Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Helpu i Sicrhau Iechyd a Lles Anifeiliaid

Fel Awdurdod Lleol mae gennym gyfrifoldeb i:

Mae Archwilwyr Iechyd a Lles yn ymweld â ffermydd, lladd-dai, marchnadoedd/ casgliadau ayb yn rheolaidd i sicrhau cydymffurfiad â'r gyfraith ac er mwyn addysgu a chynghori'r gymuned amaethyddol leol.

Rydym wedi sefydlu fforwm gorfodi i gydweithio â'r gymuned amaethyddol er mwyn iddo gydymffurfio'n gyfreithiol a gweithredu arfer da.

Tan Gwyllt a Ceffylau

Mae Swyddfa Safonau Masnach wedi cyhoeddi dau taflen yn y cyfnod hyd at y Nadolig wedi anelu at berchnogion ceffylau a'r rhai sy'n cynllunio arddangosfeydd tân gwyllt. Mae'r taflenni yn cael eu hanelu at roi cyngor i berchnogion ceffylau a'r cyhoedd i helpu i atal ceffylau sy'n cael eu gofidio gan arddangosfeydd tân gwyllt dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd. Mae tân gwyllt yn achosi gofid i bob anifail, a gofynnir i'r cyhoedd i ymddwyn yn gyfrifol dros gyfnod y Nadolig er mwyn helpu i atal digwyddiad a ddigwyddodd Noson Tân Gwyllt diwethaf a arweiniodd at farwolaeth ceffyl.

Cysylltiadau Defnyddiol