Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Casgenni Dŵr

Archebu Casgenni Dŵr

Casgen ddwr 190 litr gwyrdd gyda chaead du. Wedi ei chreu o blastig wedi ei ailgylchu a gyda chaead atal plant. Yn cynnwys pecyn cadw glaw a thap rhyddhau. Nodwch mai DIM OND i gyfeiriadau ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam y gellir dosbarthu Casgenni Dwr.

Archebu