Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae 21 digwyddiadau yn y 7 diwrnod nesaf.

Diwrnod hwyl i’r teulu Dy Le Di

Mae ein dydd hwyl i’r teulu yn ôl yn Ty Mawr! Cerddoriaeth fyw gan fand lleol ‘The Gogs’ a llu o stondinau gan gynnwys Dal y Hwyaden; Raffl, Ffair Derek, cwrs ymosod chwyddadwy a Zorbs, gwneud llaid a llawer mwy. Mynediad am ddim. Bydd yr holl arian a godir hon yn mynd i Dy Le Di - yn darparu clybiau yn Wrecsam ar gyfer plant a phobl ifanc ar y sbectrwm awtistig.

Lleoedd: Ty Mawr Country Park, Cefn Mawr LL14 3PE
Dyddiad: 18/08/2018
Amseroedd: 12pm - 4pm

Addas ar gyfer All | Pawb

Cyswllt Debbie Moody ar 01978 756804 neu ebost yourspacewales@hotmail.co.uk

Gwefan: http://01978 756804 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free | Am Ddim. Stalls selling products, £10 a pitch

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11937

Parc Banc Ponciau– Hyfforddiant BMX Proffesiynol

Dewch i ddysgu sut i feistroli’r trac a gwella’r sgiliau sydd gennych yn barod. Oed Lleoedd cyfyngedig, ffoniwch 01978 844028 i archebu lle ymlaen llaw os gwelwch yn dda

Lleoedd: Ponciau Banks
Dyddiad: 20/08/2018
Amseroedd: 10.00am – 3.00pm

Addas ar gyfer 7+

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £7.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11645

Amgueddfa Anniben

Amgueddfa Anniben Sesiwn hyfryd i blant 0-3 oed. Caiff y sesiwn ei chynnal bob dydd Llun yn ystod gwyliau’r ysgol, heb yr wythnos olaf. £1.50 am y plentyn Does dim angen archebu lle, dewch draw rhwng 10.30yb – 12yp Ein thema nesaf yw Cornonau

Lleoedd: Wrexham Museum, Regent Street, Wrexham
Dyddiad: 20/08/2018
Amseroedd: 10.30am - 12noon

Addas ar gyfer 0-3years

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297460 neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £1.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 20 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11819

Parc Acton – Sesiwn Glanhau Cymunedol

Helpwch i dacluso'r parc. Cyfarfod yn y pafiliwn bowlio.

Lleoedd: Acton Park
Dyddiad: 21/08/2018
Amseroedd: 10am – 12pm -

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11646

Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau

Mae'r gweithdy yn anelu at ddarparu gwybodaeth i gefnogi chi gyda lwfansau personol a chyfalaf, treth syml a chyfrifiadau YG a hunan-asesu. Rydym yn ateb y cwestiwn "Pam fod cadw llyfrau yn bwysig?", A sut i gadw cofnodion i sicrhau bod gennych reolaeth dros eich trafodion busnes. Mae hwn yn weithdy ymarferol ac yn eich galluogi i deimlo'n hyderus ac yn deall y rhesymau pam treth a chadw llyfrau da yw arferion busnes hanfodol a sain. Bydd y bwriad i gyflwyno treth digidol hefyd yn cael ei drafod a sut i sicrhau nad ydych yn cael eu gadael drysu gan y newidiadau i gyflwyno ffurflenni. Bydd y cyflwyniad yn esbonio beth treth digidol, sut a pham ei fod yn cael ei gyflwyno. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i gael unrhyw gwestiynau a atebwyd gan y Cyfrifydd profiadol a fydd yn cael eu cyflwyno yn y gweithdy.

