Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion y Cyngor

07 Mawrth 2017

Rhieni, gofalwyr a phlant yn mynychu digwyddiad rhwydweithio

Cymerodd teuluoedd plant gydag anableddau ac anghenion ychwanegol a'r rhai sy'n gweithio gyda nhw ran mewn digwyddiad gwybodaeth a rhwydweithio yn y Neuadd Goffa, Bodhyfryd, Wrecsam.

Daeth y digwyddiad a nifer o sefydliadau sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc anabl at ei gilydd.

Cafodd sefydliadau gyfle i gyflwyno eu hunain a rhoi gwybod i'r rhai oedd yn mynychu am eu gwaith gyda sesiwn gyflwyno sydyn yn fuan wedi i’r digwyddiad gael ei agor gan y Cynghorydd John Pritchard, Maer Wrecsam.

Roedd nifer o aelodau teulu, gwirfoddolwyr, gofalwyr a rhanddeiliaid hefyd yn bresennol, a rhoddwyd cyngor iddynt am y gefnogaeth sydd ar gael iddynt.

Cafodd pawb gyfle i rwydweithio gyda theuluoedd eraill a sefydliadau, ac roedd cyfle i ddweud eu barn ar ddarpariaeth gwasanaeth a'r llwybr y gallai'r sector ei ddilyn yn y dyfodol.

Tîm Teuluoedd Yn Gyntaf Cyngor Wrecsam oedd yn cynnal y digwyddiad.

Dywedodd y Cynghorydd Michael Williams, Aelod Arweiniol Gwasanaethau Plant ac Addysg: "Yn aml gall teuluoedd a gofalwyr plant a phobl ifanc gydag anableddau neu anghenion ychwanegol wynebu anghenion cynyddol neu galedi, felly mae'n hanfodol bwysig bod digwyddiadau fel y rhain yn cael eu cynnal a'u bod yn cael y cyfle i dderbyn gwybodaeth am gefnogaeth a gofal.

 “Rwy’n falch o weld cymaint o bobl yn mynychu’r digwyddiad hwn, ac rwy’n gobeithio eu bod yn gallu cymryd mantais o'r wybodaeth sy'n cael ei ddarparu iddynt yn ystod y digwyddiad rhwydweithio hwn.”