Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Bocs ar Olwynion

Yn ddiweddar llwyddodd Cyngor Wrecsam i brynu 13,000 o Finiau ar Olwynion trwy arian grant a gafwyd gan WRAP Cymru. (Rhaglen Gweithredu Adnoddau Ailgylchu) Mae’r holl Focsys ar Olwynion bellach wedi cael eu dosbarthu.

Beth sy'n mynd yn fy Mocs ar Olwynion?

Bocs Uchaf

Bocs Canol

Bocs Gwaelod

NA!

Rydym yn casglu biniau ar olwynion bob wythnos o gartrefi o bob cwr o Wrecsam. I ddarganfod eich diwrnod casglu cysylltwch â 01978 298989.