Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Casgliadau Gŵyl y Banc

Diweddariadau Ebost

Cofrestru ar gyfer cyfrif newydd / Mewngofnodi i gyfrif cyfredol

I gofrestru ar gyfer y newyddion diweddaraf neu i gael mynediad at eich dewisiadau tanysgrifiwr, nodwch eich manylion cyswllt isod.


Y Pasg, mis Mai a mis Awst

Bydd diwrnodau gwagio biniau gwastraff cartref a biniau, blychau a bagiau ailgylchu a chadis bwyd ymyl y ffordd, yn aros yr un fath ar gyfer pob tŷ yn Wrecsam.

Y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd

Mae ar Gyngor Wrecsam eisiau atgoffa trigolion y bydd diwrnodau casglu sbwriel ac ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd yn newid.

Edrychwch ar eich calendr casglu personol i weld y dyddiadau diwygiedig.

Sicrhewch fod yr holl finiau gwastraff ac ailgylchu allan erbyn 7.30am ar eich diwrnod casglu.

Hoffai Cyngor Wrecsam ddiolch i'r holl drigolion am eu cefnogaeth barhaus i'r cynllun ailgylchu ymyl y ffordd.