yn amhosibl cystadlu yn organig gan ddefnyddio SEO. Google AdWords wedi dod yn rhan annatod o wneud llawer o fusnesau bach a chanolig eu maint yn llwyddiannus. Mae'r canlyniadau o'r math hwn o hysbysebu yn syth, a phan wneud yn gywir, gall busnes fod fel roced awyr i lwyddiant. Mae Ochr arall y geiniog: pan sefydlwyd anghywir, gall adael busnes yn adfeilion. Mae llawer o bethau i'w hystyried ynglyn â sut mae Google yn defnyddio ymgyrchoedd i hysbysebu busnes - rydym am ddangos i chi sut i wneud hyn yn gywir ar gyfer eich busnes. Bydd y diwrnod yn cael ei rannu'n 4 modiwl: 1.Y gorffennol, presennol a dyfodol Google, sut effeithio Band eang cyflym iawn ymddygiad defnyddwyr, ac felly eich busnes 2.Sut i sefydlu AdWords cyfrif yn gywir - cam wrth gam 3.Rhwydweithiau ac offer eraill, gan gynnwys YouTube, Analytics, Lleoliadau a Siopa 4.Optimeiddio a gwella ymgyrchoedd unwaith yn byw Mae'r modiwlau yn cwmpasu popeth sydd angen i chi ei wybod am sut i ddechrau gyda Google Adwords; Pro PPC hefyd wedi cynnig yn garedig mynediad i'w rhaglen hyfforddiant ar-lein, gan gynnwys wyth fideo i'ch tywys drwy'r sefydlu a phrosesau optimeiddio a gwmpesir mewn modiwlau 2 a 3. Bydd pob modiwl yn rhoi llawer iawn o gipolwg ar sut i wella ac yn y dyfodol-brawf eich marchnata ar y rhyngrwyd. Mae'r sgyrsiau yn cael eu darparu gan arbenigwyr yn y diwydiant, a bydd o fudd mawr i bawb oedd yn bresennol.

Lleoedd: Wrexham Glyndwr University, Wrexham, LL11 2AW
Dyddiad: 28/07/2017
Amseroedd: 10:00 - 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/bookbasketitem/34427/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 June 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11148

Chatty Craft

Bring a craft project you are working on, have a chat and cuppa. It is an informal session where people share their skills and often learn new things.

Lleoedd: Acton Community resource Centre, Overton Way, LL12 7LB
Dyddiad: 28/07/2017
Amseroedd: 10am - 12noon

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Sally Griffiths ar 01978 362033 neu ebost admin@christchurchwrexham.org.uk

Pris Tocyn: Suggested donation £2

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 May 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11002

Cerddoriaeth Fyw yu y Parc

Yn y bandstand. Pob oedran. Cefnogir y digwyddiad hwn gan ‘Gyfeillion Bellevue’.

Lleoedd: Bellevue Park
Dyddiad: 28/07/2017
Amseroedd: 7pm - 9pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03 January 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10489

Minature Steam Train Rides (Sundays)

Ride on a miniature 5" live steam railway. We do not charge, but we welcome your donations. Suitable for all ages. Please no dogs allowed & children must be accompanied.

Lleoedd: Pant Yr Ochain, Gresford LL1 28TY
Dyddiad: 30/07/2017
Amseroedd: Every Sunday Noon 'till 4 pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt John Bennett ar 07398 786172 neu ebost adamsradial@outlook.com

Pris Tocyn: Free, donations appreciated.

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 July 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11213

Amgueddfa Anniben

Amgueddfa Anniben Paentio, sticio a hwyl anniben cyffredinol i blant 0 – 3 oed! Themâu Amgueddfa Anniben: Tarianau papur bychain. Digwyddiad galw heibio. £1 y plentyn.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives
Dyddiad: 31/07/2017
Amseroedd: 10.30am - 12pm

Addas ar gyfer 0-3

Cyswllt Wrexham Museums ar 01978 297460 neu ebost museum&wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 297460

Pris Tocyn: £1

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 April 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10861

Creu a Chael

Cyfle i greu crefftau hanesyddol yn Amgueddfa Wrecsam. Thema grefft yr wythnos hon: Hunluniau Amgueddfa. Yn addas ar gyfer teuluoedd gyda phlant. Digwyddiad galw heibio. £1 y plentyn.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives.
Dyddiad: 01/08/2017
Amseroedd: 10.30am-12.30pm.

Addas ar gyfer Families with children.

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 297460

Pris Tocyn: £1

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 April 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10856

Coronau Lliwgar

Cyfarfod ger y maes chwarae i wneud coronau lliwgar.