Lleoedd: Redwither Tower, Wrexham, LL13 9XT
Dyddiad: 21/08/2018
Amseroedd: 13:00 - 16:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@wales.gsi.gov.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/tax-and-bookkeeping-workshop/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 July 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11907

Creu a Chael

Trochwch eich hun ym mydoedd chwedlonol a hudol y Mabinogi a'r Brenin Arthur yr haf hwn yn Amgueddfa Wrecsam trwy alw heibio un o’n digwyddiadau crefft i’r teulu. £1.50 am y plentyn Does dim angen archebu lle, dewch draw rhwng 10.30yb – 12.30yp Ein thema nesaf yw Coronau

Lleoedd: Wrexham Museum, Regent Street, Wrexham
Dyddiad: 21/08/2018
Amseroedd: 10.30am - 12.30pm

Addas ar gyfer 0-3years

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297460 neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £1.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 20 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11824

Optimeiddio Refeniw Gwefan

Dysgwch y dull gwyddonol o wneud y gorau o'ch gwefan ar gyfer refeniw neu arwain

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1AT
Dyddiad: 22/08/2018
Amseroedd: 12:00 - 14:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@wales.gsi.gov.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/website-revenue-optimisation/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 July 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11908

Dyfroedd Alyn – Helfa Drysor yr Haf i Deuluoedd

Hwyl i’r teulu o amgylch y parc.

Lleoedd: Alyn Waters
Dyddiad: 22/08/2018
Amseroedd: 1.30pm –3.30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.60per team(2)

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11647

Parc Bellevue – Sesiynau Chwaraeon a Gemau

Cwrdd wrth safle’r seindorf am chwaraeon a gweithgareddau llawn hwyl Ffoniwch 01978 298997 am fanylion

Lleoedd: Bellevue Park
Dyddiad: 22/08/2018
Amseroedd: 1pm – 3pm

Addas ar gyfer 8-14

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11648

Testun Gwefan

Ydych chi’n teimlo bod adeiladu a chynnal eich gwefan yn gostus? Ydi’r ffaith nad ydych yn ei rheoli'n llawn yn anodd? Ydych chi wedi cael llond bol ar safleoedd ansawdd isel, am ddim? Mae adeiladu eich gwefan o safon, gyda'ch enw parth, cyfeiriadau e-bost, cynnwys a dyluniad eich hun yn rhwydd -ac yn gost effeithiol - nid oes angen rhaglennu. Mae angen ychydig o hyfforddiant ac ymarfer; mae ein rhaglen yn esbonio nodweddion cadarnhaol a negyddol y dull hwn. Byddwn yn dangos y camau allweddol i chi – gyda chyfoeth o awgrymiadau – rydym wedi gwneud hyn fel busnes bach. Nid yw ein rhaglen yn addas i ddatblygwyr na rhaglennwyr – ein hamcan yw cynnig dosbarth cam wrth gam i chi sy’n dangos sut mae’r adnodd yn gweithio – a’r camau sydd angen i chi eu dilyn. Nid yw’n rhaglen “ymarferol” 'chwaith - felly dim ond bod yna pan rydych wedi archebu lle sydd angen. Mae ein dull yn arddangos adnoddau meddalwedd sy’n darparu gwefan addasl i ffonau symudol, tabledi a chyfrifiaduron. Ar ddiwedd y rhaglen, byddwn yn dosbarthu canllaw cam wrth gam. Mae’r cwrs undydd hwn wedi’i ddylunio i’ch gwneud yn ymwybodol o’r medrusrwydd sydd ar gael, a sut y gallwch ei ddefnyddio – a’r costau sydd ynghlwm â hynny. Cost y rhaglen yw £75.00 am y diwrnod. Nid amcan ein busnes yw adeiladu gwefannau i chi, mae’n well o lawer eich bod yn dysgu sut i wneud hynny eich hun. Ein manylion cyswllt am ragor o wybodaeth yw mailto:admin@data-trainingworx.co.uk Ewch i’n gwefan https://data-trainingworx.co.uk am fanylion, telerau/amodau a’r broses archebu lle. Bydd lleoliad ac amser yn cael eu cadarnhau.

