Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Pa Ddiwrnod fydd Fy Miniau’n cael eu Casglu?

Diweddariadau Ebost

Cofrestru ar gyfer cyfrif newydd / Mewngofnodi i gyfrif cyfredol

I gofrestru ar gyfer y newyddion diweddaraf neu i gael mynediad at eich dewisiadau tanysgrifiwr, nodwch eich manylion cyswllt isod.


Eich Diwrnod Casglu a Threfniadau Gŵyl y Banc

Croeso i’r dudalen lle gallwch ddarganfod eich diwrnod bin, boed chi'n byw yn Wrecsam neu yn gwsmer gwastraff masnachol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Rydym yn casglu cynwysyddion yn wythnosol o holl gartrefi Wrecsam. Cesglir gwastraff cartref o’ch bin ar olwynion du neu las un waith yr wythnos a chesglir gwastraff gardd o’ch bin ar olwynion gwyrdd yr wythnos ganlynol.

Bydd y canlyniadau'n cael eu dangos ar fap ac yn nodi ar ba ddiwrnod o'r wythnos y caiff eich biniau a chynwysyddion ailgylchu'n cael eu gwagio (gwelwch yr allwedd isod).

Allwedd i'ch diwrnod newydd casglu biniau

Gwyrdd = Dydd Llun

Glas = Dydd Mawrth

Pinc = Dydd Mercher

Gwyrddlas = Dydd Iau

Coch = Dydd Gwener

Pa Galendr?

Bydd y canlyniadau'n cael eu dangos ar fap ac yn nodi ar ba ddiwrnod o'r wythnos y caiff eich biniau a chynwysyddion ailgylchu'n cael eu gwagio (gwelwch yr allwedd isod).

Eich Calendr ar Gyfer Gwasanaethau Casglu

Mae Wrecsam yn casglu gwastraff gerddi (biniau mewn gwyrdd) a gweddill y gwastraff (mewn biniau du, glas neu liw castan) bob yn ail wythnos.

Mae’r calendrau’n dangos pa un yw wythnos gwastraff gweddilliol (sy’n cael ei dangos mewn du ar y calendr) a pha un yw wythnos casglu gwastraff gerddi (sy’n cael ei dangos mewn gwyrdd).