Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gerddi ar Osod

Bydd llawer o bobl yn y DU yn mwynhau tyfu eu cynnyrch eu hunain yn yr ardd ond nid pawb sydd â lle i dyfu ffrwythau a llysiau. Mae hyn yn rhoi cyfle delfrydol i’r cyhoedd rentu rhandir. Mae rhandir yn rhoi cyfle delfrydol i dyfu ffrwythau a llysiau i’r cartref sy’n gallu bod yn organig, os ydych yn dewis yn rhydd o unrhyw gemigion.

Ffurflen gais rhandiroedd ar-lein

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn rhedeg pedwar safle lle mae rhandiroedd ar gael i’w rhentu, sef yn:

Lotment Erddig (Hollow / Cae Tomos), Ffordd Erddig, Wrecsam LL13 7DT

Yn Ffordd Erddig mae 19 llain lawn a 36 hanner llain a 61 chwarter llain

 • Mae cyflenwad dŵr ar gael yn Rhandiroedd Ffordd Erddig at ddefnydd y tenantiaid.
 • Erbyn hyn mae lle ar y safle i’r tenantiaid roi gwastraff nad oes modd iddynt ei gompostio i’w ddefnyddio ar eu lleiniau ac iddo gael ei gymryd oddi yno i’w ailgylchu’n wyrdd.
 • Mae ffens ddiogel o amgylch y safle ac mae’r tenantiaid yn cael allwedd.
 • Mae Cymdeithas Rhandiroedd Wrecsam yn rhedeg siop yn Lôn Price ac mae ar gael i bawb sydd â rhandir a garddwyr ac mae’n cynnig hadau, gwrteithiau, gwiail, gwrtaith ac ati.

Lotment Ffordd Buddug, Ffordd Buddug, Wrecsam LL13 7SF

Yn Ffordd Buddug mae 13 llain lawn a 23 hanner llain

 • Mae cyflenwad dŵr ar gael yn Rhandiroedd Ffordd Buddug at ddefnydd y tenantiaid.
 • Erbyn hyn mae lle ar y safle i’r tenantiaid roi gwastraff nad oes modd iddynt ei gompostio i’w ddefnyddio ar eu lleiniau.
 • Rydym yn annog y tenantiaid i gompostio ar y safle hwn.
 • Mae ffens ddiogel o amgylch y safle ac mae’r tenantiaid yn cael allwedd.
 • Mae Cymdeithas Rhandiroedd Wrecsam yn rhedeg siop yn Lôn Price ac mae ar gael i bawb sydd â rhandir a garddwyr ac mae’n cynnig hadau, gwrteithiau, gwiail, gwrtaith ac ati.

Lotment Lôn Price, Lôn Price, Wrecsam LL11 2NB

Yn Lôn Price mae 27 llain lawn a 72 hanner llain a 62 chwarter llain

 • Mae cyflenwad dŵr ar gael yn Rhandiroedd Lôn Price at ddefnydd y tenantiaid.
 • Yn ddiweddar datblygwyd lle ar y safle i’r tenantiaid roi gwastraff nad oes modd iddynt ei gompostio i’w ddefnyddio ar eu lleiniau.
 • Mae ffens ddiogel o amgylch y safle ac mae’r tenantiaid yn cael allwedd.
 • Mae Cymdeithas Rhandiroedd Wrecsam yn rhedeg siop yn Lôn Price ac mae ar gael i bawb sydd â rhandir a garddwyr ac mae’n cynnig hadau, gwrteithiau, gwiail, gwrtaith ac ati.

Lotment Tanyfron, Glen Way, Tanyfron, Wrecsam LL11 5TJ

Yn safle Tan-y-fron mae 18 hanner llain a 2 chwarter llain.

 • Mae cyflenwad dŵr ar gael yn Rhandiroedd Tan-y-fron at ddefnydd y tenantiaid.
 • Mae ffens ddiogel o amgylch y safle ac mae’r tenantiaid yn cael allwedd.
 • Mae Cymdeithas Rhandiroedd Wrecsam yn rhedeg siop yn Lôn Price ac mae ar gael i bawb sydd â rhandir a garddwyr ac mae’n cynnig hadau, gwrteithiau, gwiail, gwrtaith ac ati.

Tâl Blynyddol

Ar hyn o bryd, y tâl am randir sy’n daladwy ar ddechrau Ebrill blynyddol bob blwyddyn yw £96.00 am lain lawn, £56.00 am hanner llain a £30.00 am chwarter llain. Mae’r costau hyn yn cynnwys dŵr. Mae tenantiaethau’n rhedeg o fis Ebrill i fis Mawrth bob blwyddyn.

Mae ernes o £5.00 am allwedd rhandir. Fodd bynnag caiff hyn ei ad-dalu pan fyddwch yn rhoi’r gorau i’r llain. Cofiwch gadw eich derbynneb fel tystiolaeth o’ch taliad.

Cymdeithas Tenantiaid Rhandiroedd

Mae Cymdeithas Tenantiaid Rhandiroedd Wrecsam yn gweithio ar y cyd gyda'r Fwrdeistref Sirol i wella a hybu'r rhandiroedd. Gellir cysylltu gyda'r Gymdeithas yn:

Cymdeithas Tenantiaid Rhandiroedd Wrecsam,
Dave Roberts
drobertsdm@yahoo.co.uk.