Lleoedd: To be confirmed
Dyddiad: 22/08/2018
Amseroedd:

Addas ar gyfer

Cyswllt Data-Trainingworx ar neu ebost admin@data-trainingworx.co.uk

Gwefan: https://data-trainingworx.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £75

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11731

Testun Gwefan

Ydych chi’n teimlo bod adeiladu a chynnal eich gwefan yn gostus? Ydi’r ffaith nad ydych yn ei rheoli'n llawn yn anodd? Ydych chi wedi cael llond bol ar safleoedd ansawdd isel, am ddim? Mae adeiladu eich gwefan o safon, gyda'ch enw parth, cyfeiriadau e-bost, cynnwys a dyluniad eich hun yn rhwydd -ac yn gost effeithiol - nid oes angen rhaglennu. Mae angen ychydig o hyfforddiant ac ymarfer; mae ein rhaglen yn esbonio nodweddion cadarnhaol a negyddol y dull hwn. Byddwn yn dangos y camau allweddol i chi – gyda chyfoeth o awgrymiadau – rydym wedi gwneud hyn fel busnes bach. Nid yw ein rhaglen yn addas i ddatblygwyr na rhaglennwyr – ein hamcan yw cynnig dosbarth cam wrth gam i chi sy’n dangos sut mae’r adnodd yn gweithio – a’r camau sydd angen i chi eu dilyn. Nid yw’n rhaglen “ymarferol” 'chwaith - felly dim ond bod yna pan rydych wedi archebu lle sydd angen. Mae ein dull yn arddangos adnoddau meddalwedd sy’n darparu gwefan addasl i ffonau symudol, tabledi a chyfrifiaduron. Ar ddiwedd y rhaglen, byddwn yn dosbarthu canllaw cam wrth gam. Mae’r cwrs undydd hwn wedi’i ddylunio i’ch gwneud yn ymwybodol o’r medrusrwydd sydd ar gael, a sut y gallwch ei ddefnyddio – a’r costau sydd ynghlwm â hynny. Cost y rhaglen yw £75.00 am y diwrnod. Nid amcan ein busnes yw adeiladu gwefannau i chi, mae’n well o lawer eich bod yn dysgu sut i wneud hynny eich hun. Ein manylion cyswllt am ragor o wybodaeth yw mailto:admin@data-trainingworx.co.uk Ewch i’n gwefan https://data-trainingworx.co.uk am fanylion, telerau/amodau a’r broses archebu lle. Bydd lleoliad ac amser yn cael eu cadarnhau.

Lleoedd: To be confirmed
Dyddiad: 22/08/2018
Amseroedd:

Addas ar gyfer

Cyswllt Data-Trainingworx ar neu ebost admin@data-trainingworx.co.uk

Gwefan: https://data-trainingworx.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £75

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11732

Cyngor Wrecsam Tenantiaid 'Picnic yn y Parc'

Mae genym lawer o weithgreddau a chystadleuthau i chi – gan gynwys sioe hwyl i gwn, gwisg ffansi a chystaleuaeth taflu wellingtons. Ac i orffen, bydd cystadleuaeth tynnu rhaff rhwng tenantiaid, staff y cyngor a chynghorwyr. Fe fydd sioe dawnsio a dewis o weithgareddau chwaraeon yn cael ei drefnu gan tîm datblygu Wrecsam Egniol. Bydd band lleol The Factory Hens yn darparu cerddoriaeth byw. Darperir lluniaeth.

Bydd staff o’r Adran Gwasanaethau Tai ar gael i helpu ac i gynghori tenantiaid, ynghyd â llawer o sefydliadau eraill fel Ymddiriedolaeth Groundwork, y GIG, Undeb Credyd Cambrian, Ymddiriedolaeth Cwn – a byddant yn darparu microsglodyn a gwiriad iechyd i’ch ci.

Mae’r digwyddiad am ddim i denantiaid Cyngor Wrecsam ac fe fydd tocynnau ar gael ar y dydd i’r ffair ac i beintio gwynebau ac i’r rhai sy’n dymuno gyrru fe fydd parcio am ddim yn Ysgol Clywedog, Ffordd Rhuthun.

Dowch i lawr i fod yn rhan o’r digwyddiad ardderchog hwn! Cewch hefyd gyfle i ennill teledu a taleb gwerth £50 i Tesco ymysg gwobrwyon eraill.

