Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Coed

Newyddion Coed

Polisi Coed

Amodau ar gyfer gwaith sy'n agos at goed y cyngor

Lluniwyd y ddogfen hon ar y cyd â Strategaeth Goed ym Meddiant y Cyngor Wrecsam. Fe’i cynlluniwyd i roi arweiniad i unrhyw un sy’n bwriadu gwneud gwaith adeiladu, cloddio neu waith trwsio uwchben neu y tir oddi tano yn agos at goed sydd ym meddiant y cyngor.

Nodiadau Pwysig: Ar gyfer Ceisiadau Cynllunio, coed gyda Gorchmynion Cadw Coed neu goed sydd o fewn Ardal Gadwraeth ddynodedig, cysylltwch â Swyddog Coedyddiaeth yr Adran Gynllunio. Nid yw’r ddogfen hon yn rhan o Ganllawiau Cynllunio.

Gwybodaeth Cyswllt

Cysylltwch â'r canlynol ynghylch materion sy'n ymwneud â choed mewn perthynas â:

Parciau, mannau agored cyhoeddus a'r priffyrdd

Pride in Your Streets
Ffon: 298989
E-bost: contact-us@wrexham.gov.uk

Tir Tai

Adran Tai a Diogelu'r Cyhoedd

Ffôn: 01978 292069

Gorchmynion cadwraeth coed, coed mewn ardaloedd cadwraeth neu goed a datblygiad

Swyddog Coedyddiaeth
Adran Gynllunio

Ffôn: 01978 298994

Cyngor Cyffredinol

Am gyngor cyffredinol, ffoniwch:

Swyddog Coedyddiaeth Adran yr Amgylchedd
Ffôn: 01978 729634

Swyddog Coedyddiaeth yr Adran Gynllunio
Ffôn: 01978 298763

Y Tu Allan i Oriau Arferol

Ar gyfer galwadau y tu allan i oriau arferol, sef 4.45pm - 8.30am o ddydd Llun i ddydd Iau. 4.15pm - 8.30pm ar ddydd Gwener, 24 awr ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau.

Galwadau brys YN UNIG Ffôn: 01978 298989