Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Strategaeth a Datblygiad Gweithlu’r Gwasanaethau Cymdeithasol (Hyfforddiant)

Mae’r Gwasanaeth yn cyfuno Strategaeth Gweithlu’r Gwasanaethau Cymdeithasol a Gwasanaeth Hyfforddiant Datblygu Staff.

Mae’n gyfrifol am roi cefnogaeth i reolwyr a chyflogeion unigol. Yn ogystal, mae’r gwasanaeth yn cynnal darparwyr annibynnol gofal cymdeithasol trwy gynnig cyfleoedd hyfforddiant a datblygiad. Bwriad y tîm yw:

Mae’r tîm yn cydlynu Partneriaeth Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol  (SCWDP) ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac yn cyflawni ‘Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol’ sy’n cynnwys hyfforddiant fel y manylir yn ein Llyfryn Hyfforddiant. I ddathlu cyflawniad yr unigolion yn y gweithlu, rydym yn cynnal nifer o seremonïau gwobrwyo drwy gydol y flwyddyn. Newyddion

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a grant Llywodraeth Cynulliad Cymru sy'n talu am Raglen Datblygu Gofal Cymdeithasol Wrecsam.