Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae 21 digwyddiadau yn y 7 diwrnod nesaf.

Gwyl Geiriau Wrecsam: Red Planet Dreams

Bydd awdur ffuglen wyddonol mwyaf llwyddiannus Cymru, Alastair Reynolds, yn mynd â chi ar daith i’r blaned Mawrth, gan adrodd straeon am y ffordd mae’r Blaned Goch wedi cael ei dychmygu gan wyddonwyr ac awduron fel ei gilydd. Ond ceir hanes y freuddwyd newydd, y posibiliadau sydd gan y blaned Mawrth i’w cynnig yn y dyfodol - efallai yn ein hoes ein hunain - a'r ffordd mae ffuglen wyddonol yn neidio dos ffeithiau gwyddonol.

Lleoedd: St. Giles Church, Wrexham, LL13 8LS
Dyddiad: 22/04/2018
Amseroedd: 7pm

Addas ar gyfer Any

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/pay (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £5

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11584

Gwyl Geiriau Wrecsam: Dawn Tyfu a Llyfrau Gwych

Bydd panel o arddwyr gydag enw da yn lleol yn siarad am eu hoff lyfrau yn ymwneud â garddio, ac am dreftadaeth garddio gref Wrecsam, yn ogystal ag ateb eich holl gwestiynau garddio – gydag ychwanegiad o domen o farddoniaeth gain gan y cadeirydd, Peter Read!

Lleoedd: BELLIS BROTHERS RESTAURANT, HOLT, LL13 9YU
Dyddiad: 23/04/2018
Amseroedd: 4.30pm

Addas ar gyfer any

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/pay (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £5

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11585

Gwyl Geiriau Wrecsam: Shakespeare Hot Under the Collar - Noson Llyfr y Byd

Mae Company of Voices yn cyflwyno pedwar o’u hoff ddyfyniadau o Much Ado About Nothing, Romeo and Juliet, The Merchant of Venice ac A Midsummer Night’s Dream. O ddrama ddwys i gomedi doniol o bersbectif craff Shakespeare ar bob math o berthnasau. Mae Company of Voices yn grwp sy’n arbenigo mewn theatr a chaneuon cynnar. Dewch i weld “Hot Under The Collar” ar daith yn Wrecsam. Bydd llyfrau gwych yn cael eu rhoi hefyd i ddathlu Noson Llyfr y Byd.

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: 23/04/2018
Amseroedd: 7pm

Addas ar gyfer any

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/pay (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £8

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11586

Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni

Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi'n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo. Erbyn diwedd y sesiwn, byddwch yn: •deall manteision ac anfanteision bod yn bennaeth arnoch chi'ch hun •gallu asesu eich sgiliau personol •gwybod am agweddau cyfreithiol cychwyn busnes •deall y tasgau allweddol y mae eu hangen i gychwyn busnes •gwybod sut mae rhoi cynllun busnes sylfaenol ar waith •gwybod ble i droi am gyngor a chyllid ar gyfer eich busnes

Lleoedd: Redwither Tower, Wrexham, LL13 9XT
Dyddiad: 24/04/2018
Amseroedd: 10:00 - 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar 03000 6 03000 neu ebost businesssupport@wales.gsi.gov.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/bookbasketitem/38303/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 April 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11672

Gwyl Geiriau Wrecsam: Vaseem Khan

Bydd y nofelydd trosedd enwog i Oedolyn Ifanc, Vas Khan yn sgwrsio am gefndir ei gyfres ysgafn o nofelau, Baby Ganesh Detective Agency, yn cynnwys Inspector Chopra a’i bartner, sef eliffant bach wedi’i fabwysiadu! Efallai y bydd Vas hefyd yn rhannu rhai o’i gyfrinachau am ysgrifennu troseddol yn gyffredinol.

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: 24/04/2018
Amseroedd: 6.30pm

Addas ar gyfer any

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/pay (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £5

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11587

Gwyl Geiriau Wrecsam: Aled Lewis Evans

Yn dilyn llwyddiant “Cip yn Ôl” y llynedd, dyma ddetholiad newydd sbon o ddarlleniadau o lyfrau Aled Lewis Evans. Ambell i gameo am bobl ar groesffyrdd bywyd, pobl a ddylanwadodd ar y bardd a’r llenor. Pobl y byddwch i gyd yn medru uniaethu â hwy; pobl fel ninnau. Gyda detholiad newydd sbon o ddyfyniadau ar y wal fideo. Cyflwyniad yn y Gymraeg a’r Saesneg

Lleoedd: Catrin Finch Centre, Wrexham - Glyndwr University, LL11 2AW
Dyddiad: 24/04/2018
Amseroedd: 7.30pm

Addas ar gyfer any

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/pay (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £5

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11588

Gwyl Geiriau Wrecsam: Noson Pwyl Laddodd?