Lleoedd: Bellevue Park, Wrexham
Dyddiad: 22/08/2018
Amseroedd: 10am - 3pm

Addas ar gyfer All | Pawb

Cyswllt Carol Tinsley ar 01978 315419 neu ebost carol.tinsley@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free | Am Ddim

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11929

Strafagansa Fictoraidd

Dewch, dewch yn llu i Strafagansa Fictoraidd! AM DDIM! Llond gwlad o weithgareddau ac arddangosiadau i’ch diddanu Gwneud menyn Gwneud canhwyllau Gemau Jyglwr Beiciwr peni-ffardding Gwerthwr blodau ar stiltiau Gemau Fictoraidd Am ddim i'r teulu cyfan! Bydd hufen iâ a lluniaeth ar gael o Gaffi’r Amgueddfa, gan gynnwys bocsys bwyd plant

Lleoedd: Wrexham Museum, LL11 1RB
Dyddiad: 22/08/2018
Amseroedd: 11AM - 4PM

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11919

Cyflwyniad i Raglen Interreg Gogledd-orllewin Ewrop

Hyfforddiant mewnol sydd wedi'i deilwra Dysgu Arlein - Gweminarau WCVA Tîm Ewropeaidd y trydydd sector (3-SET) Themâu Trawsbynciol Rheoli arian prosiect a ariennir gan yr UE Sut i lunio cyllideb ar gyfer prosiect a ariennir gan yr UE Rheoli prosiect a ariennir gan y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol Marchnata eich prosiect a ariennir gan Ewrop Gweminar WEFO: Themâu Trawsbynciol Cyflwyniad i Raglen Interreg Gogledd-orllewin Ewrop GDPR i brosiectau a ariennir gan Ewrop Gweminar: Cyflwyniad i safonau ansawdd PQASSO i fudiadau trydydd sector Cyfranogaeth Cymru Gweminar 23 Awst, 2018 Rhaglen Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd ywInterreg Gogledd-orllewin Ewropa ariennir gan y Comisiwn Ewropeaidd. Ei nod yw gwneud ardal Gogledd-orllewin Ewrop yn chwaraewr economaidd allweddol ac yn lle atyniadol i weithio a byw ynddo, gyda lefelau uchel o arloesedd, cynaliadwyedd a chydlyniant. Mae'r rhaglen yn cefnogi mentrau cydweithredu trawswladol o dan themâu arloesedd ,carbon isel a defnyddio adnoddau a deunyddiau'n effeithlon. Mae'r wythfed alwad am gynigion prosiectau ar agor tan 22 Tachwedd 2018. Ymunwch â ni mewn gweminar gyda Filippo Compagni, pwynt cyswllt y DU ar gyfer Interreg Gogledd-orllewin Ewrop, ar 23 Awst er mwyn: •dysgu mwy am y rhaglen. •clywed am enghreifftiau o brosiectau llwyddiannus. •darganfod sut y gallwch chi gymryd rhan. Fe fydd hi'n sesiwn ryngweithiol gyda digonedd o gyfleoedd i ofyn cwestiynau.

Lleoedd: Webinar
Dyddiad: 23/08/2018
Amseroedd:

Addas ar gyfer

Cyswllt Wales Council for Voluntary Action ar 0300 111 0124 neu ebost bookings@wcva.org.uk

Gwefan: https://www.wcva.org.uk/training-and-events/training-latest/2018/08/introduction-to-north-west-europe-interreg (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11930

'Mischief Makers' Gyda Dogs Trust

Dewch i wrando ar storïau am gwn direidus! Er mwyn cadw’r cwn rhag gwneud direidi dewch i wneud tegan rhaff meddal i’ch ci chi neu i gi sy’n ein canolfan ailgartrefu iddynt gael chwarae I archebu lle AM DDIM siaradwch gyda’r llyfrgellydd yn y llyfrgell Dydd Iau 23ain Awst 3:00pm-4:00pm Addas i blant 7 – 11 oed Bydd Swyddog Addysg a Chymuned Dog Trust, Bethan Richardson yn ymweld â’r llyfrgell gyda Flo, y ci achub

Lleoedd: Llay Library, Llay Park Resource Centre, Market Square, Llay, Wrexham.
Dyddiad: 23/08/2018
Amseroedd: 3.00-4.00pm

Addas ar gyfer 7-11

Cyswllt Llay Library ar 01978 855100 neu ebost llay.library@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 855100 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 11 July 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11868

