Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Sut i wneud cais am Fathodyn Glas

Cewch gyflwyno cais am Fathodyn Glas trwy ddefnyddio’r ddolen

Unwaith y bo eich cais wedi ei gyflwyno bydd yn cael ei anfon yn awtomatig i Gyngor Wrecsam i’w brosesu gan y tîm Gwasanaethau Cwsmer yng nghanolfan Galw Wrecsam.

Gallwch hefyd wneud cais yn bersonol yn:
Galw Wrecsam
16 Stryt yr Arglwydd
Wrecsam
LL11 1LG