Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cegin Wledig Dyfroedd Alun

Mae’r Gwasanaethau Dydd a Chyflogaeth yn rheoli ac yn rhedeg busnes arlwyo llwyddiannus ym Mharc Gwledig Dyfroedd Alun.

Gweithredir y caffi ar y model Cwmni / Menter Cymdeithasol, gan gynnig cyfleoedd gwaith go iawn a hyfforddiant i bobl ag anableddau sy’n gweithio ochr yn ochr â gweithwyr Gofal Cymdeithasol Oedolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Mae'r caffi’n gynaliadwy ac yn hyrwyddo brecwast trwy’r dydd da a dewisiadau iach fel tatws trwy’u crwyn a salad. Mae bwrdd prydau arbennig a chacennau cartref ar gael ar y rhan fwyaf o ddiwrnodau.

Mae’r caffi’n boblogaidd iawn gyda phobl yn cerdded eu cŵn a’r rhai sy'n defnyddio'r beiciau yn Pedal Power.

Dyma’r mathau o swyddi sydd yn y busnes:

Galwch heibio i gael rhywbeth i'w fwyta neu ddanteithion haeddiannol

Ar agor 7 diwrnod yr wythnos - ynghau Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan yn unig.