Y Wenlock Mummy gan Elly Griffiths (ymchwiliad Dr Ruth Galloway). Croeso i Wenlock Hall sydd yn berchen ar un o’r casgliadau preifat mwyaf o arteffactau Eifftaidd yn y wlad. Yn anffodus, darganfuwyd Arglwydd Arthur Wenlock yn gorwedd wrth ymyl ‘Bedd y Mymi’ gyda chyllell yn ei frest. Fel yn nhraddodiad yr oes aur, dim ond pedwar unigolyn all fod yn gyfrifol am y llofruddiaeth. A fedrwch chi ddyfalu pwy?

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: 25/04/2018
Amseroedd: 7pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/pay (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £5

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11589

Llwyddo gyda SEO

Bod yn amlwg - sut i wella gwelededd eich busnes! Nid yw 75% o ddefnyddwyr fyth yn mynd heibio tudalen gyntaf canlyniadau chwilio. Ymunwch â gweithdy Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEO) Cyflymu Cymru i Fusnesau i gael cyngor ymarferol ac arbenigol wedi ei gynllunio i'ch helpu chi i ddeall sut i ddefnyddio SEO i roi eich busnes ar frig canlyniadau peiriant chwilio. Bydd y gweithdy hwn yn rhoi dealltwriaeth i chi o'r ffordd mae peiriannau chwilio yn graddio eich tudalennau gwe, pam mae hi mor bwysig i chi ddefnyddio arferion gorau SEO, a sut i weithredu cynllun SEO gan ddefnyddio technegau ar y dudalen ac oddi arni. Byddwch yn dysgu: •Sut mae peiriannau chwilio yn graddio eich gwefan •Offer sylfaenol i fonitro a gwella eich gweithgareddau SEO •Sut i nodi geiriau allweddol/ymadroddion gorau ar gyfer eich busnes •Sut i greu cynllun gweithredu SEO a strategaeth hirdymor •Awgrymiadau a thechnegau effeithiol ynghylch gwella eich SEO •Sut i fesur beth sy'n gweithio a beth sydd ddim yn gweithio

Lleoedd: Catrin Finch Centre, Wrexham, LL11 2AW
Dyddiad: 25/04/2018
Amseroedd: 09:00 - 13:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar 03000 6 03000 neu ebost businesssupport@wales.gsi.gov.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/bookbasketitem/38068/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 April 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11673

Cymorth Cyntaf Argyfwng yn y Gwaith

Am ragor o wybodaeth ac i archebu: https://www.eventbrite.co.uk/e/emergency-first-aid-at-work-tickets-39401291323?aff=es2

Lleoedd: 3-4 Plas Power Road, Tanyfron, Wrexham
Dyddiad: 25/04/2018
Amseroedd: 09:30 – 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Groundwork North Wales ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/emergency-first-aid-at-work-tickets-39401291323?aff=es2 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £63.02

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 April 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11677

 Remembering Fred

REMEMBERING FRED Sioe theatr newydd 'Remembering Fred' sêr Strictly Come Dancing Aljaz Skorjanec a Janette Manrara. Mae 'Remembering Fred' yn noson o gân a dawns yn dathlu etifeddiaeth eicon Hollywood Fred Astaire. Gyda chefnogaeth dawns dda o ddawnswyr, band byw a chantorion, bydd taith 'Remembering Fred' yn 2018 yn cynnwys caneuon newydd, dawnsfeydd newydd ac edrych newydd. Dywedodd Aljaz a Janette: "Rydym wrth ein bodd bod galw am daith arall. Rydym wrth ein bodd yn gweithio'n galed i baratoi am eleni, felly mae gallu mynd amdani eto ar gyfer 2018 yn anhygoel. "

Lleoedd: William Aston Hall / Neuadd William Aston
Dyddiad: 26/04/2018
Amseroedd: Doors Open: 7PM

Addas ar gyfer Under 14s must be accompanied by an adult

Cyswllt William Aston Hall ar 0844 888 9991 neu ebost live.events@glyndwr.ac.uk

Swyddfa Bocs: 0844 888 9991 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://glyndwr.ticketline.co.uk/order/tickets/13325618/remembering-fred-william-aston-hall-wrexham-2018-04-26-19-00-00 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £42.50 - £82.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 October 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11344

Gwyl Geiriau Wrecsam: Emma Carroll

Mae’r awdur gafaelgar i bobl ifanc, Emma Carroll, yn eich cymryd yn ôl mewn amser gyda’i nofel atgofus o’r Ail Ryfel Byd, Letters from the Lighthouse. Bydd Emma yn sôn am y gwaith ymchwil fuodd o gymorth iddi wrth ysgrifennu hanes i bobl ifanc am faciwîs, plant sy’n ffoaduriaid a brechdanau pannas ac hefyd yn rhoi cyfle i chi weld gwrthrychau rhyfedd o’r gorffennol.

