Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cadi Ymyl y Palmant

Mae casgliadau gwastraff bwyd wythnosol bellach wedi cael eu gweithredu ar draws pob rhan o Wrecsam.

Beth sy’n mynd tu mewn i fy Nghadi Ymyl y Palmant?

IE!

Defnyddiwch fagiau compostadwy gyda logo Bioplastigau Ewrop yn unig (llun)

 European Bioplastics logo

Peidiwch â defnyddio bagiau plastig, gan nad yw’r rhain yn compostio. Gallwch brynu bagiau compostadwy cymeradwy o’r rhan fwyaf o archfarchnadoedd blaenllaw. Mae gan lawer o siopau lleol hefyd fagiau cymeradwy.

NA!

Rydym yn casglu cadis ymyl y palmant bob wythnos o gartrefi o bob cwr o Wrecsam. Darganfod eich diwrnod casglu.