Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gofalwyr Ifanc yn Wrecsam

Gwasanaethau ar gyfer Gofalwyr Ifanc yng Nghonwy, Sir Ddinbych a Wrecsam

Gwasanaeth Gofalwyr Powys yw darparwr gwasanaethau Gofalwyr Ifanc yn siroedd Conwy, Sir Ddinbych a Wrecsam. Am fwy o wybodaeth am Wasanaethau Gofalwyr Ifanc yn Sir Gonwy, Dinbych a Wrecsam cysylltwch â:

Ffoniwch: 01597 823 800,
Ffacs: 01597 829 127   
E-bost: info@wcdyc.org.uk

Mae Gwasanaeth Gofalwyr Powys yn gwmni cofrestredig yng Nghymru. Rhif Cofrestru'r Cwmni 4779458. Swyddfa gofrestredig yn Hen Neuadd y Dref, Stryd y Deml, Llandrindod. Powys LD15DL. Rhif Elusen Gofrestredig 11037 5DL. Rhif Elusen Gofrestredig 1103712.