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: 26/04/2018
Amseroedd: 1pm

Addas ar gyfer any

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/pay (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £5

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11590

Gwyl Geiriau Wrecsam: Viva Voce gyda Les Barker

Darllen Cerdd Gweithwyr Wrecsam 2018, wedyn: Meic agored ar gyfer beirdd ac awduron lleol, gyda chyfle i berfformio eu gwaith. Croeso i ddarllenwyr yn y Gymraeg a’r Saesneg. Rydym yn croesawu’r darllenydd gwadd, Les Barker, y bardd poblogaidd a doniol.

Lleoedd: Saith Seren, LL13 8BG
Dyddiad: 26/04/2018
Amseroedd: 7.30pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090

Gwefan: http://www.wrexhamcarnivalofwords.com (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11591

Gwyl Geiriau Wrecsam: Mark Davies King of the Balloons

Bydd Mark Davies yn rhoi cip i ni o fywyd anhygoel y fforiwr James Sadler, y Sais cyntaf i hedfan. Cefndir y stori yw Prydain Sioraidd ac mae'n cynnwys sawl cymeriad a’u hanturiaethau i geisio hedfan balwns gyda chymysgedd o lwyddiant. Dewch o hyd i gysylltiad Gogledd Cymru â’r hediad cynnar.

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: 27/04/2018
Amseroedd: 2pm

Addas ar gyfer any

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/pay (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £5

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11592

Gwyl Geiriau Wrecsam: Noson Ffuglen Hanesyddol

Dwy sioe am bris un! Bydd panel arall o awduron Ffuglen Hanesyddol campus (Matthew Harffy, Carol McGrath, Michael Jecks a Tony Riches) yn brwydro dros eu hachos yn “My Era is Better Than Yours”. Ac yna, bydd Robyn Young yn siarad am “Blood on the Page” - ei thaith bersonol a werthodd yn helaeth am y Croesgad (y Brethren Trilogy), drwy gyfnod Robert the Bruce (Insurrection Trilogy) a diwedd Rhyfeloedd y Rhosynnau (Sons of the Blood) a chyfnod pwerus y Tuduriaid.

Lleoedd: Nick Whitehead Theatre, Wrexham - Glyndwr University, LL11 2AW
Dyddiad: 27/04/2018
Amseroedd: 7pm

Addas ar gyfer any

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/pay (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £8

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11593

Gwyl Geiriau Wrecsam: C.L. Taylor

Bydd C.L Taylor, un o awduron a werthodd orau ar restr y Sunday Times, gyda phum nofel seicolegol gyffrous, yn trafod sut y dechreuodd hi ei gyrfa yn ysgrifennu llyfrau oedd wedi eu hysbrydoli gan ei ofnau, a nawr yn defnyddio straeon go iawn o'r newyddion fel man cychwyn. Bydd hi hefyd yn sôn am sut y byddai’n mynd ati i gynllunio ei llyfrau, yr heriau mae hi'n eu hwynebu wrth iddi ysgrifennu a sut mae'r broses olygu yn siapio'r llyfr gorffenedig. Bydd yr awdur yn canolbwyntio ar ei llyfr mwyaf diweddar The Fear.

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: 28/04/2018
Amseroedd: 2pm

Addas ar gyfer any

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/pay (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £8

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11594

Taith Cwrw Casgen Wrecsam

Gwyl gwrw ar fws o amgych, ein hoff dafarndai yn Wrecsam.

DYDD SADWRN 28 EBRILL ? 12PM-11PM

Treuliwch ddiwrnod yn ailddarganfod swyn tafarndai traddodiadol Wrecsam a’u cyrfau unigryw, heb boeni dim am bwy sy’n gyrru!

Gallwch ddechrau a gorffen yn unrhyw le ar hyd y llwybr ... bydd y bysiau’n cylchdeithio trwy’r dydd.

Pynwch docynnau (£15 yr un) yn unrhyw un o'r tafarndai sy'n cymryd rhan neu ar-lein ar www.realaletrail.co.uk bydd y tocyn yn caniatau i chi deithion ddiderfyn ar bysiau rhwng canol dydd ac 11pm.

