Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwastraff Masnachol

Pwy sy'n gyfrifol am Wastraff Masnachol?

Mae gan bob busnes ddyletswydd gyfreithiol i sicrhau y caiff wared ar unrhyw wastraff mae'n ei greu yn y ffordd briodol. Gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam gynnig y gwasanaeth hwn i chi am y rhan fwyaf o wastraff busnes, ond ni all gasglu na chael gwared ar unrhyw wastraff hylifol neu fathau peryglus o wastraff.

Pwy sy'n gyfrifol am Ailgylchu Gwastraff Masnachol?

Mae pob busnes yn gyfrifol am gyn-drin (ailgylchu) rhywfaint o'r gwastraff mae'n ei greu yn unol â Rheoliad Tirlenwi 2002. Ar hyn o bryd mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cynnal adolygiad o'i Wasanaethau Ailgylchu Gwastraff Masnachol i'n galluogi i helpu cwsmeriaid gyda'r cyfrifoldeb hwn.

A yw ardrethi busnes yn cynnwys cost Taliadau Gwastraff Masnachol?

Nid yw ardrethi busnes yn cynnwys y taliadau hyn gan y gall cwsmeriaid newid maint eu cynhwysyddion i ddiwallu eu hangenion eu hunain yn yr hinsawdd economaidd gyfnewidiol.

Beth mae'r taliadau yn eu cynnwys?

Yn gynwysedig yn y taliadau darperir cynhwysyddion angenrheidiol, casgliadau wythnosol, costau gwaredu trethi gwastraff a thirlenwi, holl waith papur contract a dogfennaeth Dyletswydd Gofal.

240 Litr (Anfoneb Flynyddol)
U. 94cm D.74cm W. 61cm

660 Litr (Anfoneb Flynyddol)
U.1m14cm D.79cm W.1m 24cm

1100 Litr (Anfoneb Flynyddol)
U. 1m 32cm D.94cm 1m30cm