Gwyl Gerdd Roc y Parc

Cyclone Events & Penyllan Farm present Rock the Park Wrexham 2018! The festival WILL return on the 18th + 19th August 2018!! 2 Days, 2 Main Stages, Camping and definitely more bars! ROCK THE PARK now in its second year set in the heart of North Wales on Penyllan Farm, Marchwiel, Wrexham. This years event will take place on Friday 18th & Saturday 19th August 2018. Rock the Park is a tribute music festival featuring some of the biggest band names from around the world. We are also providing a platform for local up and coming artists to show off their talent. The festival will feature 2 main stages and has a crowd expectancy of 10,000 people. Wrexham has never seen a festival of this scale and it promises to entertain its residents. Two huge main stages, including one tented stage will please crowds with bands and singers performing from noon until dark along with a firework spectacular to finish! This is not a festival to be missed! Fairground Rides will also be available for your pleasure as well as our festival village where you can eat, drink and shop to your hearts content!

Lleoedd: Rock the Park, Marchwiel, Wrexham, Ll13 0PF
Dyddiad: gan 18/08/2018 i 19/08/2018
Amseroedd: Gates open daily 11am

Addas ar gyfer All ages!

Cyswllt Sam Foulkes ar 07960196090 neu ebost info@cycloneevents.co.uk

Swyddfa Bocs: 07960196090 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.rockthepark.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: See website

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 11 September 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11286

Gwyl Gerdd Roc y Parc

Mae Digwyddiadau Seiclon yn falch yn cyflwyno gwyl gerddoriaeth Rock the Park Wrecsam ar ddydd Gwener 17eg, Sadwrn 18eg + Sul 19eg Awst 2018 yn #Wrexham, Gogledd Cymru !!

50 BANDS + 4 NEWYDDION CAMPIO + 2 PRIF GYNLLUNIAU !! Rydym yn wyl fforddiadwy sy'n addas i deuluoedd, sy'n wych i gefnogwyr cerddoriaeth o bob oed! Gweler ein llinell isod isod! Dolen gyswllt >>> www.rockthepark.co.uk/tickets

#DYDD IAU (NID yn deyrnged) Parti Dosbarthiadau Dawns Cyn Gwyl Ultrabeats Ian Redman + Rebecca Rudd Ultrabeat | kelly llorenna | Karren Parry BYW (FLIP N FILL) | DJ Andy Whitby | K-Klass | DJ Kuta + Cefnogi DJ + mwy TBA (Gwaith Celf + Poster) AM DDIM i wersyllwyr neu £ 15pp

#DYDD SADWRN (Teyrngedau) Hi-on Maiden | Hysteria - Def Leppard Tribute | KISS GB | Her-osmith - Aerosmith Tribute Band UK | Motörheadache DU | Jovi anghywir | QueenEsque | Kazabian - Kasabian Tribute | Monster Brenhinol | "Peat Loaf The One And Only Real Dead Ringer" | Cymerwch FYM BYW - Cymerwch Y Band Teyrnged | Katie fel Rihanna | Charlotte fel Katy Perry | Paramore Or Less - Band Teyrnged Paramore | Pont Newid + mwy TBA

#DYDD DYDD (Teyrngedau) Dyddiad Gwyrdd - Band Teyrnged Dydd Gwyrdd | Trallod | Nirvana DU | Whitesnake UK (y teyrnged) | The Killerz: Teyrnged Arwain y Byd i'r Killers | Led Into Zeppelin | Casing Mumford | Oasis Efallai | Pwy sy'n Nesaf - Teyrnged # 1 Ewrop i'r Pwy | Rhosyn Du, Teyrnged Thin Lizzy | Profiad Bryan Adams | Y Ffonics | Kings Ov Leon - Tribe Kings Of Leon | Sabbra Cadabra + mwy TBA

LLEOLIAD Lleolir y lleoliad ar Borras Hall Lane, Holt, Wrecsam, LL13 9SG (ger Clwb Golff Wrecsam + 15 munud o daith o Dref Wrecsam) Yn syml Google "Rock the Park Wrecsam" i Google Maps i ddod o hyd i'r wefan.

