Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Fforwm Mynediad Lleol Wrecsam Archif

Sefydlodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam y Fforwm Mynediad Lleol ym mis Tachwedd 2002 yn unol â darpariaethau Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000. Mae’r Fforwm yn cynghori’r awdurdod lleol, Cyngor Cefn Gwlad Cymru ac eraill ar wella mynediad cyhoeddus i dir ar gyfer hamdden awyr agored a mwynhad o’r ardal. Mae hyn yn cynnwys gwella hawliau tramwy cyhoeddus a’r hawl newydd i fynediad i gefn gwlad agored a thir comin cofrestredig.