Y tafarndai sy'n rhan o'r wyl:
Saith Seren, Wrecsam
Black Lion, Bersham
Kings Head, Bwlchgwyn
Trevor Arms, Marford
Nags Head, Lavister
Peal O'Bells, Holt
Nags Head, Ridleywood
Buck House Hotel, Bangor-On-Dee
Red Lion, Marchwiel

Lleoedd: Various
Dyddiad: 28/04/2018
Amseroedd: 12pm - 11pm

Addas ar gyfer 18+

Cyswllt Real Ale Trails ar 07582018979 neu ebost cheers@realaletrail.co.uk

Gwefan: http://www.realaletrail.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £15

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 20 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11556

WDSME Gala Diesel Gwanwyn

): DIESEL GWASANAETH WDSME GALA 2018 (28 EBRILL 2018) Mae'r Gymdeithas Wrecsam a'r Cylch y Peirianwyr Model A fyddai eich gwahodd i'r Gala WDSME Gwanwyn Diesel 2018! Rydym wedi ein lleoli yn y Pant-yr-Ochain, Old Wrexham Road, Gresffordd, LL12 8TY Mwynhewch Taith Tu ôl i Fodelfeydd Amlinellol Diesel Locomotives Ymweld o O'r Gogledd Orllewin a Chymru

Lleoedd: Wrexham & District Society of Model Engineers, Pant-yr-Ochain, Old Wrexham Road, Gresford, LL12 8TY
Dyddiad: 28/04/2018
Amseroedd: 10am - 4pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt George Walker ar 07399525799 neu ebost george.d5310@gmail.com

Pris Tocyn: Train Rides are Free but Donations are Welcomed Advanced Booking Required

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03 April 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11664

Clwb Lego

MAE LLYFRGELL WRECSAM YN CYCHWYN CLWB LEGO!! DEWCH I YMUNO A NI UNWAITH Y MIS AR FORE DYDD SADWRN 10:00-11:30

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: 28/04/2018
Amseroedd: 10:00-11:30

Addas ar gyfer all

Cyswllt Susan Massey ar 01978 292090 neu ebost susan.massey@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £1.50 per child

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11709

Gorchmynion codi arian trychineb corwynt pennaf

Mewn ymdrech i godi arian ar gyfer rhyddhad trychineb yn Dominica, mae Adam Partridge o Arwerthwyr a Phriswyr Adam Partridge yn cynnal codwr arian ar 28 Ebrill 2018 yn Holt Hotel Lodge yn Wrecsam. Bydd y digwyddiad yn cychwyn am 7.00pm gyda derbyniad swnio rhyfel, ac yna cinio thema Caribî tri chwrs, cerddoriaeth fyw ac adloniant gan y comedydd Ava Vidal. Hefyd yn bresennol bydd actor a seren o Red Dwarf a Marwolaeth yn y Paradise, Danny John Jules yn ogystal â'r cogydd enwog Ainsley Harriott. Mae Ava a Danny o ddominiad Dominicaidd, ac wedi chwarae rhan weithgar wrth geisio cael cymorth i bobl yr ynys.

Lleoedd: Holt Lodge Hotel, Wrexham Road, Wrexham, LL13 9SW
Dyddiad: 28/04/2018
Amseroedd: 7pm

Addas ar gyfer -

Cyswllt Adam Partridge ar 07815431158 neu ebost adam@rebuilddominica.co.uk

Swyddfa Bocs: 07815431158

Pris Tocyn: £50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 April 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11693

GARDD FURIOG FICTORIANAIDD ERLAS GWERTHIANT PLANHIGION

Mae gennom ystod o blanhigion, unflwyddiaid, planhigion lluosflwydd, perlysiau a llysiau i gyd ar werth am brisiau rhesymol. Dewch draw i sbio dros ein gardd brydferth.

Lleoedd: Erlas Victorian Walled Garden, Bryn Estyn Road, Wrexham, LL13 9TY
Dyddiad: gan 23/04/2018 i 28/04/2018
Amseroedd: 10:00 - 15:00

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Kate harcus ar 01978 265058 neu ebost kate.harcus@erlas.org

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 April 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11687

Hanes Gogledd-Ddwyrain Cymru mewn 100 Gwrthrych

Yn sail i'r arddangosfa newydd sydd yn (wedi) agor yn Amgueddfa Wrecsam 21 Ebrill mae yr her o rannu hanes tair sir Gogledd-Ddwyrain Cymru mewn 100 gwrthrych. Mae chwe rhan i’r arddangosfa (Trigolion Cynnar, Cestyll ac Ymladd, Diwydiant, Teithio a Thrafnidiaeth, Crefydd a Diwylliant, a Bywyd Beunyddiol). Mae catalog ar gael yn siop yr amgueddfa i gyd-fynd â'r arddangosfa.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives
Dyddiad: gan 21/04/2018 i 28/04/2018
Amseroedd: Mon - Fri: 10 a.m. -5 p.m.; Sat: 11 a.m. - 4 p.m.

Addas ar gyfer Adults and children

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 297 460

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 April 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11694