CAMPIO Bydd gwersylla ar gael eleni ynghyd â llecynnau ar gyfer faniau carafannau / gwersyllwyr. Bydd gwersyllwyr hefyd yn cael perfformiadau unigryw yn ôl ar y gwersyll! Bydd y gwersyll hefyd yn cynnwys trydydd cam llai! Mae gwersyllwyr hefyd yn cael mynediad AM DDIM i barti dosbarthiadau dawns cyn wyl y nos Wener!

ADFYWIO Bydd gennym ffair lawn a ddarperir gan Simons North Wales Funfairs, Amrywiaeth o stondinau gwyliau, siopau bwyd gwahanol a bariau gwyliau lluosog o amgylch y safle a'r gwersyll!

Lleoedd: Rock the Park, Borras Hall Lane, Holt, Wrexham, LL13 9SG
Dyddiad: gan 17/08/2018 i 19/08/2018
Amseroedd: Fri 6pm - Late, Sat 11-11pm , Sun 11am-11pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Sam Foulkes (Cyclone Events Ltd) ar 07960 196090 neu ebost info@cycloneevents.co.uk

Swyddfa Bocs: 07960 196090

Gwefan: http://www.rockthepark.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Tickets start from £15

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11542

Cymru a'i Chwedlau: Brenin Arthur a'r Mabinogion

Ewch ar antur yr haf hwn i ailddarganfod hudolwch y Mabinogion, y Brenin Arthur a Thywysogion y Bwrdd Crwn yn arddangosfa ddiweddaraf Amgueddfa Wrecsam.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives
Dyddiad: gan 13/08/2018 i 18/08/2018
Amseroedd: Mon - Fri: 10am - 5pm; Sat: 11am - 4pm

Addas ar gyfer Adults and children

Cyswllt Wrexham Museum reception ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 July 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11879

Cymru a'i Chwedlau: Brenin Arthur a'r Mabinogion

Ewch ar antur yr haf hwn i ailddarganfod hudolwch y Mabinogion, y Brenin Arthur a Thywysogion y Bwrdd Crwn yn arddangosfa ddiweddaraf Amgueddfa Wrecsam.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives
Dyddiad: gan 20/08/2018 i 25/08/2018
Amseroedd: Mon - Fri: 10am - 5pm; Sat: 11am - 4pm

Addas ar gyfer Adults and children

Cyswllt Wrexham Museum reception ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 July 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11880

Sesiynau Crefft

Sesiynau crefft - Dydd Mawrth 7 a 21 Awst. Rhaid i blant ifanc fod yng nghwmni oedolyn.

Lleoedd: Coedpoeth Library
Dyddiad: gan 07/08/2018 i 21/08/2018
Amseroedd: 3.15 - 4.00pm

Addas ar gyfer 3 and over

Cyswllt Coedpoeth Library - Plas Pentwyn ar 01978 722920 neu ebost coedpoeth.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 July 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11867

Llamu Ar Gyfer Lemurs Gyda Sw Caer

Ewch i mewn i'r Llyfrgell Brynteg yr haf hwn i ymuno â ni ar daith antur a darganfod mwy am ynys AMRYWIOL Madagascar. Mae Lemurs yn un o'r nifer o anifeiliaid gwych ac unigryw y byddwch yn dod ar eu traws ar ein taith. Fe gewch chi wybod sut mae LEMURS yn cyfathrebu, sut mae AYE-AYES yn dod o hyd i'w cinio a pha fath o anifail yw GOLDEN MANTELLA. 3 Gweithdy - gellir archebu lle yn unigol ond beth amm ddod i'r tri. Dewch I ymuno a ni yn Llyfrgell Brynteg: Dydd Mercher 8 Awst 2pm Dydd Mawrth 14 Awst 2pm Dydd Iau 23 Awst 2pm

Lleoedd: Brynteg Library, Quarry Road, Brynteg, LL11 6AB
Dyddiad: gan 08/08/2018 i 23/08/2018
Amseroedd: 2-3pm

Addas ar gyfer Family workshops (No age limit)

Cyswllt Lynda Davies ar 01978 759523 neu ebost Brynteg.Library@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 759523 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 July 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11890