Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

‘Tir Halogedig’ a ‘Halogi Tir’

Mae gan y Cyngor 2 brif gyfundrefn ar gyfer delio â halogi tir:

Ynghyd â delio â materion halogi dan gyfundrefnau Rhan IIA a Chynllunio, mae Gwarchod y Cyhoedd hefyd yn cyflawni gwaith arall yn ymwneud â materion halogi tir, yn bennaf:

I gael rhagor o wybodaeth am ffioedd chwiliadau cysylltwch â’r Swyddogion Tir Halogedig 01978 298989.

Dolenni Defnyddiol

Gellir cael mwy o wybodaeth ddefnyddiol ar y gwefannau canlynol: