Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

02 Mawrth 2017

Byddywch yn ymwybodol o alwadau twyll

A fyddech gystal â bod yn ymwybodol o alwadau ffôn o gwmni Unity a leolir yn Birmingham.

Maen nhw’n honni eich bod yn ddyledus o ad-daliad ac yn gofyn am fanylion banc na ddylid eu datgan dros y ffôn neu drwy ebost.

Ddylai unrhyw un sydd wedi rhoi eu manylion banc i'r fath o alwyr galw eu banc a Heddlu Gogledd Cymru ar 101.