Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cais Am Flwch neu Bin Ailgylchu

I archeb a talu am Bin Gardd Gwyrdd at côst o £16.50 ffoniwch Galw Wrecsam ar 01978 298989 osgwelwch yn dda

Mae'r ffurflen hon ar gyfer gwneud cais am flwch ailgylchu'n unig. Os hoffech wneud ymholiad neu awgrym, gwnewch hynny gan ddefnydio ffurflen atborth y wefan.

Byddwn yn dosbarthu’r eitemau newydd o fewn 5 diwrnod gwaith ar ôl derbyn eich cais (a thaliad os yw’n briodol).

Llenwch yr adrannau isod gan roi gwybodaeth yn y blychau priodol a phwyswch y botwm CYFLWYNO i anfon eich gwybodaeth.

Mae’r rhannau sydd wedi’u marcio â * yn orfodol a rhaid i chi eu llenwi.  Gofynnwn i chi lenwi’r rhannau hyn fel y gallwn gysylltu â chi os nad ydym yn gallu prosesu eich cais neu os nad yw’r wybodaeth yr ydych wedi’i rhoi’n glir neu’n gyflawn.

Eich manylion chi

Rhowch y manylion canlynol i’n helpu i brosesu eich cais:

Eich cais

Rhowch pa adnoddau ailgylchu yr hoffech eu cael:

Hidlwr SbamBydd y wybodaeth y byddwch yn ei rhoi’n cael ei thrin yn gyfrinachol.

Diogelu Data

Bydd yr holl ddata a ddarparwyd gennych yn cael ei gadw a’i ddefnyddio’n unol â thelerau Deddf Diogelu Data 1998. Gweler hefyd ein Polisi Preifatrwydd.

Pwyswch CYFLWYNO i anfon yr adroddiad hwn atom .