Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Diogelu’r Amgylchedd

Ynghylch Diogelu’r Amgylchedd

Mae Gwasanaeth Diogelu’r Amgylchedd yn rhan o’r Adran Tai a Diogelu’r Cyhoedd ac mae’n gweithredu ochr yn ochr â Gwasanaethau Rheoleiddiol eraill, e.e. Safonau Masnachu.

Mae Gwasanaeth Diogelu’r Amgylchedd yn bodoli er lles trigolion Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Ein nod yw sicrhau nad yw pobl sy’n byw ac yn gweithio ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam yn agored i lygredd neu niwsans all fod yn niweidiol i iechyd neu’r amgylchedd ehangach. Gwnawn y swyddogaeth hon trwy orfodi’r gyfraith, cyngor ac addysg. Byddwn yn ymdrechu i gyflawni hyn trwy nifer o feysydd gweithgaredd gwasanaeth allweddol:

Gwelwch gwestiynau cyffredin Rheoli Sŵn a Llygredd hefyd.

Os oes gennych unrhyw farn neu sylwadau ar y gwasanaeth a ddarparwn defnyddiwch ein ffurflen sylwadau cyffredinol.