Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Grant Mynediad Amddifadedd Disgyblion Llywodraeth Cymru

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ar 07/06/2018 ei fod yn newid yr hen Grant Gwisg Ysgol am ‘Grant Mynediad Amddifadedd Disgyblion’.

Mae Cyngor Wrecsam yn aros am fanylion pellach gan Lywodraeth Cymru ar Delerau ac Amodau’r Grant i’n galluogi i ddarparu’r grant i ddisgyblion cymwys. Rydym yn disgwyl derbyn gwybodaeth bellach gan Lywodraeth Cymru erbyn diwedd mis Mehefin 2018.

Disgwylir i’r ceisiadau am y grant ddechrau yn ystod mis Gorffennaf 2018.

Daliwch i wirio’r dudalen we hon am y wybodaeth ddiweddaraf.