Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Bin Gardd Gwyrdd

Nid yw Cyngor Wrecsam bellach yn caniatau cardboard rhychiog yn y biniau gardd gwyrdd.

Beth sy’n mynd yn fy Min Gwastraff Gardd Gwyrdd?

IE!

NA!

Caiff preswylwyr hyd at 2x 240L bin gwastraff gardd gwyrdd.

Rydym yn casglu biniau gwastraff gardd gwyrdd bob pythefnos o gartrefi yn Wrecsam. Darganfod eich diwrnod casglu.