Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Strategaeth Caffaeliad

Wedi’i chymeradwyo gan y Bwrdd Gweithredol ar 10/12/2013. Mae’r Strategaeth Gaffael hon yn berthnasol ar gyfer y cyfnod 01/01/2014 i 31/12/2016.

Mae’n nodi’r blaenoriaethau ar gyfer caffael yn y Cyngor a bydd ganddo rôl hollbwysig o ran ein helpu i ganolbwyntio ar feysydd a fydd yn cynnal ac yn adeiladu ar ddilyniant a wnaed yn ystod oes y strategaeth flaenorol. Bydd hefyd yn helpu i sicrhau y caiff yr holl wasanaethau eu darparu er mwyn diwallu anghenion, mewn ffyrdd sy’n gost effeithiol ac yn effeithlon.