Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae 4 digwyddiadau yn y 7 diwrnod nesaf.

Noson Gomedi Tŷ Pawb

Ymunwch â ni am ein Noson Gomedi chwarterol ar Nos Wener 22ain Mawrth 2019! Mae hon yn noson gomedi o'r brig sy'n sicr o wneud i chi chwerthin a gadael i chi deimlo wedi'ch dyrchafu! Bydd y bar ar agor a bydd bwyd ar gael cyn ac yn ystod y noson. Yn serennu: NINA GILLIGAN "A naturally funny comedian, with a charming and genuinely likeable style" (John Thompson - The Fast Show) "Naturally Funny Naturally Talented; she's too natural for a comic...Go and see her now before she be Nature's Biggest Comedian" - Pat Monahan "In my opinion NIna Gilligan is one of the best up and coming Stand Ups on the circuit and is Destined for Stardom" - John Marshall - Agraman. Gyda gwesteion arbennig BRIAN BAYLEY Nyrs yn Lerpwl gynt, yn boblogaidd iawn ble bynnag mae'n chwarae. Mae Brian yn cyfuno sinigiaeth a rhwystredigaeth i greu jôc a set diymdrech, sy'n gadael cynulleidfaoedd yn gofyn am fwy. PETE PHILLIPSON Mae Pete, sydd wedi'i leoli ym Manceinion, wedi bod yn adeiladu enw iddo'i hun ar y gylchdaith fel act ddoniol dros y blynyddoedd diwethaf, gan gymysgu arsylwadau a rheolweithiau cyflym gyda chymeriadu bendigedig. Mae Pete yn perfformio yn rhai o'r clybiau comedi mwyaf yn y wlad gan gynnwys The Stand, Glee, Jongleurs, Baby Blue, Hilarity Bites, Off the Rails, The Last Laugh, and The Frog and Bucket. Hefyd yn torri mewn i'r sîn Llundainn, mae Pete yn perfformio yn Off the Kerb, The Comedy Store, The Funny Side, and Lee Hurst’s Backyard Bar. a'ch compère KEVIN CASWELL-JONES "Wrexham's Premier Comedian" - Funhouse Comedy "Imagine your grandad was cool" - Hotwater Comedy Cefnogaeth i Sarah Millican, Jo Caulfield, Tom Wrigglesworth Tocynnau: £10 (Gofalwyr yn mynd am ddim - ffoniwch i archebu) NEU 2 am £15 (pan yn prynu o Siop//Shop, Tŷ Pawb) Drysau: 7.30pm Act gyntaf: 7.45pm 14+ Tŷ Pawb, Wrecsam, LL13 8BB 01978 292144 typawb@wrexham.gov.uk

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: 22/03/2019
Amseroedd: 7.30-11.00pm

Addas ar gyfer 14+

Cyswllt Morgan Thomas ar 01978 292146 neu ebost morgan.thomas@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292144

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/noson-gomedi-ty-pawb-comedy-night-nina-gilligan-gwesteionguests-tickets-58443507103 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £10 / £6 (14-17)

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 March 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12323

Cymorth cyntaf brys yn y gwaith cwrs lefel 3

Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/emergency-first-aid-at-work-level-3-course-tickets-53132233942?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Groundwork North Wales
Dyddiad: 27/03/2019
Amseroedd: 09:30 – 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Groundwork North Wales ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/emergency-first-aid-at-work-level-3-course-tickets-53132233942?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £62.99

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21 February 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12305

Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau

Mae'r gweithdy yn anelu at ddarparu gwybodaeth i gefnogi chi gyda lwfansau personol a chyfalaf, treth syml a chyfrifiadau YG a hunan-asesu. Rydym yn ateb y cwestiwn "Pam fod cadw llyfrau yn bwysig?", A sut i gadw cofnodion i sicrhau bod gennych reolaeth dros eich trafodion busnes. Mae hwn yn weithdy ymarferol ac yn eich galluogi i deimlo'n hyderus ac yn deall y rhesymau pam treth a chadw llyfrau da yw arferion busnes hanfodol a sain. Bydd y bwriad i gyflwyno treth digidol hefyd yn cael ei drafod a sut i sicrhau nad ydych yn cael eu gadael drysu gan y newidiadau i gyflwyno ffurflenni. Bydd y cyflwyniad yn esbonio beth treth digidol, sut a pham ei fod yn cael ei gyflwyno. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i gael unrhyw gwestiynau a atebwyd gan y Cyfrifydd profiadol a fydd yn cael eu cyflwyno yn y gweithdy.

Lleoedd: Tŵr Rhydfudr/Redwither Tower, Wrecsam/Wrexham, LL13 9XT
Dyddiad: 28/03/2019
Amseroedd: 13:00 - 16:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar 03000 6 03000 neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/tax-and-bookkeeping-workshop/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21 February 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12300

Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni

Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi'n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo. Erbyn diwedd y sesiwn, byddwch yn: •deall manteision ac anfanteision bod yn bennaeth arnoch chi'ch hun •gallu asesu eich sgiliau personol •gwybod am agweddau cyfreithiol cychwyn busnes •deall y tasgau allweddol y mae eu hangen i gychwyn busnes •gwybod sut mae rhoi cynllun busnes sylfaenol ar waith •gwybod ble i droi am gyngor a chyllid ar gyfer eich busnes

Lleoedd: Tŵr Rhydfudr/Redwither Tower, Wrecsam/Wrexham, LL13 9XT
Dyddiad: 29/03/2019
Amseroedd: 10:00 - 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar 03000 6 03000 neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21 February 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12301