Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hafan Safonau Masnach - Ein gwasanaeth

Gwaith y Gwasanaeth Safonau Masnach yw hyrwyddo a chynnal masnacha teg. Mae ein gwaith o fantais i fasnachwyr a thrigolion fel ei gilydd. Ni sy’n gyfrifol am orfodi nifer o gyfreithiau sy’n berthnasol i ddarparu a dosbarthu nwyddau a gwasanaethau.

Rydyn ni’n cyflawni ein dyletswyddau drwy:

Mae ein gwaith yn berthnasol i nifer o feysydd, yn eu plith:

Mae ein gwaith yn gysylltiedig â Blaenoriaethau Gorfodaeth Llywodraeth Cymru. Rydyn ni’n rhan o nifer fawr o bartneriaethau a threfniadau cydweithredu gyda chyrff gorfodi a gwasanaethau eraill sy’n cael eu darparu gan awdurdodau lleol.

Fel rhan o adran Tai a Diogelu’r Cyhoedd Cyngor Wrecsam, rydyn ni’n darparu cefnogaeth werthfawr i fusnesau a thrigolion Wrecsam.  Rydyn ni’n ymrwymo i gynnal gwasanaeth effeithiol, yn ystod y cyfnod anodd yma ac yn y dyfodol. Rhan o’r ymroddiad yna yw ein bod yn croesawu eich ymateb a’ch sylwadau ynglŷn â’r gwasanaeth.