Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Wasanaethau Cymdeithasol Wrecsam

Croeso i Wasanaethau Cymdeithasol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Darperir swyddogaethau a chyfrifoldebau Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Wrecsam yn bennaf drwy ddwy adran allweddol:-

Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol yw Clare Field - Cyfarwyddwr Gweithredol, Pobl (Cwsmeriaid a Chysylltiad â Chwsmeriaid).

Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion yw Charlotte Walton.

Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Blant yw Audrey Somerton-Edwards.

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael cliciwch un o’r botymau isod.

Testun rhy fach? Cysylltwch yma am gyngor ar sut i gynyddu maint y testun a newid lliw cefndirol y tudalennau hyn.