Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Caeau Chwarae yn Wrecsam

Mae'r dudalen hon yn rhoi rhestr o'r caeau chwarae a redir gan Wasanaethau Cymunedol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Mae 85 cae chwarae wedi eu dosbarthu ledled Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Maent yn amrywio o ran maint a lefelau offer, yn dibynnu ar faint y boblogaeth maent yn ei gwasanaethu, ac mae'r rhan fwyaf o fewn pellter cerdded i'r rhan fwyaf o bobl.

Wrecsam

 • Ffordd Garmonydd
 • Parc Acton, Acton (Iau)
 • Rhwng Glan Gors a Ffordd y Bala, Queens Park
 • Whitegate Road, Queens Park
 • Bryn-Y-Cabanau Road, Hightown
 • Court Road
 • Wings Club, Bryn Offa
 • Parc Bellevue - Babanod a Iau
 • Maesgwyn
 • Ashfield, Crispin Lane
 • Garden Road
 • Clawdd Wat

Bwlchgwyn, Gwynfryn, Minera a Choedpoeth

 • King George, Bwlchgwyn
 • Ffordd Newydd, Gwynfryn
 • Maes Adloniant Minera, Minera
 • Heol Caradoc, Coedpoeth
 • Castle Road, Coedpoeth
 • Penygelli, Coedpoeth
 • Parc Coffa, Coedpoeth
 • Melin y Nant, Coedpoeth

Rhostyllen a'r Bers

 • Bersham Road, y Bers
 • Vicarage Hill, Rhostyllen

Bangor-is-y-Coed, Marchwiel a Phentre Maelor

 • Station Road, Marchwiel
 • Maes Brenin, Pentre Maelor

Holt

 • Dee Park, Holt
 • Church Green, Holt

Yr Orsedd, Gresffordd a Burton

 • Mountain View, Yr Orsedd
 • Greenfields, Burton

Llai

 • Parc Gwledig Dyfroedd Alun, Llai

Summerhill, Gwersyllt, Pandy a Sydallt

 • Tan-Yr-Allt, Sydallt
 • The Wauns, Gwersyllt
 • Hazel Avenue, Gwersyllt
 • Second Avenue, Gwersyllt
 • New Road, Summerhill
 • Pandy

Dyffryn Moss a Brymbo

 • Dyffryn Moss
 • Mountain View, Brymbo
 • Bryn-Y-Ffynnon, Brymbo
 • Argoed, Brymbo

Brychdwn, Brychdwn Newydd, Rhosrhedyn a Brynteg

 • Solway Banks, Brychdwn
 • Memo Park, Brynteg
 • Southsea, Brychdwn Newydd

Southsea a Thanyfron

 • Maes Adloniant Southsea
 • Meadow View
 • Cae Merfyn, Tanyfron

Johnstown a Rhosllanerchrugog

 • Heol Kenyon, Johnstown
 • Worsley Ave, Johnstown
 • Ponciau Banks, Rhos

Penycae a Rhiwabon

 • Afoneitha, Penycae
 • Poplar Road, Penycae
 • Cristionydd, Penycae
 • Pont Adam, Ruabon

Rhosymedre, Cefn Mawr, Plas Madog a Newbridge

 • Church St, Rhosymedre (Iau)
 • Short Lane, Newbridge
 • Ty Mawr, Cae Chwarae
 • Dolydd Lane, Cefn
 • Peris (Rhif1), Plas Madog
 • Gwynant (Rhif 2), Plas Madog
 • Bran, Plas Madog
 • Ash Grove, Plas Madog

Acrefair, Trefor a Garth

 • Lancaster Terrace, Acrefair
 • Oddi ar George Avenue, Trefor
 • Y Garth, Garth

Y Waun, Halton, Froncysyllte a Phontfadog

 • Woodland Grove, Froncysyllte
 • Whitehurst, Ger Y Waun
 • Black Park, Halton
 • Crogen Offa, Y Waun
 • Pontfadog

Penley a Bronington

 • Parc Pendas, Penley
 • Maes Llwyn Close, Bronington