Lleoedd: Bellevue Park
Dyddiad: 01/08/2017
Amseroedd: 1:30pm - 3:30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03 January 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10490

Gwestai Trychfilod

Dewch i greu gwesty trychfilod lliwgar i ddenu bywyd gwyllt i’ch gardd. Pob oedran.

Lleoedd: Alyn Waters
Dyddiad: 02/08/2017
Amseroedd: 1:30pm - 3:30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03 January 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10491

Grwp Nyddu, Gwau a Gwehyddu

Croeso i ddechreuwyr. Ffoniwch June Mclaughlin ar 07 780 000 206 am fanylion.

Lleoedd: Ty Mawr
Dyddiad: 02/08/2017
Amseroedd: 1pm - 4pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Contact June Mclaughlin on

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03 January 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10492

Sesiynau Chwaraeon a Gemau

Cyfarfod yn y bandstand i gael llawer o hwyl!

Lleoedd: Bellevue Park
Dyddiad: 02/08/2017
Amseroedd: 1.00-pm - 3.00pm

Addas ar gyfer 8-14

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03 January 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10497

Diwrnod Chwarae 2017

Bydd Wrecsam yn dathlu’r Diwrnod Chwarae Cenedlaethol, a gynhelir yng nghanol tref Wrecsam, ddydd Mercher 2 Awst rhwng 12pm a 4pm, ar Sgwâr y Frenhines a Llwyn Isaf (cae Neuadd y Dref). Gwahoddir pobl o bob oedran gan gynnwys babanod a phlant bach, plant hyn a phobl ifanc, rhieni, gweithwyr proffesiynol a neiniau a theidiau, i ymuno yn y digwyddiad hwyliog rhad ac am ddim hwn. Bydd sefydliadau o bob rhan o Wrecsam, sy’n ymwneud â chwarae a gwaith chwarae, yn dod ynghyd i ddarparu ystod eang o gyfleoedd chwarae, gan gynnwys hen ffefrynnau megis pwll tywod enfawr, cyfle i daflu dwr a chwarae â sothach a siglenni rhaff. Bwriad y digwyddiad hwn yw pwysleisio hawl plant i chwarae, gan annog pobl i gydnabod gwerth chwarae i blant, eu teuluoedd a’u cymunedau lleol. Wrth wneud hyn, mae digwyddiad diwrnod chwarae Wrecsam yn rhan o ymrwymiad parhaus yr awdurdod lleol i geisio sicrhau bod pob plentyn ar draws y fwrdeistref sirol yn cael digon o amser, lle a chaniatâd i chwarae. Y llynedd, daeth tua 3000 o bobl i ymweld â digwyddiad Diwrnod Chwarae ac rydym yn gobeithio y bydd digwyddiad eleni yn fwy ac yn well, ond yr unig ffordd y gall hynny ddigwydd yw os ddaw pobl draw i ymuno yn yr hwyl. Y cyfan rydym ni’n ei ofyn i chi yw dod yn barod i gael hwyl gyda dillad y gallwch eu gwlychu a’u baeddu. Yn y gorffennol mae teuluoedd wedi dod â phicnic er mwyn aros drwy’r prynhawn! I gael gwell syniad am y mathau o bethau sy’n digwydd yn ystod Diwrnod Chwarae, ewch i: a chliciwch ar ddolen Diwrnod Chwarae i weld lluniau o'r digwyddiadau blaenorol.

Lleoedd: Queen Square and Guildhall Field
Dyddiad: 02/08/2017
Amseroedd: 12:00-4:00

Addas ar gyfer All

Cyswllt Mel Kearsley ar 01352 298361 neu ebost mel.kearsley@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 June 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11076

Dysgu Dros Cinio: Ymwybyddiaeth Dementia

Mae 850,000 o bobl yn y DU yn byw gyda dementia a bydd y nifer yn codi i filiwn erbyn 2021. Bydd y sesiwn yma yn helpu chi deall sut y gallwch fod yn fwy cefnogol i bobl sy’n byw gyda dementia. Gall hyd yn oed y camau lleiaf wneud gwahaniaeth mawr.

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: 02/08/2017
Amseroedd: 1-2pm

Addas ar gyfer any

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 08 July 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11167

Bwyta’n gofus ac ymwybyddiaeth archwaeth

Ydych chi’n dechrau deiet bob Dydd Llun? Ydych chi'n bwyta’nrhy gyflym? Rhoi gormod ar eich fforc? Stwffio’ch teimladau ilawr? Bwyta gormod? Ydych chi wedi cael digon o fynd ar deietac ymladd efo’ch cythreuliaid bwyd? Mae’r cwrs yn edrych ar: -Sut i wrando i’ch corff a sut i sylwi beth sy’n achosi i chi fwyta -Bwyta’n gofus, aros yn y presennol gyda bwyd a mwynhau -Ffeindio eich ‘botwm llawn’ a mwynhau ‘indulgence’ weithiau -Derbyn eich hun a rhoi gwerth ar ble rydych chi rwan -Cael gwared ar euogrwydd a datblygu caredigrwydd -Technegau ymlacio a ffyrdd eraill i faethu eich hun -Datblygu eich cynllun bwyta unigol. Cwrs 6 wythnos ydy hwn. Nid cynghoriaeth na therapi ond all fodyn therapiwtig. Nid deiet er mwyn colli pwysau ydy'r cwrs ondmae na bosibilrwydd allwch golli pwysau trwy newid eichymddygiad o gwmpas bwyd ac ymlacio eich perthynas gydabwyd. Mae’r cwrs yn cynnwys technegau myfyrdod, technegau ymlacioa thegnegau anadlu.

Lleoedd: Unit 2 Gwersyllt Resource Centre
Dyddiad: gan 27/07/2017 i 28/07/2017
Amseroedd: Thursdays 5-6.30pm or Saturdays 9-10.30am

Addas ar gyfer 18+

Cyswllt Emma Sims ar 07930 120516 neu ebost emmajsims@gmail.com

Pris Tocyn: £80 for 6 weeks course

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 July 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11215

Exhibition of Wildlife Art

wildlife art exhibition some of the best wildlife artists will be in residence to demonstrate and answer your questions free admission over 600 original pieces of artwork for sale view and buy online 9.30am to 6pm friday and saturday 11am to 5pm sunday free admission

Lleoedd: Gordale Garden Centre, Merseyside CH64 8TF
Dyddiad: gan 28/07/2017 i 30/07/2017
Amseroedd: 9.30am to 6pm Friday; 11am to 5pm Saturday/Sunday

Addas ar gyfer All

Cyswllt Marion Tuffrey ar 07748533448 neu ebost info@ewa-uk.com

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 23 June 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11119

Cwilt Hynod Wrecsam

Mae Cwilt Teiliwr Wrecsam ymysg yr enghreifftiau gorau o gelf gwerin Ewropeaidd - celf wedi'i wneud gan bobl gyffredin sydd yn aml â doniau a sgiliau eithriadol. Nid yw’r cwilt a wnaethpwyd yn y dref rhwng 1842 ac 1852 wedi cael ei arddangos yn gyhoeddus yn Wrecsam ers 1933.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives
Dyddiad: gan 24/07/2017 i 29/07/2017
Amseroedd: 11am - 4pm

Addas ar gyfer -

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15 May 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10959

Archarwyr: Cymeriadau Chwedlonol Heddiw

Mae Superman, Batman, Wonder Woman, Dr Who a Spider-Man wedi dod yn gymeriadau chwedlonol ein hoes ni yn yr ymdrech tragwyddol rhwng da a drwg. Mae’r arddangosfa hon yn dathlu arwyr y dychymyg trwy ddarluniau'r darlunydd o Wrecsam, Neil Edwards. Ailgynhyrchir y darluniau trwy garedigrwydd DC Comics, Marvel Comics, Titan Comics a’r BBC. Arddangosfa Cymru – Blwyddyn y Chwedlau – 2017

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives / Amgueddfa ac Archifdy Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Dyddiad: gan 24/07/2017 i 29/07/2017
Amseroedd: Mon-Fri 10 a.m. - 5 p.m. Sat 11 a.m. - 4 p.m.

Addas ar gyfer Adults & children

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 June 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11092

Doethineb yr Hen Fyd

Doethineb yr Hen Fyd - Arddangosfa hanes, wyddoniaeth a pheirianneg ar gyfer oedolion a phlant. Os ydych chi'n hoffi posau a heriau, gwyddoniaeth a pheirianneg ac arbrofion, yna fe fyddwch chi wrth ei bodd ag arddangosfa haf Amgueddfa Wrecsam. Arddangosfa deithiol gan Science Projects Ltd.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives
Dyddiad: gan 24/07/2017 i 29/07/2017
Amseroedd: Mon - Fri: 10 a.m. - 5 p.m., Sat: 11 a.m. - 4 p.m.

Addas ar gyfer Children & Adults

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 July 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11204